บริหารคนอย่างไร ให้องค์กรยั่งยืน

ราคา

GET FREE

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 8 นาที

จัดทำโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) วิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย

สำหรับ ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร/ฝ่ายบุคคล ที่ต้องการพัฒนาบุคคลากรและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

เกี่ยวกับคอร์สนี้

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม “บริหารคนอย่างไร ให้องค์กรยั่งยืน” ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บริหารคนอย่างยั่งยืนด้วยภาวะผู้นำ” โดย รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย และหัวหน้าทีมวิจัยด้านภาวะผู้นำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมแชร์ประสบการณ์จริงเรื่องการบริหารคน จากวิทยากรรับเชิญผู้มากประสบการณ์ในสายทรัพยากรบุคคลจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก เช่น คุณปราโมทย์ พวงสำลี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ คุณพงษ์พิบูรณ์ ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท เมอร์เซอร์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 

ผู้สอน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

วิทยาลัยการจัดการชั้นนำในเอเชีย ที่สามารถเสนอความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและมีความรับผิดชอบแก่สังคม

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์ส
0:48
องค์กรที่ยั่งยืน...เขามีอะไร?
1. พูดเกริ่นหัวข้อ Sustainable enterprises: What do we know about them?
4:16
2. องค์กรที่ยั่งยืนคืออะไร
2:31
3. สิ่งที่พบและแตกต่างขององค์กรที่ยั่งยืน
27:48
4. ความท้าทายของผู้บริหารองค์กรไทย
34:08
เสวนา "บริหารคนอย่างไร...ให้มีความยั่งยืน"
5. แนะนำตัววิทยากร
3:58
6. ปัญหาหลักของการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารคน
5:20
7. Talent management ทำอย่างไรเพื่อพัฒนาบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
13:57
8. หลักของการจัดการบริหารองค์กรให้ยั่งยืน
9:50
9. ในมุมของ HR อุปสรรคและการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการคนคืออะไร ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
12:56
Q&A
10. เราจะเริ่มต้นอย่างไรในการสร้างองค์กรให้ยั่งยืน
2:01
11. ธุรกิจขนาดเล็กมีปัญหาเรื่องพนักงานไม่สามารถเติบโตได้ จะแก้ปัญหานี้อย่างไร
3:55
12. เสนอแนะอย่างไร ต่อผู้บริหารซึ่งมีทัศนคติ "ทำกำไรระยะสั้น" และ "มองพนักงานเป็นค่าใช้จ่าย"
7:21

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17