การคว้าโอกาสลงทุนในสภาวะวิกฤติของตลาดหุ้นไทย

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 3,490.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 27 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 17 นาที

สามารถคว้าโอกาสลงทุนในภาวะวิกฤติของตลาดหุ้นได้ทันเวลา

สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นในภาวะวิกฤตได้

สอนโดย อาจารย์ประกิต สิริวัฒนเกตุ (อ.ปิง) นักลงทุนมืออาชีพ วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย และเจ้าของแฟนเพจ "ประกิต สิริวัฒนเกตุ"

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในยามที่ตลาดหุ้นไทยกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ แล้วก็วิกฤตตลาดหุ้นทั่วโลก จากวิกฤตดังกล่าวสามารถจะเปลี่ยนเป็นโอกาสได้ไหม? และในโอกาสนี้เราจะสามารถเลือกหุ้นอะไรที่มีความแข็งแกร่งมากพอหากเศรษฐกิจมีการฟื้นตัว? หุ้นนั้นจะมีการฟื้นตัวที่ดีกว่าตลาดหรือไม่? และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดหรือไม่? ซึ่งคอร์สนี้จะสามารถให้คำตอบเหล่านี้กับทุกท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติของหุ้น รวมไปถึงการหามูลค่าของหุ้น ในคอร์สนี้จะพูดถึงวิกฤติของตลาดหุ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นไปที่การลงทุนในภาวะวิกฤต และการเลือกหุ้นที่มีความสามารถการแข่งขันยั่งยืน

เนื้อหาของคอร์ส
1. การหาหุ้นที่มี Durable Competitive Advantage (DCA)
2. Fundamental Analysis การวิเคราะห์หุ้นในหลายแง่มุม
3. การจัดน้ำหนักพอร์ตการลงทุน ในหลายวิธี
4. High Dividend Fund การเลือกหุ้นที่มีปันผลสูง
5. High Growth Fund การเลือกหุ้นที่มีการเติบโตสูง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- การรับมือกับตลาดหุ้นไทยในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
- การลงทุนในภาวะวิกฤตของตลาดหุ้นไทย
- การเลือกหุ้นที่มีความสามารถการแข่งขันยั่งยืน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักลงทุนในตลาดหุ้นทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีความรู้พื้นฐานเรื่องหุ้นมาบ้าง

ผู้สอน

ประกิต สิริวัฒนเกตุ (อ.ปิง)

นักลงทุนมืออาชีพ นักวิเคราะห์ทางเทคนิค วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
0:52
การวิเคราะห์ระดับมหาภาค
1. บทนำ
8:36
2. วิกฤติต่างๆ ในตลาดหุ้น
7:03
3. ผลตอบแทนของ SET Index
13:21
4. Durable Competitive Advantage
38:12
5. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริษัทที่เข้าข่าย DCA
26:23
6. การวิเคราะห์ระดับมหาภาค
16:41
การวิเคราะห์ระดับอุตสาหกรรม
7. การวิเคราะห์ระดับอุตสาหกรรม
13:04
8. ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตร
3:03
9. ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
5:39
10. ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มหลักทรัพย์
3:31
11. ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มประกัน
1:16
12. ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มยานยนต์
3:36
13. ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มเหล็ก และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
1:00
14. ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาฯ
4:44
15. ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
6:46
16. ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว-โรงแรม
3:48
17. ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มขนส่ง
4:26
18. ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT
4:21
การวิเคราะห์ระดับกิจการ
19. การวิเคราะห์ระดับกิจการ และประเภทของกลยุทธ์
11:20
20. การวิเคราะห์ผู้บริหาร
9:08
21. การวิเคราะห์งบการเงิน
1:42
22. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน
14:41
23. งบกำไรขาดทุนและงบกำไรเบ็ดเสร็จ
9:02
24. งบกระแสเงินสด
17:53
25. อัตราส่วนทางการเงิน
12:18
26. วิธีประเมินมูลค่าพื้นฐาน
15:20

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17