How to Pitch Like a Pro (Professional Presentation) การนำเสนออย่างมืออาชีพ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 46 นาที

เรียนรู้ทักษะการพูดที่โดดเด่น การเรียบเรียงเนื้อหาที่น่าดึงดูด และเทคนิคเสริมต่างๆ มากมาย

เตรียมการนำเสนอด้วยเทคนิค 3P : Plan, Plot, Present

สอนโดย อ.อ๊อย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนำเสนอและการสร้างภาพลักษณ์บุคคลและองค์กร อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ถ้าเราเปรียบเสมือนตัวเราเป็นอาหารหนึ่งจาน เราจะทำอย่างไรให้คนเลือกชิมอาหารจานของเรา ดังนั้นการนำเสนอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้อาหารจานของคุณโดดเด่นเหนือกว่าใครๆ ในคอร์สนี้จะทำให้คุณเป็นผู้ที่มีทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ มีทักษะการพูดที่โดดเด่น การเรียบเรียงเนื้อหาที่น่าดึงดูด และเทคนิคเสริมต่างๆ มากมาย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
- เทคนิคการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาทักษะพื้นฐานให้พร้อมเป็นผู้พรีเซนท์งานที่ดี
- เสียงพูดและภาษากายที่ดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง
- วิธีการเกริ่นนำการลำดับเนื้อหาและเชื่อมโยงประเด็น จนถึงบทลงท้ายที่จูงใจผู้ฟัง
- สามารถเรียบเรียงและเลือกใช้ถ้อยคำพูดอย่างนักนำเสนอมืออาชีพ เพื่อจูงใจให้ติดตามฟังและสร้างความประทับใจ
- วางแผนโครงสร้างพล็อตเรื่องการนำเสนอได้ในหลากหลายรูปแบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตการทำงานจริง
- เปลี่ยนคุณเป็นพรีเซนเตอร์มือโปรคนใหม่ที่แจ้งเกิดได้ในโลกธุรกิจที่แสนท้าทาย
- การสร้างภาพลักษณ์เพื่อสื่อสารตัวตนต่อสาธารณชน (Personal Imagineering)
- เทคนิคการสร้างความน่าสนใจ และความน่าเชื่อถือให้กับทั้งเนื้อหาและตัวผู้พูด
- เทคนิคการลดความประหม่า การใช้สายตาสื่อสาร เพื่อดึงความสนใจของผู้ฟังไห้ได้อย่างทั่วถึง
- เรียนรู้วิธีการใช้ภาษากาย การจัดระเบียบร่างกายขณะพูดกับสาธารณชน
- ศิลปะการพูดจูงใจ การพูดเร้าความรู้สึก หรือการพูดปลุกขวัญกำลังใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ใครควรเรียนคอร์สนี้
- พนักงานบริษัทที่ต้องพรีเซ้นท์งานบ่อยๆ
- เจ้าของธุรกิจ SME Startups
- ผู้บริหาร นักธุรกิจ
- นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจจะพัฒนาศักยภาพทักษะการนำเสนอ

ผู้เรียนควรมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน ก็สามารถเรียนได้

ผู้สอน

อนุธญา ภิรมย์โยธี (อ.อ๊อย)

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนำเสนอและการสร้างภาพลักษณ์บุคคลและองค์กร

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
แนะนำคอร์สออนไลน์
2:15
แนะนำผู้สอน
1:05
Part 1 : Introduction to ‘How to Pitch Like a Pro - Professional Presentation’
1.1 ความท้าทายของการนำเสนอในโลกยุคปัจจุบัน
9:38
Part 2 : ‘Plan’ technique – เทคนิคการวางแผน
2.1 Start with An END in Mind - เริ่มด้วยสิ่งที่เราต้องการในตอนสุดท้าย
4:33
2.2 Scratch Your IDEAS - รวบรวมข้อมูลและไอเดีย
3:25
2.3 Find Your MAIN MESSAGE - ค้นหาข้อความหลักของการนำเสนอ
7:25
2.4 Know WHO/ WHAT/ WHERE/ WHEN/ WHY/ HOW - รู้ว่าใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำไม อย่างไร
10:25
2.5 Gather RELEVANT INFO. - หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุน
5:24
2.6 Use STORYTELLING Techniques - ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง
10:35
2.7 Make Presentation Tools - ใช้เครื่องมือในการนำเสนอ
2:50
Part 3 : ‘Plot’ technique – เทคนิคการวางโครงเรื่อง
3.1 Structure of Analytical Essay - โครงสร้างของการกำหนดโครงเรื่อง
9:44
Part 4 : ‘Present’ technique – เทคนิคการนำเสนอ
4.1 How to design your presentation - การออกแบบการนำเสนอ ผ่านเทคนิค C.R.A.P.
14:29
4.2 Powerpoint is your Weapon. - อาวุธที่เรียกว่า ‘Powerpoint’
7:25
Part 5 : Conclusion to ‘How to Pitch Like a Pro - Professional Presentation'
5.1 5 เทคนิคในการลดความประหม่า
10:07
5.2 ความสำเร็จที่คุณจะได้รับ
1:09
บทส่งท้าย
บทส่งท้าย
4:46
ช่องทางการติดต่อ
1:20

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17