การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,390.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 3 นาที

เข้าใจตัวเอง ก้าวข้ามอุปสรรค ความกลัว ปลุกความเป็นผู้นำในตัวเอง

พบเทคนิควิธีฝึกฝน เพิ่มศักยภาพด้วยตนเอง เพื่อการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

วิทยากรผ่านการรับรองการจัดอบรมและการโค้ชระดับโลกด้วยเครื่องมือ Points of You Certified Practitioner (Level 2)

เกี่ยวกับคอร์สนี้

"ภาวะผู้นำ" อาจไม่ได้จำเป็นสำหรับแค่คนที่เป็นผู้นำเสมอไป แต่กลับเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะมี ไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งระดับใดในองค์กร ก็สามารถสร้างภาวะผู้นำในตนเองได้ทันที โอกาสต่างๆ ที่เข้ามาจะคู่ควรกับผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะมีทักษะความเป็นผู้นำติดตัวเพื่อที่เราจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ดีได้หากโอกาสของเรามาถึง

คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณสมบัติของผู้นำ ลักษณะของผู้นำที่องค์กรต้องการ รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้นำในยุค 4.0 ที่เราสามารถเสริมสร้างได้ด้วยตนเอง ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ช่วยให้เราได้รับการยอมรับในทุกๆ สถานการณ์

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
- คุณสมบัติที่อยากให้เป็นคนที่มีภาวะผู้นำ
- ภาวะผู้นำสร้างได้
- ทักษะที่เสริมสร้างภาวะผู้นำในยุค 4.0
- ผู้นำกับการสื่อสาร

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจกรอบความคิด จิตวิทยา และบุคลิกของการเป็นผู้นำ
- เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้นำ เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำเมื่อโอกาสมาถึง
- เรียนรู้หลักการสื่อสาร การฟัง การโน้มน้าว เพื่อให้ได้รับการยอมรับในสถานการณ์ต่างๆ

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ
- หัวหน้างาน
- ทุกคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ดี

ผู้สอน

วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ผ่านการรับรองหลักสูตรการโค้ชระดับโลกด้วยเครื่องมือ Points of You Certified Practitioner (Level 2)

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:24
แนะนำบทเรียน
5:54
Part 1: คุณสมบัติที่อยากให้เป็นคนที่มีภาวะผู้นำ
1.1 กรอบความคิดของแนวคิดการเป็นผู้นำ
7:33
1.2 ภาวะผู้นำ 5 ระดับ The Five Levels of Leadership
11:59
1.3 ผู้นำต้องมองทุกคนในองค์กรเป็นผู้นำ
4:25
1.4 ความสำคัญและคุณสมบัติของผู้นำที่ดี
3:49
Part 2: ภาวะผู้นำสร้างได้
2.1 ความจำเป็นและวิสัยทัศน์ที่ผู้นำต้องมีในการมีภาวะผู้นำ
5:33
2.2 อัตตาของผู้นำ
4:04
2.3 พฤติกรรมที่ผู้นำควรหลีกเลี่ยงในการบริหาร
4:16
2.4 ปัญหาส่วนใหญ่ของภาวะผู้นำ
4:33
Part 3: ทักษะที่เสริมสร้างภาวะผู้นำในยุค 4.0
3.1 สารพันบทบาทของภาวะผู้นำ
4:35
3.2 จิตวิทยา และการเข้าใจบุคลิกบุคคลในการบริหารของผู้นำ
7:36
3.3 ผู้นำต้องตัดสินใจชัดเจน ทันเวลา
6:51
3.4 ผู้นำต้องมีพลังในการบริหาร
5:49
3.5 ผู้นำต้องกล้าแสดงความคิดเห็น
6:45
Part 4: ผู้นำกับการสื่อสาร
4.1 หลักและวิธีการในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
8:48
4.2 ผู้นำต้องเป็นผู้ฟังที่ดี
6:55
4.3 พูดโน้มน้าวอย่างไรให้ได้ใจ
4:12
4.4 ผู้นำกับการเข้าใจบุคลิกภาพในการสื่อสาร
1:49
4.5 การพูดต่อหน้าบุคคลอื่นให้ได้รับการยอมรับ
11:14
บทสรุป
สรุปคอร์สเรียน
5:31

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17