การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,290.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 14 นาที

การปรับบุคลิกภาพภายนอก และการปรับบุคลิกภาพภายในให้ดูเป็นมืออาชีพ รวมถึงการบริหารอารมณ์ของตัวเอง

สอนโดย อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

สอนโดย อาจารย์ ภคพร สุขศิริ วิทยากรและโค้ชด้านการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ และเป็น DISC Certified Trainer จากสถาบัน Thomas International จากประเทศอังกฤษ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

เคยไหม? ออกไปพบลูกค้า แล้วลูกค้ามองคุณแปลก ๆ !! ทำไมลูกค้าถึงปิดใจ ไม่ค่อยให้ข้อมูล หรือบางคนถึงขั้นปิดโอกาสในการพูดคุย ทั้งๆ ที่คุณเตรียมเนื้อหามาดีแล้ว ไม่ว่าจะเรื่องสินค้าหรือการขาย แต่ทำไมลูกค้าถึงยังรู้สึกไม่อยากคุย และมีอคติต่อคุณอยู่ลึกๆ

คอร์ส การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพ จะช่วยคุณแก้ปัญหาเหล่านี้ ภายในคอร์สจะบอกวิธีการปรับบุคลิกภาพภายนอก ให้ดูเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลทรงผม การแต่งกาย การเลือกใช้เครื่องประดับ ไปจนถึงการปรับท่าทาง และการปรับบุคลิกภาพภายในให้ดูเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังบอกวิธีการบริหารอารมณ์เมื่อคุณเกิดอารมณ์โกรธ หรือไม่พอใจ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้บริหารสามารถสร้างความประทับใจแรกพบให้เกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ได้พบกับคู่ค้า หรือ ลูกค้า ครั้งแรก
- พนักงานขาย, พนักงานบริการมีภาพลักษณ์ที่ดี ดูเป็นมืออาชีพ
- องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคู่ค้า และ ลูกค้า
- คู่ค้า และ ลูกค้า เกิดความประทับใจ ยินดีที่จะร่วมงานด้วย และบอกต่อเรื่องราวดี ๆ ไปยังบุคคลอื่น ๆ
- คู่ค้า และ ลูกค้า พร้อมที่จะสนับสนุนในทุก ๆ กิจกรรมขององค์กร
- เป็นการทำการตลาดในเชิง Brand Ambassador ให้กับองค์กร ทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปด้วย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- พนักงานขาย ที่ต้องการเพิ่มยอดขาย
- พนักงานบริการ ที่ต้องการให้ลูกค้าประทับใจ
- เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ที่ต้องการขยายธุรกิจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถเรียนได้

ผู้สอน

วิชัย ปีติเจริญธรรม

วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

ภคพร สุขศิริ

วิทยากร/โค้ช ด้านการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สเรียน
3:11
ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้
2:38
คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
2:32
รู้จักวิทยากร
6:02
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพ
1. การพัฒนาบุคลิกภาพภายในสู่ภายนอก
7:02
2. คุณค่าและประโยชน์ของการมีบุคลิกภาพที่ดี
8:10
3. หลุมกับดักแห่งบุคลิกภาพที่แย่และทำลายโอกาส
8:34
4. บุคลิกภาพที่ทำให้คนปิดใจ
10:21
5. บุคลิกภาพที่นำไปสู่ความสำเร็จ
7:01
6. บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จเริ่มต้นที่ท่าทาง
9:25
7. ความแตกต่างทางคำพูดของคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีกับคนที่มีบุคลิกภาพที่แย่
7:38
8. บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จจากแววตาและการแสดงออกทางใบหน้า
5:50
9. ความแตกต่างของ Mind-set ของผู้ที่ประสบความสำเร็จและผู้ที่ล้มเหลว
5:07
10. เทคนิกการดูแลบุคลิกภาพภายนอก
7:22
11. การเลือกใช้เครื่องประดับ
5:12
12. การใช้คำพูด
5:44
13. คำพูดที่ควรระมัดระวัง
5:40
14. การบริหารอารมณ์
7:34
15. บุคลิกภาพของคนฉลาดที่สามารถครองใจลูกค้า
6:07
16. บุคลิกภาพที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จและมีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
5:41
17. เคล็ดลับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อครองใจลูกค้า
7:11