ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกในยุคดิจิทัล

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,490.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 31 นาที

ช่วยพัฒนาความเป็น"ผู้นำ"ที่มีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์สูงสุดให้ตัวคุณและองค์กร

สอนโดย อ.วิชัย ปีติเจริญธรรม วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

เกี่ยวกับคอร์สนี้

เนื้อหาภายในคอร์ส
- ทักษะภาวะผู้นำสำคัญอย่างไร
- บันได 5 ขั้นสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
- คุณสมบัติ ที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง?
- ความมีคุณธรรม, ความคิดริเริ่ม, ความมุ่งมั่นทุ่มเท
- ความรับผิดชอบ, ทัศนคตที่ดี, กล้าตัดสินใจ, รับใช้ผู้อื่น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
คอร์สนี้จะช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์สูงสุดให้ตัวคุณและองค์กร โดยคุณจะได้ทราบแนวทางในการเป็นผู้นำที่ดี ตั้งแต่การปรับทัศนคติ การปรับความคิดของตนเอง รวมถึงสิ่งที่ควรทำในฐานะผู้นำ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ 
- ผู้บริหารระดับสูง
- ผู้จัดการ, หัวหน้างาน
- เจ้าของกิจการ

ผู้สอน

วิชัย ปีติเจริญธรรม

วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
5:55
ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้
2:25
รู้จักวิทยากร
1:21
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกในยุคดิจิตอล
1 ทักษะภาวะผู้นำคืออะไรและสำคัญอย่างไร
5:33
2 บันได 5 ขั้น สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
6:02
3 คุณสมบัติของผู้นำที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง
4:31
4 ผู้นำที่ดีต้องมีคุณธรรม
5:17
5 ผู้นำที่ดีต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4:41
6 ผู้นำที่ดีต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเท
2:10
7 ผู้นำที่ดีต้องมีความรับผิดชอบ
4:05
8 ผู้นำที่ดีต้องมีทัศคติที่ดี
3:31
9 ผู้นำที่ดีต้องกล้าตัดสินใจ
3:37
10 ผู้นำที่ดีต้องเป็นรับใช้ผู้อื่น
3:32
11 ผู้นำที่ดีต้องมีความเอาใจใส่ผู้อื่น
5:58
12 ผู้นำที่ดีต้องเรียนรู้อยู่เสมอ
4:28
13 ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้รับฟังที่ดี
3:09
14 ผู้นำที่ดีต้องเป็นนักแก้ไขปัญหาที่ดี
3:42
15 ผู้นำที่ดีต้องมีความสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
5:07
16 ผู้นำที่ดีต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
4:54
17 ผู้นำที่ดีต้องมีวินัย
3:42
18 ผู้นำที่ดีต้องมีวิจารณญาณที่ดี
3:15
19 ผู้นำที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์
2:21
20 ผู้นำที่ดีต้องมีความกล้าหาญ
1:51

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17