Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤติ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,590.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 57 นาที

เพิ่มขีดความสามารถ การจัดการภาวะวิกฤติในตัวคุณ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สออนไลน์ "Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤติ" สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการที่เหมาะที่สุดในเวลานี้ เพิ่มขีดความสามารถ การจัดการภาวะวิกฤติในตัวคุณ โดยสิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้
1. ได้เรียนรู้พื้นฐานของ "ภาวะวิกฤติ" และผลกระทบเชิงลบ 4 ระดับ และความสำคัญของการบริหารในภาวะวิกฤติ
2. ได้ปรับและพัฒนากรอบความคิดที่จำเป็นในภาวะวิกฤติซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3. ได้เรียนรู้หลักสำคัญในการทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่เป็นอาวุธสำคัญในการพาองค์กรข้ามผ่านวิกฤติไปได้
4. เข้าใจหลักการในการปฏิบัติ Work form Home ตั้งแต่เริ่มต้นจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5. ได้เรียนรู้บทบาทของผู้นำที่ควรจะเป็นในภาวะวิกฤติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทันที
6. ได้พัฒนาภาวะผู้นำจากหลักผู้นำแบบ VUCA ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีในสถานการณ์วิกฤติแบบนี้
7. เรียนรู้หลัก และเทคนิคการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
8. เพิ่มความสามารถ และความรอบคอบในการตัดสินใจด้วยการนำกับดักในการตัดสินใจไปร่วมวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจด้วย
9. ได้เครื่องมือ วิธีการ ในการบริหารลูกน้อง และทีมงานในภาวะที่ต้องการความรวดเร็วและประคองผลงานไม่ให้ลดลงจนสร้างความเสียหายในวงกว้าง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับบทบาทบริหารจัดการคน

ผู้สอน

ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล

Perfect Training

บริการจัดสัมมนา ฝึกอบรม พัฒนาภาวะผู้นำ ครบวงจร

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
แนะนำหลักสูตร
1:01
เอกสารประการกอบการเรียน
0:10
Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤติ
Lesson 1 การบริหารในภาวะวิกฤตสำคัญอย่างไรกับองค์กร
11:34
Lesson 2 กรอบความคิดผู้นำในภาวะวิกฤติ
10:29
Lesson 3 แนวคิดและกระบวนการ การจัดการภาวะวิกฤติ
9:13
Lesson 4 การจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
11:29
Lesson 5 แนวทางการบริหาร WORK FROM HOME
9:51
Lesson 6 บทบาทของผู้นำในภาวะวิกฤติ
8:10
Lesson 7 ภาวะผู้นำในภาวะวิกฤต
12:35
Lesson 8 เทคนิคการสื่อสารในภาวะวิกฤต
13:26
Lesson 9 กับดักการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ
9:54
Lesson 10 การบริหารคนตามสถานการณ์
19:19

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17