การสื่อสารสไตล์ผู้นำ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 14 นาที

ได้เทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสารสไตล์ผู้นำ

สอนโดย โค้ชครูแหม่ม วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การสื่อสารคืออาวุธที่สร้าง หรือทำลายทุกสิ่งได้ภายในพริบตา สำหรับหลักสูตรการสื่อสารสไตล์ผู้นำ ท่านจะได้รับหลักการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ท่านจะได้เรียนรู้ทักษะของการเป็นผู้นำ ทักษะในการพูด ทักษะในการฟัง ทักษะในการถาม เพื่อที่เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของคน ให้เขามีความเชื่อมั่น มั่นใจในตัวเราอย่างเปิดเผย และยอมรับในตัวเราอย่างจริงใจ และสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปสร้างผลลัพธ์อย่างยั่งยืน

คุณภาพของความเป็นผู้นำ “เท่ากับ” คุณภาพของการสื่อสาร คอร์ส “การสื่อสารสไตล์ผู้นำ” เราจะได้เรียนหัวข้อหลักๆ ดังนี้
- คุณค่าของผู้นำ
- พลังการสื่อสารคือพลังแรกของผู้นำ
- สื่อสารสไตล์ผู้นำ ให้เกิด 3H
- เรียบเรียงการสื่อสารของผู้นำ ...-S-O-S-…
- วิธีสื่อสารให้ได้ผลลัพธ์ตาม ICF Competency 
- สื่อสารจากภายใน (ใจ) สู่ สื่อสารภายนอก 3V 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- หลักการสื่อสารที่เป็นระบบของผู้นำ
- ทักษะการเป็นผู้นำที่ดี 
- เทคนิคในการสื่อสารที่ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
- การสื่อสารที่ทำให้ได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- หัวหน้างาน
- ผู้จัดการ 
- ผู้บริหาร
- ผู้ที่สนใจทั่วไป

ผู้สอน

ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา (โค้ชครูแหม่ม)

ผู้บริหารสถาบันคนคิดดี และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:14
แนะนำผู้สอน และแนะนำหลักสูตร
1:12
1. คุณค่าของผู้นำ
1.1. คุณค่าของผู้นำ
2:50
2. พลังแรกของผู้นำคือ พลังการสื่อสาร
2.1. พลังแรกของผู้นำคือ พลังการสื่อสาร
9:48
3. สื่อสารสไตล์ผู้นำให้เกิด 3 H
3.1. สื่อสารสไตล์ผู้นำให้เกิด 3 H
4:57
4. เรียบเรียงการสื่อสารของผู้นำ -S-O-S
4.1. เรียบเรียงการสื่อสารของผู้นำ (S-O-S)
4:18
5. วิธีสื่อสารให้ได้ผลลัพธ ์ ตาม ICF Competency
5.1 การฟังอย่างตั้งใจ กระตือรือร้น (ACTIVE LISTENING)
22:20
5.2 คำถามที่ทรงพลัง (POWERFUL QUESTIONING)
4:53
5.3 การสื่อสารอย่าง ตรงไปตรงมา (DIRECT COMMUNICATION)
12:22
6. สื่อสารจากภายใน (ใจ) สู่ สื่อสารภายนอก 3V
6.1. สื่อสารจากภายใน (ใจ) สู่ สื่อสารภายนอก 3V
10:15

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17