การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จ Systematic Thinking for Success

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,590.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 30 นาที

เข้าใจหัวใจสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ

นำไปปรับใช้กับองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้

สอนโดย อาจารย์ ธวัชชัย บัววัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

การคิดเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญของมนุษย์ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต การคิดนำไปสู่การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำ ซึ่งล้วนแต่มีผลลัพธ์ที่ตามมา ปลายทางของการคิดคือการนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ของแต่คนแตกต่างกันออกไป เนื่องมาจากกระบวนการของการคิดที่นำไปสู่การกระทำนั้นแตกต่างกัน

การคิดอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายและมุ่งสู่เป้าหมายได้ตรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่องว่างของการคิดจะทำให้เรามีความแตกต่างและมีความสำเร็จที่เหนือกว่าคนอื่น การคิดอย่างเป็นระบบจะช่วยตัดสินใจวางแผนให้ตัวคุณประสบความสำเร็จได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจหัวใจสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ
2. ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบที่สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
2. ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลทั่วไป

ผู้สอน

ธวัชชัย บัววัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
Introduction
1:22
การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จ
แนะนำคอร์สเรียน
2:15
หลักการคิดอย่างเป็นระบบ (SYSTEMATIC THINKING) เพื่อผลสำเร็จ
7:07
ทัศนคติจุดเริ่มต้นการคิด
15:15
องค์ประกอบการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จ
5:29
การตั้งเป้าหมายปลายทางผลสำเร็จที่ต้องการ
17:42
การเดินทางสู่เป้าหมายที่ต้องการ
18:15
การเอาชนะปัญหาและแรงกดดันที่มีผลต่อความสำเร็จ
13:00
การรับมือความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับเส้นทางสู่เป้าหมาย
10:10

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17