ความรู้พื้นฐานเพื่อสร้างไอเดียทำธุรกิจสินค้า Aromatherapy

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,590.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 6 นาที

ธุรกิจสินค้ากลุ่ม Aromatherapy กำลังเป็นที่นิยม และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในทุกปี

ความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์ Aromatherapy จะทำให้คุณต่อยอดไอเดียในการทำสินค้ามากขึ้น รวมถึงการบอกความต้องการกับโรงงานรับผลิตได้ง่ายและตรงจุดมากขึ้น

สอนโดย เภสัชกรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ทั้งเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ประกอบการทำสินค้ากลุ่มอโรม่า สปา โดยตรง

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในยุคปัจจุบันนี้ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความนิยมสินค้าที่มาจากธรรมชาติโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามที่มาพร้อมกลิ่นบำบัด หรือ สุคนธบำบัด (Aromatherapy) ที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์ทั้งเรื่องสุขภาพและผ่อนคลายจิตใจ ตลาดสินค้ากลุ่มอโรม่า สปา มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี สินค้าในกลุ่มนี้ที่พบเห็นได้บ่อยอยู่ในรูปแบบที่ขายเป็น personal product และสินค้าที่ใช้ในร้านนวด ร้านสปา ต่างๆ ทำให้หลายๆคนสนใจที่จะเข้ามาศึกษาการทำสินค้าในกลุ่มนี้เพื่อไว้ใช้เองรวมถึงต่อยอดทำเป็นธุรกิจ ที่นิยมทำกันมากคือการจ้างโรงงานรับผลิต(OEM) พัฒนาสินค้ากลุ่มอโรม่าขึ้นมาและสร้างแบรนด์เพื่อขายในท้องตลาด แต่การเริ่มต้นคิดสินค้าในกลุ่มนี้ว่าจะผลิตอะไรดีนอกจากการสำรวจตลาดแล้ว ถ้ามีความรู้พื้นฐานเข้าใจองค์ประกอบของสินค้าประเภทนี้จะทำให้มี idea ในการทำสินค้ามากขึ้นและสามารถบอกความต้องการกับโรงงานรับผลิตได้ง่ายและตรงจุดมากขึ้น ช่วยกระชับเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น

โดยในคอร์สนี้จะได้เรียนรู้พื้นฐานของสูตรตำรับ องค์ประกอบและตัวอย่างสินค้าจากเภสัชกรที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งเป็นอาจารย์พิเศษและเป็นผู้ประกอบการทำสินค้ากลุ่มอโรม่า สปา โดยตรง ถ้าคุณสนใจเรียนรู้ศาสตร์ของ aromatherapy จากเบื้องต้นไปสู่การทำผลิตภัณฑ์ต่อยอดเป็นธุรกิจ สมัครเรียนเลยค่ะ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- คนทั่วไปที่สนใจทำผลิตภัณฑ์กลุ่มอโรม่า สปา
- ร้านนวดสปา ที่สนใจทำผลิตภัณฑ์ไว้ใช้กับลูกค้าในร้านสปา รวมถึงสินค้าที่ขายในร้าน
- ผู้ที่ชื่นชอบสินค้าอโรม่า สปาที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม รวมถึงทำผลิตภัณฑ์ไว้ใช้เอง
- ผู้ที่ต้องการมีความรู้พื้นฐานและมี idea สูตรของผลิตภัณฑ์ก่อนสั่งผลิตกับทางโรงงาน(OEM)
- ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เคมีและต้องการเรียนรู้เรื่องสูตรตำรับผลิตภัณฑ์อโรม่า สปา เพิ่มเติม  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ความรู้พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ทางด้าน Aromatherapy และมี idea เรื่องสูตรของผลิตภัณฑ์ก่อนสั่งผลิตกับทางโรงงาน(OEM)

ผู้เรียนควรมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้ เพราะเป็นการสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน แต่ถ้าผู้ที่เคยทำธุรกิจด้านอโรม่ามาก่อนจะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น


ผู้สอน

ภญ. วรินทร เสถียรพันธ์

เภสัชกรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ทั้งเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ประกอบการทำสินค้ากลุ่มอโรม่า สปา โดยตรง

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:39
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
0:10
ทำความรู้จักกับ Aromatherapy product
1.1 Aromatherapy คืออะไร และวิธีการเข้าสู่ร่างกาย
6:42
1.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
5:41
สูตรตำรับและองค์ประกอบในตำรับ
2.1 องค์ประกอบพื้นฐานในสูตรตำรับสินค้ากลุ่ม Aromatherapy
11:22
2.2 หน้าที่ของสารต่างๆ ในสูตรตำรับและตัวอย่างสาร
25:17
น้ำมันหอมระเหยและหน้าที่ในสูตรตำรับ
3.1 น้ำมันหอมระเหยและหน้าที่ในสูตรตำรับ
5:43
3.2 เทคนิคการผสมน้ำมันหอมระเหยในตำรับ
1:45
3.3 การผสมน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดเข้าด้วยกันเพื่อกลิ่นและให้ประโยชน์
3:53
ตัวอย่างน้ำมันหอมระเหยในกลุ่มต่างๆ
4.1 น้ำมันหอมระเหยในกลุ่มต่างๆ ที่เป็น top/middle/base note
2:24
4.2 ตัวอย่างกลิ่นต่างๆ ที่มาจากการผสมน้ำมันหอมระเหย
3:17
ตัวอย่างสินค้าอโรม่า สปา ตามประเภทการนำไปใช้
5.1 ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยเพื่อการดูแลสุขภาพแบบพื้นฐาน
14:50
5.2 ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยเพื่อการถนอมผิวพรรณและความงาม
9:22
ทฤษฎีและการทำสูตรน้ำมันนวดตัว
6.1 ทฤษฎีการทำสูตร น้ำมันนวดตัว
3:24
6.2 แนะนำสารในสูตรตำรับ รวมถึงตัวอย่างสูตรตำรับและวิธีการทำน้ำมันนวดตัว
8:10
ทฤษฎีและการทำบาล์มกลิ่นไอระเหย (Vapour Balm)
7.1 ทฤษฎีการทำสูตร บาล์มกลิ่นไอระเหย (Vapour Balm)
4:19
7.2 แนะนำสารในสูตรตำรับ รวมถึงตัวอย่างสูตรตำรับและวิธีการทำบาล์มกลิ่นไอระเหย (Vapour Balm)
1:52
ทฤษฎีและการทำ After Bath Milk
8.1 ทฤษฎีการทำสูตร After Bath Milk
1:45
8.2 แนะนำสารในสูตรตำรับ รวมถึงตัวอย่างสูตรตำรับและวิธีการทำ After Bath Milk
3:42
การหาโรงงานรับผลิต (OEM) และบริษัทนำเข้า Raw Material
9.1 การหาโรงงานรับผลิต (OEM) และบริษัทนำเข้า Raw Material
9:30
บทสรุป
บทสรุป
1:42

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17