OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,290.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 48 นาที

รู้จัก OKRs และเครื่องมืออื่นๆ ให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

กำหนดเกณฑ์ประเมินง่ายๆ ได้อย่างถูกวิธี

เรียนกับโค้ชแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาคนและองค์กร Certified OKR Professional โดย The KPI Institute

เกี่ยวกับคอร์สนี้

การกำหนดเป้าหมายขององค์กรและทิศทางในการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กรเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กรสามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมาย และร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ เพื่อองค์กร

OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดในการบริหารงานที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในหลายองค์กร OKRs มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้หลายองค์กรนำ OKRs มาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
1. OKRs คืออะไร
2. KPI & OKRs แตกต่างกันอย่างไร
3. ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร
4. หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results)
5. การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์กร
6. เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO,KPIs,BSC และ OKRs
7. การสร้างแนวทางเพื่อนำ OKRs มาใช้ในองค์กร
8. การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs
9. Mindset และ วัฒนธรรม CFR
10. OKRs กับการประเมินผลในองค์กร
11. การติดตามและประเมินผล OKRs
12. สรุปลักษณะเด่นของ OKRs

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการบริหารผลงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้ OKRs กับองค์กร
- ได้เรียนรู้กลยุทธในการเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานเป็นแบบเชิงรุก เพิ่มการสื่อสารและความร่วมมือ

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับ
- หัวหน้างาน ผู้จัดการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผู้สอน

พลกฤต โสลาพากุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาคนและบัญชีการเงิน วิทยากรและอาจารย์พิเศษให้ทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:39
แนะนำบทเรียน
2:22
OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
1. OKRs คืออะไร
2:06
2. KPI & OKRs แตกต่างกันอย่างไร
3:29
3. ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร
2:35
4. หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results)
2:29
5. การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์กร
1:41
6. เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO,KPIs,BSC และ OKRs
3:21
7. การสร้างแนวทางเพื่อนำ OKRs มาใช้ในองค์กร
5:13
8. การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs
9:46
9. Mindset และ วัฒนธรรม CFR
6:16
10. การติดตามและประเมินผล OKRs
5:12
11. สรุปลักษณะเด่นของ OKRs
2:15

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17