IELTS Reading Speed-Up

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 45 นาที

เพิ่มทักษะการเรียนรู้สำหรับการสอบ IELTS Reading ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

สอนโดยครูพลอย ครูสอนภาษาอังกฤษ เจ้าของโรงเรียน Berante Online

มีเอกสารประกอบให้ download ประกอบบทเรียน

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์ส IELTS Reading Speed-Up ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ในส่วนของ Reading
เช่น การอ่านแบบแสกนเพื่อหา Keyword ในเนื้อเรื่อง เพื่อนำไปตอบคำถามในข้อสอบ และเทคนิคการจับใจความสำคัญในแต่ละพารากราฟ
ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญในการทำข้อสอบ IELTS Reading Speed-Up ว่าทำอย่างไร จึงจะทำได้ทันตามเวลาที่กำหนด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคไปสอบวัดผล IELTS และสามารถอ่านจับใจความสำคัญในส่วนของ IELTS Reading ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องเตรียมตัวสอบ IELTS ไม่ว่าจะเป็น นิสิต นักศึกษา หรือคนวัยทำงาน

ผู้สอน

พัชรา ชินประสาทศักดิ์ (ครูพลอย)

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Berante

Berante Online by KruPloy

ติวสอบภาษาอังกฤษ GAT O-NET กสพท สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย มช มข มอ CU-TEP TOEIC

หลักสูตรของคอร์สนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
0:10
IELTS Reading Speed-Up
IELTS Reading 1
1:23:12
IELTS Reading 2
1:31:10
IELTS Reading 3
1:29:08
IELTS Reading 4
59:33
IELTS Reading 5
1:17:36
IELTS Reading 6
1:04:59