เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Tenses เพื่อเตรียมสอบ ใน 1 วัน

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,200.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 126 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 25 นาที

สอน Tense ทั้ง 12 Tense รวมทั้งอธิบายให้เห็นถึงวิธีการใช้อย่างละเอียด ที่จะช่วยให้เข้าใจ Tense เพื่อใช้งานและเตรียมสอบในเวลาอันรวดเร็ว

เมื่อเรียนจบแต่ละ Tense จะมีแบบฝึกหัดเพื่อใช้ทบทวน

เมื่อเรียนจบทั้ง 12 Tense จะมีแบบทดสอบที่คัดเลือกจากข้อสอบจริงมาลองทำ

มีแบบฝึกหัดประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

เกี่ยวกับคอร์สนี้

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ
1) เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ เจาะลึก การใช้ Tenses
2) เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Tenses สำหรับเตรียมสอบ
ในราคา 1,800 บาท
สมัครได้ที่นี่ https://www.skilllane.com/course_bundles/tenses-package

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนนั้นเรื่องสำคัญอย่างมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่อง Tense
ที่เป็นเรื่องที่เรียนมาแล้วหลายปี อ่านตำรามาแล้วหลายเล่ม ทำข้อสอบผ่านมาแล้วหลายที่ แต่ก็ไม่เคยเข้าใจถึงแก่นการใช้งานอย่างลึกซึ้งสักที จะใช้ จะสอบแต่ละครั้งก็จะต้องมาเรียน มาทบทวน ทั้งๆ ที่ทุกประโยคในการใช้ภาษาอังกฤษก็จะต้องมีเรื่อง Tense เข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้ง

ปัญหานี้ไม่ได้พบเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดหรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษารองเท่านั้น แม้กระทั่งผู้ที่พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เกิดและใช้กันทุกวัน
ก็มักจะใช้ Tense ผิดกันไม่น้อย

เรื่อง Tense แม้จะมีใช้ในภาษาอังกฤษทั้งหมด 12 รูปแบบเท่านั้น แต่ก็เป็นยาขมหม้อใหญ่ ที่ผู้เรียนต้องกล้ำกลืนฝืนทน เรียนแล้วเรียนอีก
มานานนับปีโดยไม่รู้จบรู้สิ้น โดยเฉพาะน้องๆ ที่ต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการสอบ ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่ผู้ออกข้อสอบมักจะยกเอาจุดปลีกย่อยมาทดสอบกัน
การแก้ปัญหานี้ สามารถทำได้ง่ายๆ ก็คือ เรียนรู้ให้เข้าใจและทำแบบฝึกหัดให้มากไว้ แค่นั้น แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่า จะต้องเรียนกันเป็นเดือน หรือเป็นปี กว่าจะเข้าใจก็ไม่ทันกาล แต่หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ Tense ในเวลาแค่ 1 วัน

ทาง CIS Training ได้ทุ่มเทผลิตสื่อการสอน ในชุดภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการพูดถึงอย่างแพร่หลาย ทั้งผู้เรียน ตั้งแต่ระดับประถม จนถึงปริญญาตรี-โท-เอก รวมไปถึงผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ที่ใช้เป็นคู่มือสอนทุกระดับ และยังได้รับการยอมรับจากนักศึกษาหลายท่านที่กำลังศึกษาในต่างประเทศหลายแห่ง สำหรับในชุดนี้จึงมีความภูมิใจเสนอชุด English Tenses เพื่อเตรียมสอบ ซึ่งได้รวบรวม สรุปเนื้อหา พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียด ครอบคลุมการใช้ Tense ทั้ง 12 แบบ รวมไปถึงตัวอย่างที่จะทำให้เข้าใจเรื่อง Tense แต่ละแบบอย่างชัดเจน โดยใช้เวลาไม่นาน จากนั้นก็จะมีแบบฝึกหัด แยกแต่ละ Tense แล้วมี แบบทดสอบ ทุก Tense ที่รวบรวมมาจากข้อสอบ จากที่ต่างๆ มาให้ทดลองทำอีกหลายร้อยข้อ ทั้งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เมื่อลองทำแล้วค่อยไปดูเฉลย เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเข้าใจแล้ว ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนและสอบทุกสนามสอบ ตั้งแต่การสอบระดับประถมปลาย ถึงปริญญาเอก และการสอบเข้าทุกโรงเรียน ไม่ว่าเป็นการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตทุกแห่ง โรงเรียนรัฐบาล เอกชน สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ บดินทรเดชา สตรีวิทยา หอวัง สามเสน สวนกุหลาบ และอื่นๆ สอบ Entrance TOELF TOEIC สอบเข้าเรียนระดับปริญญาโท ทุกสถาบัน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เจ้าของธุรกิจ SME, คนทำงานทุกระดับ และผู้สนใจทุกท่าน
- นักเรียน ระดับชั้นประถม, มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย
- ผู้เตรียมสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.ต้น ขึ้นไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้

แนะนำให้เรียนต่อในคอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English หรือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

ผู้เขียนหนังสือและพัฒนาวิดีโอสอน ภาษาอังกฤษ Excel และ Access ของ CIStraining Se-ed Ookbee และ SkillLane

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์ส
วิธีลัด! เรียน Tenses เพื่อเตรียมสอบ ใน 1 วัน
23:52
โหลดแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
โหลดแบบฝึกหัดทั้ง 12 บท และแบบทดสอบ 8 ชุด
0:10
English Tenses เบื้องต้น
1 สารบัญ
2:15
2 บทนำ
3:54
3 พื้นฐานภาษาอังกฤษ
1:55
4 ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ
5:03
5 แผนที่ของคำกริยา (Verb)
5:12
6 ประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ
3:04
7 Tenses คืออะไร?
0:53
8 Regular/Irregular Verb
2:20
9 ประเภทของ Tense
3:45
10 รูปแบบของ Tense (1) รูปแบบ 12 Tenses
2:25
11 รูปแบบของ Tense (2) Verb to be
3:50
12 รูปแบบของ Tense (3) Regular Verb
2:46
13 รูปแบบของ Tense (4) Irregular Verb
4:25
14 แผนที่ของ Tense
5:06
บทที่ 1 Present Simple Tense
15 Present Simple Tense (1)
2:00
16 รูปแบบประโยค
2:29
17 หลักการเติม s/es
1:32
18 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
2:59
19 หลักการใช้ Present Simple Tense
1:51
20 1. ใช้กับความจริง/ข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์
5:04
21 2. ใช้กับการกระทำที่ทำเป็นนิสัย
5:22
22 คำที่แสดงความบ่อยหรือที่ทำเป็นประจำ
3:15
23 3. ใช้แสดงข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ข้อมูลส่วนตัว
4:06
24 4. ใช้กับกริยาแสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือการรับรู้
5:25
25 คำกริยาแสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือการรับรู้
2:15
26 5. ใช้กับประโยคใจความรอง
7:02
27 รูปแบบการใช้ในประโยคใจความรอง
1:03
28 6. ใช้ในประโยคอุทาน
1:54
ทำแบบฝึกหัดที่ 01A และ 01B
0:10
บทที่ 2 Present Continuous Tense
29 Present Continuous Tense (2)
0:45
30 รูปแบบประโยค
0:40
31 หลักการเติม ing
2:11
32 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
1:36
33 หลักการใช้ Present Continuous Tense
1:28
34 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ในขณะที่พูด
3:11
35 คำที่แสดงถึงการกระทำอยู่
0:40
36 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้หรือที่จะเกิดขึ้นชั่วคราว
2:46
37 3. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอันใกล้
2:18
38 4. ใช้กับประโยคที่มี 2 เหตุการณ์
4:42
ทำแบบฝึกหัดที่ 02
0:10
บทที่ 3 Present Perfect Tense
39 Present Perfect Tense (3)
0:58
40 รูปแบบประโยค
0:46
41 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
1:02
42 หลักการใช้ Present Perfect Tense
0:56
43 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินจนถึงปัจจุบัน
3:58
44 คำที่บอกเวลา
1:37
45 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเพิ่งจะจบลงใหม่ๆ
1:41
46 3. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยในอดีตและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
1:28
47 4. ใช้บอกหรือถามว่าเคยหรือไม่เคย
1:41
ทำแบบฝึกหัดที่ 03
0:10
บทที่ 4 Present Perfect Continuous Tense
48 Present Perfect Continuous Tense (4)
0:35
49 รูปแบบประโยค
0:35
50 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
1:10
51 หลักการใช้ Present Perfect Continuous Tense
0:30
52 1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังกำลังเกิดขึ้นต่อเนื่อง
4:54
ทำแบบฝึกหัดที่ 04
0:10
บทที่ 5 Past Simple Tense
53 Past Simple Tense (5)
0:50
54 รูปแบบประโยค
0:57
55 หลักการเติม ed
2:22
56 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
1:33
57 หลักการใช้ Past Simple Tense
0:41
58 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต
7:04
59 คำที่บอกถึงอดีต
0:58
60 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต (ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว)
4:26
61 คำที่บอกถึงอดีต
0:54
62 ข้อแตกต่าง Past Simple กับ Present Perfect (1)
2:57
63 ข้อแตกต่าง Past Simple กับ Present Perfect (2)
3:31
ทำแบบฝึกหัดที่ 05
0:10
บทที่ 6 Past Continuous Tense
64 Past Continuous Tense (6)
0:36
65 รูปแบบประโยค
0:59
66 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
0:55
67 หลักการใช้ Past Continuous Tense
1:06
68 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอดีต
2:46
69 2. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกัน ในอดีต
5:02
70 3. ใช้กับเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นในอดีต และมีอีกเหตุการณ์เกิดแทรก
5:11
71 สรุปรูปแบบการใช้
1:15
ทำแบบฝึกหัดที่ 06
0:10
บทที่ 7 Past Perfect Tense
72 Past Perfect Tense (7)
0:58
73 รูปแบบประโยค
0:31
74 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
0:33
75 หลักการใช้ Past Simple Tense
0:54
76 1. ใช้กับ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
4:13
77 สรุปรูปแบบการใช้
1:02
78 2. ใช้เป็นอดีตกาลของ Past Simple และ Present Perfect
2:55
ทำแบบฝึกหัดที่ 07
0:10
บทที่ 8 Past Perfect Continuous Tense
79 Past Perfect Continuous Tense (8)
0:44
80 รูปแบบประโยค
0:27
81 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
0:47
82 หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense
0:30
83 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาถึงเวลาที่พูด (1)
3:40
84 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาถึงเวลาที่พูด (2)
4:52
ทำแบบฝึกหัดที่ 08
0:10
บทที่ 9 Future Simple Tense
85 Future Simple Tense (9)
0:27
86 รูปแบบประโยค
1:27
87 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
0:45
88 หลักการใช้ Future Simple Tense
0:31
89 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต
2:36
90 คำที่บอกเวลาในอนาคต
0:55
91 2. ใช้กับประโยค การขอร้องหรือ ขออนุญาต
0:50
92 การใช้ be going to
2:28
ทำแบบฝึกหัดที่ 09
0:10
บทที่ 10 Future Continuous Tense
93 Future Continuous Tense (10)
0:34
94 รูปแบบประโยค
0:22
95 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
0:48
96 หลักการใช้ Future Continuous Tense
0:22
97 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลัง เกิดขึ้นในเวลาหนึ่ง ในอนาคต
2:06
ทำแบบฝึกหัดที่ 10
0:10
บทที่ 11 Future Perfect Tense
98 Future Perfect Tense (11)
0:26
99 รูปแบบประโยค
0:40
100 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
1:02
101 หลักการใช้ Future Perfect Tense
0:29
102 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ จะแล้วเสร็จเมื่อถึงเวลา ที่กำหนด
2:33
103 คำที่ใช้กำหนดเวลาในอนาคต
1:12
ทำแบบฝึกหัดที่ 11
0:10
บทที่ 12 Future Perfect Continuous Tense
104 Future Perfect Continuous Tense (12)
0:45
105 รูปแบบประโยค
0:38
106 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
0:54
107 หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense
0:32
108 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินไปจนถึงเวลาที่ระบุไว้
3:33
ทำแบบฝึกหัดที่ 12
0:10
109 การเปรียบเทียบ Tense ต่างๆ
1:09
110 Present Tenses และการเปรียบเทียบ Tense
5:42
111 สรุป
4:08
ทำแบบทดสอบชุดที่ 01 ถึง ชุดที่ 08
0:10