เจาะลึกวิธีเขียนโปรแกรม POS สำหรับขายสินค้าหน้าร้าน

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,900.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 35 นาที

จะได้เรียนรู้วิธีการสร้างโปรแกรม POS ด้วย PHP & MySQL

สามารถทำโปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน ร้านอาหาร และร้านกาแฟได้

รู้วิธีดูแลรักษาโปรแกรม เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการด้านการเขียนโปรแกรม POS และเป็นผู้ก่อตั้งแฟนเพจ C2M

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้เป็นการอธิบายแนวคิดให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพที่กว้างและเจาะลึกเข้าไปข้างใน และจะสอนโดยมีโปรแกรมตัวอย่างที่ใช้งานได้จริง นำมาไล่โค้ดกันให้ดูไปพร้อมๆกันอีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1) วิธีสร้างโปรแกรม POS อย่างง่ายและรวดเร็ว
2) รู้ทิป เทคนิค เครื่องมือ และจุดสำคัญของการเขียนโปรแกรมที่มาจากประสบการณ์จริง
3) วิธีดูแลบำรุงรักษาโปรแกรม POS ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1) เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐาน PHP & MySQL อยู่แล้วและอยากเขียนโปรแกรม POS เพื่อใช้งานส่วนตัวหรือทางการค้า
2) เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้วิธีคิด และแนวทางในการเขียนโปรแกรมในแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อน และนำไปต่อยอดกับการสร้างโปรเจคต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมและรวดเร็ว
3) เหมาะกับผู้ที่กำลังใช้โปรแกรม POS ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอยากเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนซื้อโปรแกรม การดูแลรักษาโปรแกรมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 
1) ไม่จำเป็นต้องมีความรู้การเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้ง่าย แต่ถ้ามีความรู้ HTML PHP MySQL พื้นฐาน จะทำให้เข้าใจได้เร็วขึ้น
2) ผู้มีความเข้าใจในการค้าขายสินค้าบริการต่างๆ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ

ผู้สอน

อาณัติ ปัสสาสัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม POS เจ้าของแฟนเพจ C2M

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:37
บทที่ 1 PHP
ตอนที่ 1 ใช้ภาษา PHP เขียนโปรแกรม POS
4:05
ตอนที่ 2 รู้จักกับ Appserv
4:21
ตอนที่ 3 ฟังชั่นเด่นที่ใช้บ่อยในการเขียนโปรแกรมจริง
7:38
ตอนที่ 4 หยิบเอาฟังชั่นสำเร็จรูปอื่นๆ มาใช้
7:13
บทที่ 2 phpmyadmin(MySQL)
ตอนที่ 1 กฏการตั้งชื่อฐานข้อมูลและฟิลด์
15:09
บทที่ 3 โครงสร้างหลักของโปรแกรม POS
ตอนที่ 1 ใช้ Codeigniter PHP Framework
11:43
ตอนที่ 2 ใช้ Bootstrap CSS Framework
6:39
ตอนที่ 3 JSON
5:44
บทที่ 4 ลูกเล่นต่างๆ ในโปรแกรม POS
ตอนที่ 1 JavaScript
9:11
ตอนที่ 2 วิธีค้นหาลูกเล่นอื่นๆในอินเตอร์เน็ตให้ได้เร็ว
6:44
บทที่ 5 POS
ตอนที่ 1 มี POS อะไรบ้าง
8:13
ตอนที่ 2 ระบบสำคัญและจำเป็นที่ POS ต้องมี(สำหรับร้านขนาดเล็ก SME)
8:50
บทที่ 6 แนวคิดและวิธีเขียนระบบ
ตอนที่ 1 ระบบแสดงผล เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา
21:25
ตอนที่ 2 ระบบขาย
20:50
ตอนที่ 3 ระบบสต็อก
5:09
ตอนที่ 4 ระบบนำเข้ารายการสินค้าจากไฟล์ Excel
12:23
ตอนที่ 5 ระบบสร้างบาร์โค้ดรหัสสินค้า
7:58
ตอนที่ 6 ระบบพิมพ์ใบเสร็จ
11:14
ตอนที่ 7 ระบบ User
12:08
ตอนที่ 8 ระบบรายงาน
8:59
บทที่ 7 ดูแลโปรแกรม POS
ตอนที่ 1 Backup Data
6:41
ตอนที่ 2 ล้างข้อมูลการขาย
4:26
ตอนที่ 3 ย้ายโปรแกรมไปใช้ที่เครื่องอื่น
4:23
ท้ายบท
สรุป
2:35