การจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ตาม TFRS 9 และ TAS 32

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 4,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 47 นาที

เนื้อหาอัดแน่นเรื่องการจัดประเภทเงินลงทุนและการวัดมูลค่าทางการเงินตามมาตรฐาน TFRS 9 และ TAS 32

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) เป็นมาตรฐานที่ระบุวิธีที่กิจการต้องใช้ในการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และสัญญาที่จะซื้อหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า , การด้อยค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32) เป็นมาตรฐานที่ระบุวิธีแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินให้เป็นไปตาม TFRS 9 และ TFRS 7 ตามลำดับ

ซึ่ง TFRS 9 และ TAS 32 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

เนื้อหาภายในคอร์ส
- การจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ตาม TFRS 9
- หลักการรับรู้กำไร และวิธีการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญตาม TFRS 9
- เจาะหลักการ TAS 32
- การแสดงรายการทางการเงิน หนี้สินและทุน ที่จะกระทบ
- การแสดง Perpetual Bond
- มาเข้าใจทั้งแง่บัญชีและการเงินว่าทำไมต้องเป็นหนี้สิน

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

หลักสูตรของคอร์สนี้

1. การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
18:50
2. การจัดประเภทและการวัดมูลค่าทางการเงิน PART 1
28:25
3. การจัดประเภทและการวัดมูลค่าทางการเงิน PART 2
22:13
4. การจัดประเภทและการวัดมูลค่าทางการเงิน PART 3
17:40
5. การจัดประเภทและการวัดมูลค่าทางการเงิน PART 4
17:36
6. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
18:58
7. หลักการของมาตรฐานการบัญชี : เครื่องมือทางการเงิน
9:36
8. หลักการ TAS 32: การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน และมาตรซานการบัญชีไทยบัจจุบัน กับ IFRS: เครื่องมือการเงิน
14:58
9. ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีปัจจุบันและ TFRS 9 / TAS 32 / TFRS 7
13:56
10. เครื่องมือทางการเงิน
9:45
11. การจัดประเภทและการวัดมูลค่า TFRS 9
17:41
12. ตราสารอนุพันธ์
42:32
13. Measurement of Expected Credit Loss PART 1
16:02
14. Measurement of Expected Credit Loss PART 2
31:04
15. ความเสี่ยง
13:31
16. การบัญชีสำหรับอนุพันธ์
20:18
17. การจัดประเภทเป็นหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ
18:40
18. Perpetual Bond หุ้นกู้ชั่วนิรันด์ PART 1
39:28
19. Perpetual Bond หุ้นกู้ชั่วนิรันด์ PART 2
47:22
20. Perpetual Bond หุ้นกู้ชั่วนิรันด์ PART 3
27:47
21. Perpetual Bond หุ้นกู้ชั่วนิรันด์ PART 4
19:09
22. The Stock Exchange of Thailand
21:44
23. The Dow Jones Industraial Average: 1896-2016
13:23
24. Measurement of Expected Credit Loss PART 3 ทบทวน
10:47
25. Measurement of Expected Credit Loss PART 4 ตัวอย่างเพิ่ม
39:49
26. Leasing
36:03

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17