พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 39 นาที

ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพได้

สอนการใช้เครื่องมือการบริหารและพัฒนาทีมงานที่สำคัญ มาปรับใช้ในการบริหารทีมงานในหน่วยงานของคุณได้

สอนโดย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และผู้บริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรชั้นนำกว่า 19 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ในบทบาทของผู้นำ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” มีความสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะมีหน้าที่ต้องนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” เป็นผู้นำที่นอกจากจะต้องมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องงานแล้ว ยังต้องมีทักษะและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร

คอร์ส “พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน” เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวมถึงเทคนิคการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ การสื่อสารและการจูงใจทีมงาน อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจในการแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
- สามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง และมีความสุขในองค์กรมากขึ้น
- สามารถบริหารงาน จูงใจ และพัฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการ/หัวหน้างานกับทีมงานได้ 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้จัดการ และ หัวหน้างาน
- ผู้ที่อยากพัฒนาตัวเอง เพื่อการเติบโตในหน้าที่การงาน

ผู้สอน

ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และผู้บริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรชั้นนำกว่า 19 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:08
ทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอน
1:31
พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน
1 ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง
10:37
2 กรณีศึกษา "ได้เลื่อนตำแหน่ง ทำอย่างไรดี"
16:07
3 วิธีการก้าวสู่การเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูง
20:20
4 เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับผู้นำรุ่นใหม่
18:05
5 กิจกรรมท้ายบท : วางแผนการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
7:46
6 เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
12:19
7 เทคนิคการบริหารจัดการทีมงานสู่ความสำเร็จ
10:41
8 จะบริหารจัดการ…ทีมงานแต่ละกลุ่มอย่างไรดี?
9:56
9 กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการผลงานของทีม
6:44
10.1 เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (Part 1)
11:38
10.2 เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (Part 2)
14:11
11 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจทีมงาน และแรงขับเคลื่อนในการทำงานสู่ความสำเร็จ
14:11
12 เทคนิคการบริหารทีมงานต่างวัย
4:43

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17