โน้มน้าวใจใคร ๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,490.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 19 นาที

แก่นแท้ของการโน้มน้าว และเทคนิคในการโน้มน้าว

มีวิธีพัฒนาตนเองให้สามารถเข้ากับคนอื่น ๆ ได้ดี

ทำให้เข้าใจตัวเองและเข้าถึงผู้อื่นมากขึ้น และรู้ที่มาของการเลือกทำหรือไม่ทำ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

หัวหน้าไม่สนับสนุน ลูกน้องไม่ยอมทำตาม เพื่อนร่วมงานไม่เห็นด้วย และคุณก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ให้ใครๆ อยากให้ความร่วมมือ
และทำตามในสิ่งที่คุณต้องการ ซึ่งคอร์สนี้มีคำตอบให้กับคุณ ซึ่งคอร์สเรียนนี้จะช่วยทำให้คุณเข้าใจธรรมชาติของคน คุณจะรู้ว่าต้องทำอย่างไร
จึงทำให้พวกเขาอยากทำตามในสิ่งที่คุณต้องการด้วยความเต็มใจ คุณจะได้รู้เคล็ดลับการสนทนาเพื่อโน้มน้าวใจ ที่คนประสบความสำเร็จใช้กัน
ได้เรียนรู้แก่นแท้ของการโน้มน้าว ในรูปแบบที่สนุก และเข้าใจได้ง่าย โดยมีการยกตัวอย่างที่มาจากประสบการณ์จริง
นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการเข้ากับใคร ๆ ให้ได้ดี คุณจะมีวิธีเข้าถึงจิตใจผู้อื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อคุณเรียนรู้หมดทุกบทจากคอร์สนี้
คุณจะมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำไปใช้โน้มน้าวใจคน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาเหล่านั้น และส่งผลกลับมา ทำให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
• ได้รู้แก่นแท้ของการโน้มน้าวที่ทำให้ใคร ๆ อยากทำตามสิ่งที่คุณต้องการ ทำให้คุณมีหลักการ และเทคนิคในการโน้มน้าว
• ทำให้เข้าใจธรรมชาติและความแตกต่างของคนในการรับรู้ การแสดงออกและการตัดสินใจ จึงทำให้เข้าใจตัวเองและเข้าถึงผู้อื่นมากขึ้น และรู้ที่มาของการเลือกทำหรือไม่ทำ
• ได้ค้นพบตัวเอง มีวิธีพัฒนาตนเองให้สามารถเข้ากับใคร ๆ ได้ดี จึงทำให้เกิดความมั่นใจในการโน้มน้าว
• มีเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ที่นำไปประยุกต์ใช้ในการโน้มน้าวใจ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
• ผู้ที่ต้องการโน้มน้าวคนที่อยู่รอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในครอบครัว
• ผู้ที่ต้องการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้อื่น
• ผู้ที่ต้องการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
• ผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่นผู้สอน

ณษรา สุวศราภรณ์

วิทยากรและโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ ICF

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
แนะนำคอร์สออนไลน์
2:19
การโน้มน้าวใจผู้อื่น
บทที่ 1 ความสำคัญของการโน้มน้าวใจ
1:47
บทที่ 2 โน้มน้าวให้สำเร็จต้องมี 2 รู้
1:59
บทที่ 3 ตัวอย่างการใช้ 2 รู้
5:48
บทที่ 4 ธรรมชาติของคนกับการโน้มน้าว
6:19
บทที่ 5 ทำไมต้องใช้กลวิธีโน้มน้าวที่แตกต่าง
2:38
บทที่ 6 ระยะเวลามีผลต่อการโน้มน้าว
1:27
บทที่ 7 ปัจจัยที่มีผลต่อการโน้มน้าว
2:04
บทที่ 8 การใช้ RISE ช่วยในการโน้มน้าว
7:02
บทที่ 9 เครื่องมือสำหรับการโน้มน้าวใจ
3:15
บทที่ 10 โน้มน้าวอย่างไรให้เข้าถึง เข้าใจ และได้ใจ
4:36
บทที่ 11 เพราะแบบนี้เอง จึงเสนองานไม่ผ่าน
2:51
บทที่ 12 นำเสนองานกับหัวหน้าให้ผ่านฉลุย
4:36
บทที่ 13 เทคนิคการใช้ RISE เพี่อรับบุคลากรเฉพาะทาง
3:07
บทที่ 14 วิจารณ์ลูกน้องอย่างไรให้อยากพัฒนาตัวเอง
2:17
บทที่ 15 เทคนิคทำให้เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือกับคุณ
2:14
บทที่ 16 เทคนิคพิชิตงานที่ตัวเองรัก
5:02
บทที่ 17 เมื่อคุณเป็นหัวหน้าโครงการ ทำอย่างไรให้เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือกับคุณ
1:40
บทที่ 18 ทำให้คนเจ้าปัญหาอยู่ข้างคุณ
2:09
บทที่ 19 เทคนิคการพูดโน้มน้าวกับพนักงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
3:39
บทที่ 20 รับมืออย่างไร เมื่อถูกลูกค้าต่อว่า
2:40
บทที่ 21 เคล็ดลับทำให้หัวหน้าประเมินผลงานของคุณให้เป็นเลิศ
2:20
บทที่ 22 เทคนิคการประเมินผลงานลูกน้อง
3:15
บทที่ 23 ผิดพลาดแล้วต้องโน้มน้าวเก่งขึ้น
2:41
บทส่งท้าย
บทส่งท้าย
1:19

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17