Basic Knowledge Aircraft Load Control and Ramp Operations

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,200.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 0 นาที

ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงในการทำงานด้านการบินของวิทยากรกว่า 10 ปี

เรียนรู้ได้จากพื้นฐานจนไปถึง นำไปปฎิบัติงานได้จริง อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และปลอดภัย

สอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทำงานและวิทยากรด้าน Aircraft Load Control กว่า 10 ปี ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Load Control Life"

เกี่ยวกับคอร์สนี้

หลายคนมีความฝันที่อยากทำงานทางด้านการบิน ซึ่งมีหลากหลายหน้าที่ และแต่ละหน้าที่ก็มีความสำคัญ ในคอร์สนี้เราจะพาไปเรียนรู้ การทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดระวางบรรทุก หรือ ที่เราเรียก Load Control และความรู้การทำงานในลานจอดอากาศยาน อย่างละเอียดและเข้มข้น ซึ่งหาไม่ได้ในห้องเรียนแน่นอน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
- สามารถนำ ไปใช้ในการประกอบการเรียนหรือเตรียมพร้อมในการสอบ สำหรับนิสิต นักศึกษา
- เตรียมพร้อมเพื่อสัมภาษณ์งาน เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ของสายการบิน
- นำความรู้ไปใช้ในการทำงาน สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในสายการบิน หรือ สนามบินอยู่แล้ว 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาทางด้านการบิน
- บุคคลทั่วไป และ ผู้ที่สนใจงานทางด้านการบิน
- พนักงานสนามบินและพนักงานสายการบิน ที่ต้องการเปลี่ยนหน้าที่ หรือต้องหาความรู้เพิ่มเติม 

ซึ่งคอร์สนี้เริ่มต้นความรู้ตั้งแต่พื้นฐาน สามารถเรียนได้แม้ไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อน เข้าใจง่าย และเห็นภาพชัดเจน

ผู้สอน

กันตเมศฐ์ อธิชจีราวัชร์

อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทำงานและวิทยากรด้าน Aircraft Load Control กว่า 10 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:01
Basic Knowledge Aircraft Load Control and Ramp Operations
1. ส่วนประกอบของลานจอดอากาศยาน
13:37
2. การทำงานในลานจอดอากาศยาน
14:21
3. การจำแนกแบบของอากาศยาน
7:21
4. การโหลดสินค้าและสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
15:10
5. การจำแนกหน้าที่ของ Load Control
8:14
6. สรุป
0:39