วิชาวิทยากร 101 สิ่งที่คนเป็นวิทยากรต้องรู้

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 41 นาที

การเป็นวิทยากรที่ดีจำเป็นต้องรู้ตั้งแต่พื้นฐานหน้าที่ของตนเอง เทคนิคต่างๆที่ใช้ รวมถึงการเตรียมตัวก่อนการบรรยายที่มีประสิทธิภาพ

การเป็นวิทยากรสามารถเป็นอาชีพหลักที่ใช้สร้างรายได้ได้มากมาย หรือแม้กระทั้งการทำงานเป็นพนักงานในบริษัททักษะการเป็นวิทยากรก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวคุณได้

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นวิทยากร และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมากว่า 30 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ทำไมถึงต้องเรียนคอร์สนี้
วิชาวิทยาการ เป็นวิชาความรู้ที่นับได้ว่ามีความสำคัญมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะเป็นวิทยากรอิสระ หรือคนที่ทำงานในองค์กรที่ต้องทำงานด้านการฝึกอบรม หรือเป็นวิทยากรภายในองค์กร

ในคอร์สนี้คุณจะได้รู้ว่า วิทยากรต้องทำอะไรบ้าง ใช้เทคนิคอะไรที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้แก้ผู้เรียนได้ และในการเตรียมการสอนหรือบรรยายจะต้องมีขั้นการวางแผนอย่างไรบ้าง ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากเป็นวิทยากร คอร์สนี้จะเปลี่ยนคุณให้เหมือนเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ทำให้ผู้เรียนรักและเกิดความประทับใจได้ไม่ยาก

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้รู้ว่าการเป็นวิทยากร จะต้องทำอะไรบ้าง
- ได้รู้เทคนิคการเป็นวิทยาการที่ดี
- ได้รู้จักการวางแผนและการเตรียมตัวก่อนการสอนหรือการบรรยาย

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- คนรุ่นใหม่ที่สนใจทำอาชีพวิทยากรอิสระ
- คนทำงานที่ทำหน้าที่ในด้านการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรภายในองค์กร
- คนทั่วไปที่อยากฝึกทักษะด้านการ Presentation

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

ผู้สอน

ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นวิทยากร และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมากว่า 30 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:24
ภาพรวมเนื้อหาของคอร์ส
0:53
ส่วนที่ 1 : ความเข้าใจ
1.1 ความหมายและบทบาทของวิทยากรฝึกอบรม
4:21
1.2 หลักการและสไตล์การเรียนรู้ของผู้ใหญ่
7:02
1.3 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
5:17
1.4 องค์ประกอบหลักที่วิทยากรต้องมี
6:17
ส่วนที่ 2 : การใช้เทคนิค
2.1 การใช้เทคนิค KANOM ให้ผู้เรียนจดจำเนื้อหาได้ดี
8:28
2.2 วิธีการฝึกอบรม (Methods)
18:52
2.3 การสื่อสารถ่ายทอด (Delivery)
6:49
2.4 เทคนิค CONTACT ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
9:52
ส่วนที่ 3 : การวางแผน
3.1 วงจรการฝึกอบรม
11:55
3.2 การทำโครงร่างหลักสูตร (Course Outline)
9:16
3.3 การทำแผนการสอน (Lesson Plan)
7:52
บทสรุป
บทสรุป
2:44

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17