IELTS Listening Speed-Up

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 31 นาที

เพิ่มทักษะการเรียนรู้สำหรับการสอบ IELTS Listening ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

สอนโดยครูพลอย ครูสอนภาษาอังกฤษ เจ้าของโรงเรียน Berante Online

มีเอกสารประกอบให้ download ประกอบบทเรียน

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์ส IELTS Listening Speed-Up ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS
ในส่วนของ Listening เช่น เทคนิคการฟังข้อสอบว่าต้องฟังอย่างไร และตอบอย่างไรเพื่อให้ตรงประเด็น
ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญในการทำข้อสอบ IELTS Listening ว่าทำอย่างไร จึงจะทำได้ทันตามเวลาที่กำหนด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคการฟังไปสอบวัดผล IELTS และสามารถฟังและจับใจความสำคัญในส่วนของ
IELTS Listening ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องเตรียมตัวสอบ IELTS ไม่ว่าจะเป็น นิสิต นักศึกษา หรือคนวัยทำงาน

ผู้สอน

พัชรา ชินประสาทศักดิ์ (ครูพลอย)

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Berante

Berante Online by KruPloy

ติวสอบภาษาอังกฤษ GAT O-NET กสพท สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย มช มข มอ CU-TEP TOEIC

หลักสูตรของคอร์สนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
0:10
Track 6
Track 6
6:52
Track 6 ข้อ 1-5
28:32
Track 6 ข้อ 6-10
14:56
Track 7
Track 7
6:17
Track 7 ข้อ 11-15
26:30
Track 7 ข้อ 16-20
16:01
Track 8
Track 8
5:40
Track 8 ข้อ 21-24
17:33
Track 8 ข้อ 25-30
19:56
Track 9
Track 9
5:26
Track 9 ข้อ 31-35
25:56
Track 9 ข้อ 36-40
16:17
Track 10
Track 10
6:32
Track 10 ข้อ 1-4
12:28
Track 10
19:22
Track 11
Track 11
4:36
Track 11 ข้อ 11-15
12:21
Track 11 ข้อ 16-20
17:04
Track 12
Track 12
4:52
Track 12 ข้อ 21-23
9:50
Track 12 ข้อ 24-30
15:08
Track 13
Track 13
5:13
Track 13 ข้อ 31-40
33:52