IELTS Writing Speed-Up

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 38 นาที

เพิ่มทักษะการเรียนรู้สำหรับการสอบ IELTS Writing ให้แม่นยำ และเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สอนโดยครูพลอย ครูสอนภาษาอังกฤษ เจ้าของโรงเรียน Berante Online

มีเอกสารประกอบให้ download ประกอบบทเรียน

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์ส IELTS Writing Speed-Up ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS
ในส่วนของ Writing เช่น เทคนิคการเขียนข้อสอบว่าต้องเขียนอย่างไร เพื่อให้ตรงประเด็น
ได้จำนวนคำตามที่กำหนด และเข้าใจกฎของการทำข้อสอบ IELTS Writing
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการทำข้อสอบ IELTS Writing ว่าเขียนอย่างไร จึงจะทำได้ทันเวลา 
เขียนอย่างไรจำนวนคำถึงจะครบ และเขียนอย่างไรจึงจะมีโอกาสได้คะแนน IELTS Writing ดี

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ  
ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคการเขียนไปสอบวัดผล IELTS และสามารถเขียนข้อสอบในส่วน  
IELTS Writing ได้อย่างคล่องแคล่ว และครบจำนวนคำ ไม่ผิดกฎ ตามที่ข้อสอบกำหนด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ 
- ผู้ที่ต้องเตรียมตัวสอบ IELTS ไม่ว่าจะเป็น นิสิต นักศึกษา หรือคนวัยทำงาน

ผู้สอน

พัชรา ชินประสาทศักดิ์ (ครูพลอย)

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Berante

Berante Online by KruPloy

ติวสอบภาษาอังกฤษ GAT O-NET กสพท สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย มช มข มอ CU-TEP TOEIC

หลักสูตรของคอร์สนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
0:10
IELTS Writing Speed-Up
1.IELTS Writing - Rules for ielts Writing
16:37
2.IELTS Writing - Vocubalary For Ielts Writing Task 1
10:32
3.IELTS Writing - Task 1 Model Answer Band 7 Example 1
35:50
4.IELTS Writing - Task 1 Model Answer Band 7 Example 2
31:48
5.IELTS Writing - Task 1 Model Answer Band 7 Example 3
26:52
6.IELTS Writing - Task 1 Model Answer Band 7 Example 4
27:37
7.IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 1
6:26
8.IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 2
37:50
9.IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 3
7:31
10.IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 4
25:41
11.IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 5
26:05
12.IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 6
25:58