ทักษะการ Coach และการให้ Feedback อย่างมีประสิทธิผล

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,190.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 7 นาที

ทักษะการ Coaching & Feedback จะทำให้ผู้นำสามารถนำทีมให้ประสบความสำเร็จได้

มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน มามากกว่า 10 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ทำไมจึงควรเรียนคอร์สนี้
หน้าที่หลักในการเป็นผู้นำ คือ การนำทีมให้สามารถสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย และการพัฒนาทีมงานให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งทักษะการ Coaching & Feedback จะทำให้ผู้นำสามารถนำทีมให้ประสบความสำเร็จได้ ทั้งในด้านผลงานและการพัฒนาทีมงาน

เรื่องการ Coaching & Feedback จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต ดังจะเห็นได้จากองค์กรระดับโลกอย่าง Google ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้นำทุกคนของ Google ว่าต้อง Be a Good Coach คือ ผู้นำที่ดี ต้องเป็นโค้ชที่ดีด้วย

ดังนั้น หากท่านต้องการเป็นผู้นำที่ดี และต้องการเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีก ท่านต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะเรื่องการ Coaching & Feedback ให้ดีที่สุด

คอร์สนี้มีดีอะไร
คอร์สนี้ ผ่านการออกแบบมาอย่างดี โดยได้เรียบเรียงเนื้อหาที่สำคัญให้เข้าใจง่าย และนำไปปฏิบัติได้จริง โดยจุดเด่นของคอร์สนี้มีดังนี้
1. บอกถึงขั้นตอนการ Coaching & Feedback อย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นการเรียนในเชิงทฤษฎี
2. มี Tips & Techniques ต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถเลือกนำไปใช้ เพื่อให้การ Coaching & Feedback มีประสิทธิผลที่สุด
3. มีตัวอย่างคำพูดดี ๆ ในการให้ Feedback และตัวอย่างคำถามดี ๆ ในการ Coach เพื่อให้สามารถนำไปเป็นคู่มือการ Coaching & Feedback ในสถานการณ์จริงได้ 

ใครบ้างที่ควรเรียนคอร์สนี้
ไม่ว่าท่านจะเป็น “ผู้นำหรือหัวหน้างาน” ที่อยากจะพัฒนาทักษะเรื่องการ Coaching & Feedback ให้ดียิ่งขึ้น หรือท่านจะเป็น “โค้ช” ที่อยากได้เทคนิคดี ๆ เพิ่มเติม เช่น เทคนิคการตั้งคำถามที่ทรงพลัง และเทคนิคการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ หรือท่านจะเป็น “ผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่อง Coaching & Feedback” ท่านก็เหมาะที่จะเรียนหลักสูตรนี้เป็นอย่างมาก

ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนอะไรมาก่อนหรือไม่
ไม่จำเป็นต้องเรียนอะไรมาก่อนเลย เพราะหลักสูตรนี้ สอนตั้งแต่ที่มาและความหมายของ Coaching & Feedback สอนขั้นตอนการ Coaching & Feedback อย่างละเอียด รวมทั้งมีตัวอย่างที่ชัดเจน ที่แม้ยังไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องนี้มาก่อน ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง 

ผู้สอน

ประสิทธิ์ องอาจตระกูล (ฮิม)

ผู้บริหาร โค้ช ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน มามากกว่า 10 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
2:53
บทนำ
4:31
1. ความหมายและประโยชน์ของ Coaching & Feedback
1.1 สาเหตุ ความหมาย และประโยชน์ของ Coaching & Feedback
8:31
2. การ Feedback ที่ทรงประสิทธิผล
2.1 Mindset ของคนให้ Feedback
5:41
2.2 ประเภทและหลักสำคัญในการให้ Feedback
7:42
2.3 ขั้นตอนในการให้ Feedback ที่มีประสิทธิผล
14:12
2.4 Tips & Techniques ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ Feedback
24:23
3. การ Coaching ที่ทรงประสิทธิผล
3.1 Coaching คืออะไร และเหมาะกับสถานการณ์ใด
8:46
3.2 กระบวนการ Coaching และการเปิดการ Coach
10:06
3.3 การตั้งเป้าหมายในการ Coach
11:09
3.4 การสำรวจสถานการณ์ปัจจุบัน
8:55
3.5 การสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจ
5:58
3.6 การเลือกและกำหนดแผนดำเนินการ
5:23
3.7 การปิดการ Coach
7:19
3.8 ทักษะการฟัง ทักษะที่สำคัญของโค้ช
13:45
3.9 ทักษะการถาม ทักษะที่แยกโค้ชที่เก่งกับโค้ชธรรมดา
19:03
4. การ Coaching & Feedback ลูกน้องหลายประเภท
4.1 ลูกน้องที่มั่นใจในตัวเองสูง
6:52
4.2 ลูกน้องที่ดื้อเงียบ
4:41
4.3 ลูกน้องที่อายุมากกว่า
3:25
4.4 ลูกน้องที่เป็นคนรุ่นใหม่
5:02
5. บทส่งท้าย
5.1 สรุปสาระสำคัญ และฝากให้คิด
9:34