พื้นฐานการวางแผนการเงินสำหรับคนทำงาน Basic Financial Planning

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,290.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 25 นาที

สอนการวางแผนการเงินอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ได้จริง

สอนตั้งแต่พื้นฐาน ไม่ต้องมีความรู้มาก่อนก็เรียนได้

เรียนได้ทั้งคนทำงาน และองค์กรที่ต้องการให้พนักงานเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งทำให้เป็นผลดีต่อองค์กรเอง

สอนโดย วิทยากรการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่ปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำของไทยและต่างชาติมากกว่า 50 บริษัท เจ้าของหนังสือ "ต้องทำงานอีกนานแค่ไหน" และ “สอนลูกให้ฉลาดทางการเงิน”

เกี่ยวกับคอร์สนี้

เงินเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต แต่ไม่มีการสอนหรือแนะนำแนวทางในการวางแผนจัดการเงินที่ถูกต้องอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ทำให้แต่ละคน มีแนวทางในการจัดสรรเงินที่แตกต่างกันตามวิธีแต่ละคนคุ้นเคย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินส่วนบุคคลที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายที่เกินตัว ปัญหาเรื่องสภาพคล่อง การจัดการหนี้สิน รวมถึงการวางแผนการจัดการเป้าหมายทางการเงินที่จำเป็นในระยะยาว

ปัญหาการเงินส่วนบุคคลส่งผลโดยตรงต่อความเครียดและความกังวลในการใช้ชีวิต และเป็นต้นเหตุสำคัญต่อปัญหาสุขภาพทางกาย ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินงานของธุรกิจในที่สุด การดูแลให้พนักงานมีสุขภาวะทางการเงินที่ดี มีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม จึงให้ประโยชน์ต่อทั้งตัวพนักงานเอง และช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน

คอร์สออนไลน์นี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวางแผน จัดการการเงินส่วนบุคคลที่จำเป็นที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถนำไปวางแผนจัดการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของการวางแผนการเงิน การตั้งเป้าหมายทางการเงิน การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันทางการเงินของตนเอง และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองเบื้องต้น การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล และงบรายรับรายจ่าย

ใครควรเรียนคอร์สนี้
พนักงานที่ยังไม่ได้เริ่มต้นจัดการทางการเงินอย่างจริงจัง ต้องการทราบแนวทางในการวางแผนการเงินเบื้องต้น 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้
- พนักงานเข้าใจและสามารถลงมือวางแผน จัดการการเงินส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างถูกต้อง ลดความกังวลที่เกิดจากปัญหาการเงินส่วนบุคคล เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ช่วยให้สามารถทุ่มทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่
- ประโยชน์ต่อองค์กรคือ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าใจและสามารถจัดการเงินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ได้อย่างมีคุณค่ามากขึ้น ช่วยยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของบริษัทในการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยดึงดูดและรักษาผู้บริหารและพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้ร่วมงานกับองค์กร 

ผู้สอน

ธชธร สมใจวงษ์

ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล; เจ้าของหนังสือ "ต้องทำงานอีกนานแค่ไหน"

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:56
ต้อนรับผู้เรียน
1:20
บทที่ 1 : ทำไมต้องวางแผนการเงิน
ตอนที่ 1 เป้าหมายชีวิต เป้าหมายทางการเงิน
7:15
ตอนที่ 2 การวางแผนการเงินคืออะไร
3:41
ตอนที่ 3 หลักการกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ดี
2:58
ตอนที่ 4 เทคนิคการตั้งเป้าหมาย
3:11
บทที่ 2: พื้นฐานการเงินส่วนบุคคล
ตอนที่ 1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงิน
9:54
ตอนที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญการวางแผนการเงินด้านต่างๆ
2:49
บทที่ 3: งบดุลส่วนบุคคล
ตอนที่ 1 รวยหรือมั่งคั่ง
2:15
ตอนที่ 2 งบดุลส่วนบุคคลและตัวอย่าง
13:17
บทที่ 4: งบรายรับ รายจ่าย (คาดการณ์กระแสเงินสด)
ตอนที่ 1 รายรับและรายจ่าย
5:24
ตอนที่ 2 ตัวอย่างงบรายรับรายจ่าย
9:54
ตอนที่ 3 เคล็ดลับการจัดสรรเงิน
4:09
บทที่ 5 การตรวจสุขภาพทางการเงิน
ตอนที่ 1 อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ
9:50
ตอนที่ 2 ตัวอย่างคำแนะนำจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
3:31
บทที่ 6 วงจรสู่ความมั่งคั่ง
ตอนที่ 1 วงจรสู่ความมั่งคั่ง
4:34

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17