ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 49 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 26 ชั่วโมง 44 นาที

สอนตั้งแต่พื้นฐาน B1 ไล่ระดับขึ้นไปจนถึง B2

มีหนังสือกว่า 300 หน้าพร้อม Download

เกี่ยวกับคอร์สนี้

พิเศษ! สมัครคอร์สออนไลน์นี้ แถมฟรี eBook "คู่มือการใช้กริยา" ดาวน์โหลดได้ในคอร์ส

การรู้ภาษาเยอรมัน เป็นหนึ่งในความได้เปรียบ ทั้งด้านการศึกษา และการทํางาน แต่ข้อจํากัดที่ผ่านมาในอดีตทําให้การเรียนรู้ภาษาเยอรมันอยู่ในวงจํากัด การเรียนภาษาเยอรมันเป็นเรื่องยาก และมีราคาแพง แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีในโลกดิจิตอล ทําให้เกิดรูปแบบการกระจายความรู้ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เข้าถึงได้ เราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาแก่ผู้เรียน เรามีหนังสือและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่า ทั้งคอร์สเรียนและหนังสือจะเป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับทรัพยากรและความตั้งใจของผู้เรียนอย่างแน่นอน

คอร์สเรียน VDO B1 -B2
เป็นคอร์สเรียนที่สอนตั้งแต่พื้นฐาน B1 ไล่ระดับขึ้นไปจนถึง B2 หนังสือกว่า 300 หน้าพร้อม Download สําหรับใช้ในการเรียนกว่า 70 ชั่วโมง บรรยายละเอียดทุกหน้าและทุกสิ่งที่ควรจะต้องรู้ในการเรียนภาษาเยอรมัน เตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาที่เป็นทางการมากขึ้น และภาษาในระดับวิชาการ เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้ง Studienkolleg และ มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน หรือใช้ในการทํางานในสาขาวิชาชีพต่างๆในประเทศเยอรมัน การบรรยายที่ละเอียดทุกขั้นตอน รับรองได้ว่าคอร์สนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการเรียนและศึกษาต่อในประเทศเยอรมัน

ผู้สอน

เรียนเยอรมันกับนพพล

สอนแง่มุมต่างๆ ของประเทศเยอรมัน ทั้งในแง่ ภาษา เทคโนโลยี และวิถีการใช้ชีวิต

หลักสูตรของคอร์สนี้

ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2
Download เอกสารสำหรับการเรียน
0:12
พิเศษ! Download eBook "คู่มือการใช้กริยา"
0:10
พิเศษ! Download eBook "Passiv"
0:10
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 1.1
36:32
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 1.2
42:18
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 2
45:21
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 3
47:36
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 4
38:42
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 5
24:35
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 6
22:26
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 7
15:26
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 8
57:30
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 9
42:35
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 10
21:09
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 11
12:16
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 12
30:16
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 13
44:37
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 14
54:04
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 15
17:15
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 16
42:08
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 17
30:22
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 18
45:29
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 19
52:12
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 20
31:15
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 21
42:31
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 22
23:50
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 23
46:00
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 24
30:14
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 25
38:16
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 26
26:24
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 27
24:53
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 28
31:56
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 29
50:53
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 30
16:47
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 31
35:40
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 32
31:33
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 33
52:15
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 34-1
41:52
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 34-2
12:22
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 34-3
21:07
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 35
36:55
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 36
35:28
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 37
21:28
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 38
40:01
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 39
24:31
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 40
39:50
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 41
38:09
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 42
51:19
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 43
35:28

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17