วิเคราะห์ข้อสอบฉบับใหม่ล่าสุด LISTENING TOEIC 100 ข้อ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 25 นาที

วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part Listening 100 ข้ออย่างละเอียด แปลทุกประโยคแบบค่อยเป็นค่อยไป

สอนโดยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ทั้ง Entrance (GAT English), CU-TEP, TU-GET, IELTS และ TOEIC เจ้าของแฟนเพจ "มือโปร TOEIC by ครูโจ๊ก"

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
- วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part Listening 100 ข้ออย่างละเอียด
- เฉลยแบบค่อยเป็นค่อยไป ผู้สอนแปลให้ทุกประโยคอย่างละเอียด เพื่อความเข้าใจสูงสุดของผู้เรียน
- ได้ทำโจทย์ ครบทุกพาร์ทที่ออกสอบ พร้อมได้คำศํพท์ที่จำเป็นในการสอบ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ทักษะในการฟังที่ดีขึ้น
- เทคนิคในการทำข้อสอบในแต่ละพาร์ท
- สำนวนและคำศัพท์ ที่มักพบบ่อยในข้อสอบ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ต้องใช้ผลคะแนน TOEIC

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน


ผู้สอน

วรงค์ วิลาสสกุลเกียรติ (ครูโจ๊ก)

ผู้สอบ TOEIC ได้คะแนนเต็ม 990 และติวเตอร์สอน TOEIC มามากกว่า 10 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
อธิบายข้อสอบ Listening Toeic
14:43
เอกสารประกอบการเรียน
0:10
Part 1 : Photograph
ตะลุยข้อสอบ Part 1 : Photograph พร้อมเฉลย
15:25
Part 2 : Question-Response
ตะลุยข้อสอบ Part 2 : Question-Response
14:51
เฉลยข้อสอบ Part 2 : Question-Response
33:00
Part 3 : Conversation
ตะลุยข้อสอบ Part 3 : Conversation
16:01
เฉลยข้อสอบ Part 3 : Conversation EP.1
7:04
เฉลยข้อสอบ Part 3 : Conversation EP.2
4:27
เฉลยข้อสอบ Part 3 : Conversation EP.3
4:07
เฉลยข้อสอบ Part 3 : Conversation EP.4
4:28
เฉลยข้อสอบ Part 3 : Conversation EP.5
4:03
เฉลยข้อสอบ Part 3 : Conversation EP.6
3:39
เฉลยข้อสอบ Part 3 : Conversation EP.7
2:53
เฉลยข้อสอบ Part 3 : Conversation EP.8
4:17
เฉลยข้อสอบ Part 3 : Conversation EP.9
8:26
Part 4 : Talks
ตะลุยข้อสอบ Part 4 : Talks
18:23
เฉลยข้อสอบ Part 4 : Talks EP.1
13:07
เฉลยข้อสอบ Part 4 : Talks EP.2
14:28
เฉลยข้อสอบ Part 4 : Talks EP.3
21:53