The Ultimate Sales Mastery สุดยอดคัมภีร์นักขาย ใช้สร้างรายได้ตลอดชีวิต

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 4,490.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 14 นาที

เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีการในการขายตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้น Advance เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการขายแม้ว่าจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการขายมาก่อน

กลั่นกรองจากประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปีของวิทยากรในการดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศไทย, พม่าและเวียดนาม และประสบการณ์บรรยายด้านการขายให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

สอนโดย ภญ. สุดารัตน์ โชคกิจชัย วิทยากรและผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร "Development Academy"

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ตราบใดที่โลกนี้ยังมีการขาย คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการขาย ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม เพราะครั้งหนึ่งในชีวิต คุณต้องมีโอกาสได้ขาย!! ดังนั้นวันนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักขายที่มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ หัวหน้างานขาย หรือแม้กระทั่งเจ้าของกิจการ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีการในการขายตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้น Advance เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง กลั่นกรองจากประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปีของวิทยากรในการดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศไทย, พม่า และเวียดนาม และประสบการณ์บรรยายด้านการขายให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานขายและนักขาย
- เข้าใจความแตกต่างของงานขายในอดีตจนถึงปัจจุบัน
- ทัศนคติและสูตรสำเร็จเคล็ดลับของนักขายที่ประสบความสำเร็จ
- 4 คติประจำใจนักขายมืออาชีพ
- การเตรียมตัวและการวางแผนการขาย
- การค้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและการแบ่งประเภทลูกค้า
- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าและกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
- บุคลิกภาพกับความสำเร็จในงานขาย
- การเปิดบทสนทนาและสร้างบรรยากาศที่ดีในการขายและวิธีการเข้าหาลูกค้าแต่ละประเภท
- การหาความต้องการของลูกค้า
- วิธีการนำเสนอสินค้าให้แตกต่างและโดนใจลูกค้า ด้วยเทคติคต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง (Story telling), อุปมาอุปไมย เป็นต้น
- วิธีการรับมือและจัดการกับข้อโต้แย้งที่พบได้บ่อย
- เทคนิคการปิดการขาย แบบต่างๆ
- เทคนิคการพัฒนาตนเองให้ขายดีขึ้นในทุกวัน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์งานขาย
- พนักงานขาย
- หัวหน้าทีมขาย
- ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขายมาก่อน


ผู้สอน

ภญ.สุดารัตน์ โชคกิจชัย

ผู้มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาดและการพัฒนาธุรกิจในบริษัทยาข้ามชาติมากว่า 10 ปี ดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศไทย, พม่าและเวียดนาม

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
2:12
บทที่ 1
บทที่ 1 : แนะนำวิทยากรและหลักสูตร
3:24
บทที่ 2 : ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานขายและนักขาย
5:59
บทที่ 3 : ประโยชน์ของงานขาย
5:11
บทที่ 4 : การขายในอดีต VS ปัจจุบัน
3:14
บทที่ 5 : สูตรสำเร็จเคล็ดลับของนักขายที่ประสบความสำเร็จ
4:53
บทที่ 6 : ทัศนคติและวิธีคิดที่ส่งผลต่อยอดขาย
12:04
บทที่ 7 : 4 คติประจำใจนักขายมืออาชีพ
12:01
บทที่ 8 : การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 4C
8:51
บทที่ 9 : การค้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยการทำ STP
6:33
บทที่ 10 : การแบ่งประเภทลูกค้า
6:31
บทที่ 11 : ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า
8:49
บทที่ 12 : สิ่งที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้า
4:10
บทที่ 13 : ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
4:11
บทที่ 14 : การวางแผนการขายแบบ SMART
18:29
บทที่ 15 : เครื่องมือที่ใช้ในการขาย
1:09
บทที่ 16 : บุคลิกภาพกับความสำเร็จในงานขาย
5:49
บทที่ 17 : การเปิดบทสนทนาและสร้างบรรยากาศที่ดีในการขายกับลูกค้าแต่ละสไตน์ตามหลัก DISC
12:14
บทที่ 18 : การค้นหาและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าโดยการฟังและถาม
19:38
บทที่ 19 : นำเสนอสินค้าอย่างไรให้แตกต่างและโดนใจลูกค้า ตอนที่ 1
30:30
บทที่ 20 : นำเสนอสินค้าอย่างไรให้แตกต่างและโดนใจลูกค้า ตอนที่ 2 (เทคนิค Story telling, Metaphor, การถือเอกสารเพื่อนำเสนอ)
16:25
บทที่ 21 : วิธีตอบคำถามและจัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้า
7:40
บทที่ 22 : ข้อโต้แย้งประเภทต่างๆที่นักขายต้องเผชิญ
35:43
บทที่ 23 : การปิดการขายประเภทต่างๆ
13:32
บทที่ 24 : เทคนิคการพัฒนาตนเองให้ขายดีขึ้นในทุกวัน
5:07

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17