หุ้นน้ำมัน...เล่นอย่างไร

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 3 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 18 นาที

จะได้รู้จักโครงสร้างของธุรกิจน้ำมัน จากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมัน

หุ้นน้ำมันหากซื้อขายผิดจังหวะอาจต้องรอคอยการฟื้นตัวที่ใช้เวลานาน ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์อย่างรอบคอบในการตัดสินใจทำการซื้อขาย

สอนโดยเจ้าของ YouTube Channel "STOCK 2THEMOON"

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หนึ่งในหุ้นที่นักลงทุนนิยมกันมาก ก็คือ หุ้นพลังงาน เรียกได้ว่าหุ้นน้ำมันเป็นหุ้นในดวงใจของหลายๆท่าน เพราะให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง แต่หากซื้อขายผิดจังหวะอาจต้องรอคอยการฟื้นตัวของหุ้นน้ำมันที่ใช้เวลานาน คอร์สนี้จะสอนให้เข้าใจจังหวะในการลงทุนในหุ้นน้ำมัน คุณจะได้รู้วิธีในการวิเคราะห์หุ้นน้ำมันว่ามีโอกาสในการลงทุนหรือไม่

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจน้ำมัน จากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมัน
- ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จังหวะซื้อขายหุ้นธุรกิจน้ำมันได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ 
นักลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจน้ำมัน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
นักลงทุนหน้าใหม่ก็สามารถเรียนรู้ได้ 


ผู้สอน

บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ

เจ้าของ YouTube Channel STOCK2THEMOON

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
2:33
หุ้นน้ำมัน...เล่นอย่างไร
ตอนที่ 1 : เรียนรู้กระบวนการของธุรกิจน้ำมัน
1:10:32
ตอนที่ 2 : การวิเคราะห์หุ้นน้ำมัน
1:05:17