เปิดโลก..ธุรกิจฟู้ดทรัค (Food Truck Business 101)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,790.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 2 นาที

เข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องการทำธุรกิจ Food Truck ตั้งแต่ความเป็นมา ลักษณะสำคัญ รวมไปถึงแนวโน้มการเติบโตในโลกธุรกิจ

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร/เครือข่าย/ธุรกิจ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เปิดโลก..ธุรกิจฟู้ดทรัค เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้ที่สนใจการทำธุรกิจในรูปแบบฟู้ดทรัค ได้มองเห็นความลับ/ความลึก ที่มาที่ไปในโลกฟู้ดทรัคได้อย่างชัดเจน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ฟู้ดทรัครอบโลก ภาพรวมฟู้ดทรัคไทย การขยายตัว จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ลักษณะเฉพาะ และแนวโน้มการเติบโตในโลกธุรกิจฟู้ดทรัค

หัวข้อของเนื้อหา
1. ประวัติศาสตร์ธุรกิจฟู้ดทรัค ภาพรวมอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคอเมริกา
2. ธุรกิจฟู้ดทรัครอบโลก ภาพรวมอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคประเทศไทย ประเภทรถฟู้ดทรัค ประเภทสินค้า
3. การเติบโตของธุรกิจ การขยายธุรกิจฟู้ดทรัค
4. จุดแข็ง-จุดอ่อน ของธุรกิจฟู้ดทรัค
5. โอกาส-อุปสรรคจากปัจจัยภายนอก
6. ลักษณะพิเศษของธุรกิจฟู้ดทรัค
   1) ลักษณะการขาย ฟู้ดทรัค 
   2) การจัดประเภทฟู้ดทรัคในพื้นที่ vs สัดส่วนประเภทฟู้ดทรัค 
   3) เตรียมข้อมูลฟู้ดทรัค
   4) ตรวจสอบความพร้อมสถานที่
   5) การจัดแปลนรถ ขนาด/ตำแหน่ง/ประเภท
   6) มาตรการป้องกันโรคระบาดของฟู้ดทรัค และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจฟู้ดทรัค 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอาหาร
- ผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจอาหาร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

ผู้สอน

ญาณเดช ศิรินุกูลชร

ประธานและผู้ก่อตั้ง TBIC (Technology & Business Integration Community) ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร/ เครือข่าย/ธุรกิจ

หลักสูตรของคอร์สนี้

เปิดโลก..ธุรกิจฟู้ดทรัค (Food Truck Business 101)
1. ประวัติศาสตร์ธุรกิจฟู้ดทรัค ภาพรวมอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคอเมริกา
12:30
2. ธุรกิจฟู้ดทรัครอบโลก/ภาพรวมอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคประเทศไทย/ประเภทรถฟู้ดทรัค/ประเภทสินค้า
12:42
3. การเติบโตของธุรกิจ การขยายธุรกิจฟู้ดทรัค
14:12
4. จุดแข็ง-จุดอ่อน ของธุรกิจฟู้ดทรัค
18:30
5. โอกาส-อุปสรรคจากปัจจัยภายนอก
14:27
6. ลักษณะพิเศษของธุรกิจฟู้ดทรัค : ลักษณะการขาย/ประเภทฟู้ดทรัคในพื้นที่ vs สัดส่วนประเภทฟู้ดทรัค/เตรียมข้อมูลฟู้ดทรัค
16:38
7. ลักษณะพิเศษของธุรกิจฟู้ดทรัค : ตรวจสอบความพร้อมสถานที่/การจัดแปลนรถ ขนาด,ตำแหน่ง,ประเภท
17:06
8. ลักษณะพิเศษของธุรกิจฟู้ดทรัค : มาตรการป้องกันโรคระบาด และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจฟู้ดทรัค
16:42

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17