Change Management in the New Normal World บริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,490.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 0 นาที

เรียนรู้วิธีปรับ Mindset พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในยุค New Normal

นำพาองค์กรสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างกล้าหาญด้วยกลยุทธ์มากมาย

เรียนกับ Master Job ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมประสบการณ์กว่า 15 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

การเปลี่ยนแปลงแข่งขันของโลกยุคใหม่ หรือ New Normal World อาจนำมาซึ่งวิกฤติและโอกาสในเวลาเดียวกัน เราจึงมีทางเลือกที่จะปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างวิกฤติหรือจะใช้มันเป็นโอกาสสร้างสิ่งดีๆ ในชีวิตของเรา คอร์สออนไลน์นี้มีคำตอบให้คุณ เพื่อสร้างทัศนคติ ทักษะ และความสามารถที่จะปรับตัวสู่การดำเนินชีวิตในยุคสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
- ความสำคัญและความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงใน VUCA World
- ขอบเขตความเปลี่ยนแปลงองค์กรใน VUCA World อะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยน
- แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลง Change Management
- ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการบริหารความเปลี่ยนแปลง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการปรับ Mindset ต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ได้เรียนรู้มิติต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและการงานในด้านต่างๆ
- ได้เรียนรู้ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและแนวทางบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับ
- เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้นำทีม
- บุคคลทั่วไป

ผู้สอน

บรรจบ ปิยมาตย์ (Master Job)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมประสบการณ์กว่า 15 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:25
ขอบเขตเนื้อหาภายในคอร์ส
1:21
Module 1 : ความสำคัญและความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงใน VUCA World
1.1 ทำความรู้จัก VUCA World
7:57
1.2 ปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ต้อง Change
16:29
1.3 ความท้าทายสำคัญของการ Change
8:07
1.4 Mindset for Change : Accept ยอมรับ
8:48
1.5 Mindset for Change : Aware ตระหนักรู้ เฝ้าระวัง
3:49
1.6 Mindset for Change : Adapt ปรับเปลี่ยน เรียนรู้
4:59
Module 2 : ขอบเขตความเปลี่ยนแปลงองค์กรใน VUCA World อะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยน
2.1 ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงใน New Normal
4:02
2.2 Change in Vision and Strategies - เปลี่ยนวิสัยทัศน์ ปรับกลยุทธ์
7:20
2.3 Change in Structure and System - เปลี่ยนโครงสร้างและระบบ
20:34
2.4 Change in Culture and Norms - เปลี่ยนวัฒนธรรรม บรรทัดฐานองค์กร
13:28
2.5 Changing Technology - ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
12:04
2.6 Changing Physical Setting - ปรับเปลี่ยนสถานที่ สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม
5:56
2.7 Changing People Competencies - พัฒนา เปลี่ยนแปลงทักษะ ความสามารถคน
15:34
2.8 Disruptive Leaders for Change
7:49
2.9 Communication Skills for Smart Leader - ผู้นำกับการทักษะการสื่อสาร
10:29
Module 3 : แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลง Change Management
3. แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลง
15:47
Module 4 : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการบริหารความเปลี่ยนแปลง
4. อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง (Organizational Change)
14:10

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17