เข้าใจ Activitiy Based Costing (ต้นทุนกิจกรรม)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,490.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 48 นาที

ทำความเข้าใจในเรื่องการคำนวณต้นทุนแบบ Activitiy Based Costing (ต้นทุนกิจกรรม) ความรู้ที่นักลงทุนและผู้บริหารทุกคนต้องรู้

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

เกี่ยวกับคอร์สนี้

การคำนวณต้นทุนแบบ Activitiy Based Costing หรือต้นทุนกิจกรรม เป็นความรู้ที่นักลงทุนและผู้บริหารทุกคนควรรู้ เพราะจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของการคำนวณต้นทุน เข้าใจในภาพรวมธุรกิจได้ดีขึ้น และสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ในคอร์สออนไลน์นี้ อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบอันดับต้นของไทย จะมาสอนเรื่อง Activitiy Based Costing อย่างหมดเปลือก โดยจะอธิบายเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งการยกตัวอย่างจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น

ประวัติวิทยากร
สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล
นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

อาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี ซึ่งได้แนะนำวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจภาพรวมของงบการเงิน ซึ่งเป็นร่องรอยทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ ได้ทิ้งไว้ ทำให้เรารู้ถึงเส้นทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และรู้ว่าบริษัทนั้นๆ กำลังจะลงทุนอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง


ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
1. เมื่อไรควรใช้ ABC
12:16
2. ข้อบกพร่องของระบบการบริหารต้นทุนแบบเดิม
24:48
3. การเปลี่ยนแปลงใน Manufacturing Environment
8:02
4. ผลกระทบของการใช้สิ่งที่สัมพันธ์กับปริมาณการผลิต?เป็นเกณฑ์ในการปันส่วน
6:26
5. Traditional Costing vs Activity Based Costing
5:10
6. การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
38:39
7. Identify Activities
12:21
8. ใช้เกณฑ์การปันส่วนแบบเดิม TCA
25:54
9. ตัวอย่างการกำหนดตัวผลักดันต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต
5:40
10. ตัวอย่างการกำหนด 0verhead rate
5:07
11. The Steps to ABC
2:37
12. The Case
15:04
13. ธุรกิจจะเลือกปัจจัยที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายการผลิตได้อย่างไร
2:09
14. การวิเคราะห์กิจกรรม
1:10
15. ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver)
3:09