ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 137 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 ชั่วโมง 5 นาที

สอนตั้งแต่พื้นฐาน B1 ไล่ระดับขึ้นไปจนถึง B2

มีหนังสือกว่า 300 หน้าพร้อม Download

เกี่ยวกับคอร์สนี้

การรู้ภาษาเยอรมัน เป็นหนึ่งในความได้เปรียบ ทั้งด้านการศึกษา และการทํางาน แต่ข้อจํากัดที่ผ่านมาในอดีตทําให้การเรียนรู้ภาษาเยอรมันอยู่ในวงจํากัด การเรียนภาษาเยอรมันเป็นเรื่องยาก และมีราคาแพง แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีในโลกดิจิตอล ทําให้เกิดรูปแบบการกระจายความรู้ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เข้าถึงได้ เราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาแก่ผู้เรียน เรามีหนังสือและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่า ทั้งคอร์สเรียนและหนังสือจะเป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับทรัพยากรและความตั้งใจของผู้เรียนอย่างแน่นอน

คอร์สเรียน VDO B1 -B2
เป็นคอร์สเรียนที่สอนตั้งแต่พื้นฐาน B1 ไล่ระดับขึ้นไปจนถึง B2 หนังสือกว่า 300 หน้าพร้อม Download สําหรับใช้ในการเรียนกว่า 70 ชั่วโมง บรรยายละเอียดทุกหน้าและทุกสิ่งที่ควรจะต้องรู้ในการเรียนภาษาเยอรมัน เตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาที่เป็นทางการมากขึ้น และภาษาในระดับวิชาการ เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้ง Studienkolleg และ มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน หรือใช้ในการทํางานในสาขาวิชาชีพต่างๆในประเทศเยอรมัน การบรรยายที่ละเอียดทุกขั้นตอน รับรองได้ว่าคอร์สนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการเรียนและศึกษาต่อในประเทศเยอรมัน

ผู้สอน

เรียนเยอรมันกับนพพล

สอนแง่มุมต่างๆ ของประเทศเยอรมัน ทั้งในแง่ ภาษา เทคโนโลยี และวิถีการใช้ชีวิต

หลักสูตรของคอร์สนี้

ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2
Download เอกสารสำหรับการเรียน
0:12
พิเศษ! Download eBook "คู่มือการใช้กริยา"
0:10
พิเศษ! Download eBook "Passiv"
0:10
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 1.1
36:32
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 1.2
42:18
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 2
45:21
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 3
47:36
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 4
38:42
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 5
24:35
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 6
22:26
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 7
15:26
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 8
57:30
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 9
42:35
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 10
21:09
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 11
12:16
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 12
30:16
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 13
44:37
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 14
54:04
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 15
17:15
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 16
42:08
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 17
30:22
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 18
45:29
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 19
52:12
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 20
31:15
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 21
42:27
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 22
23:50
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 23
46:00
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 24
30:14
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 25
38:16
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 26
26:24
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 27
24:53
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 28
31:56
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 29
50:53
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 30
16:47
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 31
35:40
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 32
31:33
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 33
52:15
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 34.1
41:52
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 34.2
12:22
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 34.3
21:07
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 35
36:55
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 36
35:25
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 37
21:28
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 38
40:01
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 39
24:31
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 40.1
32:56
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 40.2
25:41
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 41
38:09
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 42
51:18
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 43
35:28
ภาษาเยอรมัน ระดับ C1
Konjunktiv I
25:51
Relativsätze
18:20
deren-dessen + Präposition
14:44
Demonstrativpronomen 1
7:43
Demonstrativpronomen 2
14:25
Demonstrativpronomen 3
10:55
Demonstrativpronomen 4
20:24
Demonstrativpronomen 5
24:48
Demonstrativpronomen 6
16:06
Dessentwegen
19:35
Das
6:21
Dies-
14:20
Diese-Jene-
20:06
Diejenige
16:00
Diejenige 2
8:01
Dieselbe
8:01
Dieselbe 2
6:27
Desselben-Desejenigen
13:48
Selbst-Selber
9:10
Es
14:07
Es 2
8:21
Es 3
19:00
Es-Das
15:03
Präpositionen mit Genitiv
17:54
Präpositionen mit Genitiv 2
21:11
Präpositionen mit Genitiv 3
4:38
Präpositionen mit Genitiv 4
18:23
Verben mit dem Genitiv
14:35
Verben mit dem Genitiv 2
7:58
Verben mit dem Genitiv 3
9:52
Verben mit dem Genitiv 4
11:40
Verben mit dem Genitiv 5
11:08
ทบทวน Konjunktiv II (1)
22:35
ทบทวน Konjunktiv II (2)
17:04
Futur II (เบื้องต้น)
23:04
Passivsätze - Präsens Passiv
14:04
Passivsätze - Präteritum Passiv
8:57
Passivsätze - Perfekt Passiv
8:56
Passivsätze - Plusquamperfekt Passiv
7:34
Passivsätze - Futur I Passiv
11:33
Passivsätze - Futur II Passiv
10:41
Formen des Vorgangspassivs mit Modalverben
6:01
Modalverben im Perfekt
22:26
Perfekt Passiv mit Modalverben
11:12
Aktiv - Vorgangspassiv
9:58
Das Futur II
11:27
Futur II Aktiv mit Modalverb
10:36
Das Futur II (2)
2:01
Konjunktiv I Aktiv - Vorgangspassiv
17:29
Konjunktiv II Aktiv - Vorgangspassiv
16:51
Vorgangspassiv (Konjunktiv II)
4:30
zu + Partizip I
9:01
zu + Partizip I (Übungen)
4:49
außen innen
13:25
außen innen (Übungen)
13:52
oben unten (Übungen)
4:43
Relativsätze mit wo(~), wer, was
5:30
wer, wen, wem, wessen
14:28
hin(~), her(~)
14:23
ทบทวน hin(~), her(~)
22:01
ทบทวน außen innen (Übungen)
16:09
ทบทวน oben unten (Übungen)
6:18
ทบทวน Relativsätze mit wo(~), wer, was
8:58
ทบทวน was
18:09
in (~), wo(~) Übungen
18:49
was, wo(~) Übungen
15:39
Zeitpunkt
8:33
Zeitpunkt 2
22:59
Zeitpunkt 3
7:48
ทบทวน zu + Partizip I
11:41
tatsächlich eigentlich sowieso ohnehin
8:22
egal bloß nur
4:44
anstatt übrig üblich natürlich
5:36
schließlich endlich ausschließlich vor allem
8:02
vorher nachher zuerst zuletzt
5:15
derzeit nun jetzt zuvor erst weiterhin weiter
9:34
gleich และ (~)selbe
12:00
(~)selbe (~)jenige
4:48
(~)einander
8:39
irgend(~)
3:25
Attributive Adjektive
8:11
Attributive Adjektive (Übungen)
15:48
Redepartikeln
17:59
Nomen mit Präpositionen
9:25
Adjektive und Partizipien als Nomen
10:30
Adjektive und Partizipien als Nomen 2
14:16
Adjektive und Partizipien als Nomen 3
12:46