เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ เจาะลึกการใช้ Tenses ใน 1 วัน

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,200.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 128 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 36 นาที

สอน Tense ทั้ง 12 Tense ให้เห็นรูปแบบและหลักการใช้อย่างละเอียด ที่จะช่วยให้เข้าใจ Tense เพื่อใช้งานและเตรียมสอบในเวลาอันรวดเร็ว

เปรียบเทียบ Tense ที่มักใช้สับสนให้เข้าใจอย่างง่ายๆ

รูปแบบ Passive Voice ทั้ง 12 Tenses รวมถึงการเปลี่ยนจาก Active Voice เป็น Passive Voice

หลักการเปลี่ยน Direct Speech เป็น Indirect Speeach

เกี่ยวกับคอร์สนี้

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ
1) เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ เจาะลึก การใช้ Tenses
2) เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Tenses สำหรับเตรียมสอบ
ในราคา 1,800 บาท
สมัครได้ที่นี่ https://www.skilllane.com/course_bundles/tenses-package

ชุดเจาะลึกการใช้ Tenses นี้จะเจาะลึกถึงวิธีใช้ พร้อมทั้งเปรียบเทียบการใช้งานแต่ละ Tense อย่างละเอียด เพราะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ต้องมีพื้นฐานหลักที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ 
1. การวิเคราะห์โครงสร้าง (ซึ่งอยู่ในคอร์ส Business English สำหรับคนทำงาน และใน English Structure สำหรับเตรียมสอบ) 
2. Tenses

เพราะหากไม่เข้าใจ 2 เรื่องนี้แล้ว การเรียนภาษาไม่ว่าจะใช้ในการฟัง, พูด, อ่านและเขียน จะไม่ได้ผล โดยเฉพาะเรื่อง Tense ถือเป็นยาขมหม้อใหญ่ที่มีเขียนในตำรามากมายแทบทุกเล่ม แต่อ่านแล้วกลับไม่เข้าใจ ใช้ไม่ถูก เพราะฉะนั้นในชุด เจาะลึกการใช้ Tenses นี้จะช่วยให้เกิดความกระจ่าง ซึ่งบอกได้คำเดียวว่า พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด

ในชุดนี้จะแบ่งออกเป็น 2 Volumes คือ
(1) เจาะลึกการใช้ Tenses Vol 1 จะอธิบายการใช้ Tense ทั้ง 12 Tenses พร้อมรูปแบบและหลักการใช้งานอย่างละเอียด พร้อมทั้งแนวคิดวิธีใช้ว่าฝรั่งเขาคิดอย่างไรในการใช้แต่ละ Tenses ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ Tense ในเวลาแค่ 1 วัน จัดได้ว่าครอบคลุมการใช้ Tense มากที่สุด

(2) เจาะลึกการใช้ Tenses Vol 2 จะนำท่านเจาะลึกการเรียนรู้ วิธีการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice อย่างละเอียดทั้ง 12 Tenses 
พร้อมทั้งการเปลี่ยน Direct Speech เป็น Indirect Speech ที่จะทำให้การเรียนเรื่อง Tenses ครบถ้วนกระบวนความ จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการเรียนเพื่อรู้, เรียนเพื่อเตรียมสอบทุกระดับชั้น หรือ เรียนเพื่อใช้งาน
  
เมื่อเรียนรู้แล้ว ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตการเรียน, การสอบและการทำงาน น้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมปีที่ 4 ขึ้นไปก็เรียนรู้ได้
เพราะทั้งหมดนี้ (Business English สำหรับคนทำงาน, English Structure สำหรับเตรียมสอบ และ เจาะลึกการใช้ Tenses) ถือว่าเป็นคัมภีร์สำคัญที่ครอบคลุมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เมื่อเข้าใจแล้วและไปอ่านเพื่อเก็บรายละเอียดจากหนังสือเล่มอื่นๆ ก็จะง่าย จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายๆ ท่านดูแล้วต้องบอกต่อว่า ดีเยี่ยมและวิเศษเพียงใด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

- เจ้าของธุรกิจ SME, คนทำงานทุกระดับ และผู้สนใจทุกท่าน
- นักเรียน ระดับชั้นประถม, มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย
- ผู้เตรียมสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.ต้น และ ม.ปลาย ขึ้นไป 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้

แนะนำให้เรียนควบคู่กันในคอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English หรือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

ผู้เขียนหนังสือและพัฒนาวิดีโอสอน ภาษาอังกฤษ Excel และ Access ของ CIStraining Se-ed Ookbee และ SkillLane

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์ส
วิธีลัด! เรียน Tenses เพื่อเตรียมสอบ ใน 1 วัน
23:52
เจาะลึกการใช้ Tenses Volume 1
1-01 บทนำ
4:08
1-02 Tenses คืออะไร
1:13
1-03 Regular/Irregular Verb
2:44
1-04 ประเภทของ Tense
2:17
1-05 รูปแบบของ Tenses (1)
4:15
1-06 รูปแบบของ Tenses (2)
6:10
1-07 Present Simple
2:27
1-08 หลักการใช้ 1
3:02
1-09 หลักการใช้ 2
3:52
1-10 หลักการใช้ 3
3:05
1-11 รูปแบบ
1:57
1-12 Present Continuous
3:31
1-13 หลักการใช้ 1
1:28
1-14 หลักการใช้ 2
2:21
1-15 หลักการใช้ 3
1:09
1-16 หลักการใช้ 4
1:02
1-17 รูปแบบ
1:51
1-18 Present Perfect
3:03
1-19 หลักการใช้ 1
1:51
1-20 หลักการใช้ 2
2:14
1-21 หลักการใช้ 3
1:22
1-22 หลักการใช้ 4
1:10
1-23 รูปแบบ
1:10
1-24 Present Perfect Continuous
2:14
1-25 รูปแบบ
0:36
1-26 Exercise 1-01
1:09
1-27 Exercise 1-02
0:42
1-28 Exercise 1-03
0:48
1-29 Exercise 1-04
1:05
1-30 Exercise 1-05
1:15
1-31 Exercise 1-06
0:42
1-32 Exercise 1-07
1:00
1-33 Exercise 1-08
2:33
1-34 Exercise 1-09
1:23
1-35 Exercise 1-10
2:55
1-36 Past Simple
2:24
1-37 หลักการใช้ 1
1:57
1-38 หลักการใช้ 2
2:33
1-39 รูปแบบ
1:02
1-40 Past Continuous
2:26
1-41 หลักการใช้ 1
0:58
1-42 หลักการใช้ 2
3:20
1-43 หลักการใช้ 3
2:44
1-44 รูปแบบ
0:50
1-45 Past Perfect
1:58
1-46 หลักการใช้ 1
1:05
1-47 หลักการใช้ 2
1:13
1-48 รูปแบบ
0:51
1-49 Past Perfect Continuous
1:24
1-50 หลักการใช้
2:25
1-51 รูปแบบ
0:49
1-52 Exercise 2-01
1:52
1-53 Exercise 2-02
1:07
1-54 Exercise 2-03
3:25
1-55 Exercise 2-04
0:55
1-56 Exercise 2-05
1:45
1-57 Exercise 2-06
1:21
1-58 Exercise 2-07
0:59
1-59 Exercise 2-08
1:24
1-60 Exercise 2-09
0:42
1-61 Exercise 2-10
1:03
1-62 Future Simple
1:23
1-63 หลักการใช้
2:04
1-64 รูปแบบ
1:02
1-65 Future Continuous
1:19
1-66 หลักการใช้
1:42
1-67 รูปแบบ
0:44
1-68 Future Perfect
1:43
1-69 Future Perfect Continuous
2:38
1-70 Exercise 3-01
1:42
1-71 Exercise 3-02
0:54
1-72 Exercise 3-03
1:28
1-73 Exercise 3-04
2:14
1-74 Exercise 3-05
0:34
1-75 Exercise 3-06
1:25
1-76 Exercise 3-07
1:04
1-77 Exercise 3-08
0:38
1-78 Exercise 3-09
2:21
1-79 Exercise 3-10
0:53
1-80 เปรียบเทียบ Present Tenses
3:07
1-81 เปรียบเทียบ Present Cont. กับ Past Cont.
0:41
1-82 เปรียบเทียบ Present Perfect กับ Past Perfect
1:05
1-83 เปรียบเทียบ Past Perfect กับ Past Perfect Cont.
0:57
1-84 Present Cont. กับ Future Cont.
0:55
1-85 Present Perfect กับ Future Perfect
1:15
1-86 Present Perfect Cont. กับ Future Perfect Cont.
3:08
เจาะลึกการใช้ Tenses Volume 2
2-01 บทนำ
4:00
2-02 ประเภทและรูปแบบของ Tenses
3:26
2-03 รูปแบบ Tense ที่เป็น Verb to be
3:03
2-04 รูปแบบ Tense ที่เป็น Regular Verb
2:36
2-05 รูปแบบ Tense ที่เป็น Irregular Verb
2:42
2-06 Voice
1:04
2-07 กรณีที่ใช้ Passive Voice
2:04
2-08 กรณีที่ไม่ใช้ Passive Voice
5:16
2-09 Passive Voice ที่ไม่ต้องมี by
2:18
2-10 Passive Voice ที่ต้องมี by
4:03
2-11 Passive Voice กับ Tense ต่างๆ
2:34
2-12 PV กับ Present Simple
2:27
2-13 PV กับ Present Continuous
1:52
2-14 PV กับ Present Perfect
1:34
2-15 PV กับ Present Perfect Cont.
1:45
2-16 PV กับ Past Simple
1:30
2-17 PV กับ Past Cont.
1:35
2-18 PV กับ Past Perfect
1:28
2-19 PV กับ Past Perfect Cont.
1:34
2-20 PV กับ Future Simple
1:26
2-21 PV กับ Future Cont.
1:51
2-22 PV กับ Future Perfect
1:36
2-23 PV กับ Future Perfect Cont.
1:54
2-24 Voice กับ Helping Verb
3:58
2-25 Voice กับ Indirect Object
4:53
2-26 Direct and Indirect Speech
1:17
2-27 รูปแบบ Direct Speech
2:17
2-28 หลักการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Speech
0:43
2-29 การเปลี่ยนประโยคนำ
0:44
2-30 การเปลี่ยน Personal Pronoun
1:15
2-31 การเปลี่ยน Tense
0:32
2-32 การเปลี่ยน ความใกล้ ความไกล
1:19
2-33 การเปลี่ยน Tense
0:41
2-34 Indirect Statement
0:59
2-35 การเปลี่ยน Tense แบบที่ 1
2:01
2-36 การเปลี่ยน Tense แบบที่ 2
3:33
2-37 การเปลี่ยน Tense แบบที่ 3
4:40
2-38 การเปลี่ยน Tense แบบที่ 4
2:36
2-39 การกำหนดความใกล้ ความไกล
3:33
2-40 Indirect Question
1:44
2-41 ตัวอย่าง Indirect Question
9:01