Synergy your Life, Synergize your team (Team Motivation)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,490.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 23 นาที

พัฒนาองค์กรให้ก้าวไกล ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง

สร้างบรรยากาศการทำงานแบบ Smart at Life, Smile at Work

เรียนกับ Master Job ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมประสบการณ์กว่า 15 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นมาเร็วเกินกว่าที่เราคิดจนบางครั้งอาจจะไม่ทันตั้งตัว โลกที่เราอยู่ปัจจุบันสามารถเรียกได้ว่าเป็น VUCA World หรือโลกแห่งความผันผวน ไม่แน่นอน แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้องค์กรของเราสามารถปรับตัว รับมือฟันฝ่าอุปสรรคและพัฒนาประสิทธิภาพให้ได้? ความท้าทายนี้เป็นสื่งที่ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญ คอร์สออนไลน์นี้จะเป็นคำตอบให้คุณ ด้วยการรู้จักทีม เรียนรู้เทคนิค วิธีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาทักษะเดิมพร้อมสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นให้กับคนทำงาน เพราะการเข้าใจคน เข้าใจองค์กรเป็นสิ่งที่ผู้นำหรือผู้บริหารทุกคนจำเป็นต้องรู้ในยุค New Normal เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวผ่านวิกฤตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
Module 1: ความหมายและความสำคัญของ Motivation
Module 2: Synergy Your Life (Self-Motivation) แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตนเอง
Module 3: Leadership and Motivation ภาวะผู้นำกับการสร้างแรงบันดาลใจทีม
Module 4: Synergize Your Team / Team Motivation เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจให้พลังทีม
Module 5: Communication To Motivate Your Team การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหาร ผู้นำทีม ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร พร้อมสร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข

ผู้สอน

บรรจบ ปิยมาตย์ (Master Job)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมประสบการณ์กว่า 15 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:38
แนะนำบทเรียน
7:09
Module 1: ความหมายและความสำคัญของ Motivation
1.1 ความหมายและประเภทของ Motivation
6:21
1.2 ความสำคัญของ Motivation
6:54
1.3 เหตุผลที่ทำให้คนขาดแรงจูงใจ
4:27
1.4 วิธีการสำรวจระดับ Motivation ตนเอง
1:55
1.5 ทฤษฎี Maslow's Hierarchy of Needs
3:30
1.6 ทฤษฎี Herzberg's Dual Factors Theory
3:35
1.7 การสร้างแรงจูงใจ
3:49
Module 2: Synergy Your Life (Self-Motivation) แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตนเอง
2.1 แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตนเอง
13:04
2.2 Top Expected Skills for Leaders
13:42
2.3 I think, therefore I am
4:16
Module 3: Leadership and Motivation ภาวะผู้นำกับการสร้างแรงบันดาลใจทีม
3.1 ลักษณะและบทบาทของผู้นำ
11:23
3.2 ผู้นำกับสัตว์ 4 ทิศ แรงจูงใจและคุณค่าที่แตกต่าง
11:41
3.3 People Skills เก่งคน
21:11
3.4 เทคนิคการบริหารคนบนความแตกต่างทางพฤติกรรม
6:19
3.5 เทคนิคการบริหารคนบนความแตกต่างทางพฤติกรรม (ต่อ)
4:26
3.6 VUCA World & New Normal ผู้นำในภาวะวิกฤต
8:04
Module 4: Synergize Your Team / Team Motivation เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจให้พลังทีม
4.1 Teamwork
4:53
4.2 นิทานห่านฟ้ากับการสร้างแรงจูงใจ Team Motivation
7:16
4.3 Change Cinflicts to Collaboration เทคนิคการเปลี่ยนข้อขัดแย้งเป็นสร้างสรรค์
15:09
4.4 มนุษยสัมพันธ์กับการสร้างแรงจูงใจ
9:01
Module 5: Communication To Motivate Your Team การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ
5.1 Communication and Motivation สื่อสารให้ได้ใจ คุยกับใครให้ได้งาน
18:02
5.2 10 Powerful Phrases for Positive People
7:59
5.3 ทักษะการฟัง 3 มิติ, เทคนิคการฟังด้วย VOICE Model
7:35

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17