Work and Wow Train the Trainer

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 12 นาที

ได้เทคนิคและเครื่องมือในการเป็น Trainer อย่างมืออาชีพ

เนื้อหากระชับ และเข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

สอนโดย โค้ชทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ จะเติบโตหรือประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยทักษะความรู้ ความสามารถของบุคคลากรในองค์กร ดังนั้นการพัฒนาคนในองค์จะต้องมีต้นแบบที่ดีที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ขององค์กรสู่บุคลากรภายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม "Work and Wow Train the Trainer" เป็นหลักสูตรที่สร้างและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้สามารถเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ

แต่การสร้าง Trainer ใหม่ๆ ขึ้นมาภายในองค์กร จากพนักงานขึ้นมาเป็น Trainer มืออาชีพนั้น เรามักจะพบปัญหาที่ว่าพนักงานส่วนใหญ่ตื่นเต้น กังวล ประหม่า สั่น ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะสอนอะไร และใช้เครื่องมืออะไรทำให้การสอนของตัวเองได้คุณภาพ แล้วก็สามารถที่จะทำให้คนเรียนได้ประโยชน์สูงสุด สำหรับคอร์สนี้จะได้จะเรียนรู้เครืองมือต่างๆ ที่จะใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยจะยึดหลัก 3 ส. ก็คือ สร้างเสริม สร้างสรรค์ และสร้างสุข เพื่อที่จะสร้างให้คุณได้เป็น Trainer ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสร้างประโยชน์ให้กับพนักงานในองค์กรได้อย่างเต็มที่

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เครื่องมือในการเป็น Trainer อย่างมืออาชีพ
- เทคนิคในการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ใครควรเรียนคอร์สนี้
- พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ทุกส่วนงาน ที่ต้องการก้าวมาเป็น Trainer ในองค์กรได้อย่างมืออาชีพ
- องค์กรทุกองค์กรที่ต้องการสร้างและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถเรียนได้

ผู้สอน

ทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด และ Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:07
Work and WOW Train The Trainer
Key Learning
7:32
3C การเตรียมตัวเป็นเทรนเนอร์
7:21
KSA + B + H
6:13
การเรียนรู้ Content and Context
7:59
Find Problem และรูปแบบการวางแผนการสอน
10:33
เรียนรู้จิตวิทยาของ Johari Windows และ Positive Feedback
6:42
Trainer Tools
9:24
PAJES เทคนิคในการโน้มน้าว
7:25
การฝึกภาษาท่าทาง
8:14

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17