สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 3,900.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 58 นาที

เข้าใจการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรได้

มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
งานประชาสัมพันธ์มิใช่เพียงการเขียนข่าวแจกเท่านั้น หากแต่เป็นงานเพื่อ แก้ปัญหาองค์กรโดยใช้การสื่อสาร จึงต้องมีการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานสากล 

งานประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นักประชาสัมพันธ์ต้องกำหนดเป้าหมายว่าต้องการอยู่ ณ จุดใดในอนาคต วางกลยุทธ์อย่างไร ถึงจะบรรลุเป้าหมาย ตามทิศทางขององค์กร โดยต้องวิเคราะห์สื่อและวางแผนสื่อ กำหนดเรื่องที่สามารถ PR ได้มา “แตกประเด็น” เพื่อนำมาเป็น Content ในการ PR บนสื่อต่างๆ เช่น เขียนข่าว จัด EVENT จัดงานแถลงข่าว เป็นต้น การใส่ใจกับการวางแผน PR ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง จะช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้อีกด้วย โดยเนื้อหาที่จะได้เรียนหลักๆ ในคอร์สนี้ ได้แก่ หลักการพีอาร์และสื่อสารองค์กร วิเคราะห์สื่อ วางแผนสื่อ วางแผนคอนเทนต์ กลุ่มเป้าหมาย และวางแผนประชาสัมพันธ์ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้และเข้าใจการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- สามารถเขียนแผนการประชาสัมพันธ์ได้
- ได้รับทักษะการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรทุกระดับ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีพื้นฐานการเขียนมาแล้ว
- ทำงานพีอาร์มาระยะหนึ่ง
- ต้องวางแผนงานพีอาร์
- ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องทำแผนงานพีอาร์

ผู้สอน

กรกนก จึงภักดี

วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

AKD Solution

ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:11
แนะนำผู้สอน และหลักสูตร
2:57
การสร้างแผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
1.1 ความหมายและการวางแผนประชาสัมพันธ์
1:18
1.2 ลักษณะของแผนประชาสัมพันธ์
2:35
1.3 ประเภทของแผนประชาสัมพันธ์
2:20
1.4 วัตถุประสงค์ของการวางแผนประชาสัมพันธ์
6:11
1.5 วิธีการในการวางแผนประชาสัมพันธ์
10:54
1.6 กรณีศึกษาวิธีการในการวางแผนประชาสัมพันธ์
2:22
1.7 ตัวอย่างการเขียน 9 ขั้นตอนในกระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ์
7:54
1.8 สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
12:13
1.9 กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์
11:10
องค์ประกอบของแผนงานประชาสัมพันธ์ และกรณีศึกษา
2.1 แนะนำกรณีศึกษา
2:06
2.2 องค์ประกอบของแผนงานประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1
21:41
2.3 องค์ประกอบของแผนงานประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2
17:39
2.4 กรณีศึกษาที่ 1 แผนประชาสัมพันธ์องค์กรประจำปี
5:06
2.5 กรณีศึกษาที่ 2 การเปิดอุทยาน 100 ปี
4:42
คำถามที่พบบ่อย
3.1 คำถามที่พบบ่อย
5:42

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17