สตาร์ทธุรกิจอาหาร.. สู่ฟู้ดทรัคมืออาชีพ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 35 นาที

สอนตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ จนสามารถทำจริงได้ ลดความเสี่ยงจากการลองผิดลองถูก

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร/เครือข่าย/ธุรกิจ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หลักสูตร "สตาร์ทธุรกิจอาหาร.. สู่ฟู้ดทรัคมืออาชีพ" ได้รับการสั่งสม ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากทั้งการปฎิบัติจริง ประสบการณ์ที่เรียนรู้จากผู้ประกอบการฟู้ดทรัคในสินค้าประเภทต่างๆ ถูกรวบรวม และนำมาเรียบเรียง ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ทำให้ผู้เรียนสามารถลำดับขั้นตอน และความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เข้าใจการทำธุรกิจฟู้ดทรัคให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
การเริ่มต้นทำธุรกิจฟู้ดทรัคอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนที่ดี ทำให้ธุรกิจฟู้ดทรัค สร้างผลกำไรได้อย่างมั่นคง ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการทำฟู้ดทรัค แบบคิดไปทำไป ทำให้สูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

หัวข้อของเนื้อหา
1. ค้นหากลุ่มเป้าหมาย/เลือกสินค้า วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายฟู้ดทรัค เลือกเมนูอาหาร/เครื่องดื่ม ตัวอย่างเมนูอาหาร/เครื่องดื่ม
2. สร้างแบรนด์ให้กิจการ สร้างแบรนด์ฟู้ดทรัค..ดึงดูดลูกค้า การออกแบบโลโก้ การตั้งชื่อแบรนด์
3. วางแผนทำรถฟู้ดทรัค การจัดสรรเงินลงทุน
   1) ปรับปรุงครัวกลาง
   2) ทำรถฟู้ดทรัค
      2.1) จัดหารถ/เทรลเลอร์
      2.2) ต่อเติมฟู้ดทรัค
      2.3) ตกแต่งฟู้ดทรัค
      2.4) งานระบบบนฟู้ดทรัค
4. งานระบบบนฟู้ดทรัค
   A. ระบบไฟฟ้า
   B. ระบบแสงสว่าง
   C. ระบบแก๊สหุงต้ม
   D. ระบบป้องกันเพลิงไหม้
   E. ระบบน้ำดี-น้ำเสีย
   F. ระบบการหมุนเวียนอากาศ
   G. ระบบรักษาความปลอดภัย
   H. ระบบพลังงานทางเลือก
   I. ระบบงานกลไกรถฟู้ดทรัค
   J. ระบบจัดเก็บวัตถุดิบ/เครื่องใช้/อุปกรณ์
   K. ระบบช่วยส่งเสริมการขาย
   L. ระบบดูงานขายและต้นทุน
5. สิ่งจำเป็นในธุรกิจฟู้ดทรัค
6. ออกแบบขั้นตอนทำงานอย่างมืออาชีพ
   1. ประเมินการขาย
   2. วางแผนซื้อวัตถุดิบ
   3. จัดเตรียมเมนูประจำวัน
   4. ตรวจสอบความพร้อม
   5. เดินทางไปพื้นที่ขาย
   6. เปิดการขาย
   7. ปิดการขาย
7. บริหารกระแสเงินสดธุรกิจฟู้ดทรัค
8. แผนผังธุรกิจฟู้ดทรัค การเข้าถึงแหล่งทุน.. ธุรกิจฟู้ดทรัค ประเภทแหล่งเงินทุน การเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อ สาเหตุหลักที่สินเชื่อไม่ได้รับการอนุมัติ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจอาหาร
- ผู้บริหารในธุรกิจที่ต้องการทำรถฟู้ดทรัค

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

ผู้สอน

ญาณเดช ศิรินุกูลชร

ประธานและผู้ก่อตั้ง TBIC (Technology & Business Integration Community) ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร/ เครือข่าย/ธุรกิจ

หลักสูตรของคอร์สนี้

สตาร์ทธุรกิจอาหาร.. สู่ฟู้ดทรัคมืออาชีพ
1. 5 ขั้นตอน.. สตาร์ทธุรกิจอาหาร.. สู่ฟู้ดทรัคมืออาชีพ
11:34
2. สร้างแบรนด์ให้กิจการ สร้างแบรนด์ฟู้ดทรัค..ดึงดูดลูกค้า การออกแบบโลโก้ การตั้งชื่อแบรนด์
13:26
3. วางแผนทำรถฟู้ดทรัค การจัดสรรเงินลงทุน (ปรับปรุงครัวกลาง, ทำรถฟู้ดทรัค, จัดหารถ/เทรลเลอร์, ต่อเติมฟู้ดทรัค, ตกแต่งฟู้ดทรัค, งานระบบบนฟู้ดทรัค)
14:34
4. งานระบบบนฟู้ดทรัค ตอนที่ 1 : ระบบไฟฟ้า/ระบบแสงสว่าง/ระบบแก๊สหุงต้ม
19:41
5. งานระบบบนฟู้ดทรัค ตอนที่ 2 : ระบบป้องกันเพลิงไหม้/ระบบน้ำดี-น้ำเสีย/ระบบการหมุนเวียนอากาศ/ระบบรักษาความปลอดภัย
18:04
6. สิ่งจำเป็นในธุรกิจฟู้ดทรัค
23:59
7. ออกแบบขั้นตอนทำงานอย่างมืออาชีพ
21:20
8. บริหารกระแสเงินสดธุรกิจฟู้ดทรัค
22:06
9. สร้างฐานต่อทุน.. ธุรกิจฟู้ดทรัค
10:24

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17