IELTS Writing เขียนง่ายๆ ได้คะแนนที่ต้องการ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,200.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 50 นาที

เรียนจบเขียนอธิบาย Chart & Diagram และเขียน Essay ได้ดีขึ้น

พบเทคนิคบริหารเวลาในการเขียนข้อสอบส่วน Writing

สอนโดยครูโตโน่ เจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”

เกี่ยวกับคอร์สนี้

เนื้อหาโดยสรุปของคอร์ส
IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา เพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยเป็นที่ยอมรับครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำใน 140 ประเทศ ซึ่งข้อสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การฟัง(Listening) การอ่าน(Reading) การเขียน(Writing) และการพูด(Speaking) 

ในคอร์สนี้จะสอนเคล็ดลับการทำข้อสอบใน Part Writing ในรูปแบบที่เหมือนการทำข้อสอบจริง รวมถึงแนะนำตัวเลือกคำศัพท์และเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการเขียนสอบอีกด้วย โดยมีตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ   
- ได้รู้ลักษณะของข้อสอบ IELTS Writing
- ได้รู้วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ จับใจความจากโจทย์ เพื่อเขียนสรุปอย่างถูกต้อง
- ได้รู้เทคนิคแบ่งเวลาในการทำข้อสอบ Writing ให้ได้รวดเร็ว 

ใครควรมาเรียนคอร์สนี้
- ทุกคนที่จะต้องสอบ IELTS หรือผู้ที่สอบ IELTS แล้ว แต่ยังไม่ได้คะแนนที่ต้องการ
- ผู้ที่กำลังจะสมัครงานใหม่หรือเรียนต่อ ที่จำเป็นต้องใช้คะแนน IELTS
- ผู้ที่ต้องการอัพเงินเดือน สำหรับหน่วยงานที่มีนโยบายในเงินให้เงินเดือนพิเศษ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 
ผู้เรียนควรจะเคยผ่านการสอบ IELTS มาสักครั้ง หรือควรศึกษารูปแบบข้อสอบมาบ้างเล็กน้อย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

ผู้สอน

วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)

ครูสอนภาษาอังกฤษ เจ้าของแฟนเพจ "CU-TEP Online by KruToNo"

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:02
อธิบายข้อสอบ IELTS Writing
4:19
Download เอกสารประกอบการเรียน
0:10
IELTS Writing Task 1: Graphs & Diagrams
1.1 Line Graph 1 : Milk Tea
30:57
1.2 Line Graph 2 : Brownie, Cheesecake, Coconut Cake
33:33
1.3 Adverb ที่ใช้บรรยายกราฟ
11:10
1.4 Bar Chart 1 : Young Children in Primary Schools
19:19
1.5 Bar Chart 2 : Tourist Attractions in Dubai
12:32
1.6 Pie Chart 1 : Samui Island
23:25
1.7 Pie Chart 2 : Government Spending in Japan
21:18
1.8 Table : Vehicle in Vietnam
14:45
1.9 Map 1 : York Hull Hospital
16:21
1.10 Map 2 : Vancouver Dam
10:15
1.11 Diagram : Rainwater
20:46
IELTS Writing Task 2: Essay
2.1 ประเภทคำถามของ Task 2
28:19
2.2 Positives and Negatives : Pattern
16:13
2.3 Positives and Negatives : Online Shopping
13:55
2.4 Positives and Negatives : Computer vs Human
19:18
2.5 Agree/Disagree : Mobile Phone Ban
14:24
2.6 Agree/Disagree : No More Printed Books
9:08
2.7 Problem/Solution : Young People vs Older People
29:09

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17