เรียนรู้ GPP สำหรับผู้ประกอบการร้านขายยา

ราคา

GET FREE

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 4 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 21 นาที

จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรียนรู้กฎระเบียบของ GPP กัน เพื่อคุณจะได้ปรับปรุงร้านขายยาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

GPP เป็นกฎระเบียบที่ผู้ประกอบการร้านขายยาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย มาเรียนรู้กฎระเบียบของ GPP กัน เพื่อคุณจะได้ปรับปรุงร้านขายยาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ 

คอร์สนี้เหมาะกับ
- ผู้ประกอบการร้านขายยา

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
- ปรับปรุงร้านขายยาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- GPP คืออะไร
- มาตรฐาน GPP
- ประโยชน์ที่ได้รับ
- การบังคับใช้ตามกฎหมาย

ผู้สอน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถาบันที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หลักสูตรของคอร์สนี้

เรียนรู้ GPP สำหรับผู้ประกอบการร้านขายยา
GPP คืออะไร
11:00
เตรียมความพร้อมก่อนเป็นร้านยา GPP (1)
30:15
เตรียมความพร้อมก่อนเป็นร้านยา GPP (2)
19:50
GPP ง่ายนิดเดียว
20:00