พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic .NET กับฐานข้อมูล SQL Server แบบ Modern UI

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,490.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 47 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 33 นาที

พัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบ Windows Forms Modern UI ด้วยภาษา Visual Basic .NET กับฐานข้อมูล SQL Server ให้สวยงามเหมือนธีม Material Design ของ Google

สอนโดย iBasskung โปรแกรมเมอร์อิสระ มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมให้กับองค์กร และรับงาน Freelance จากลูกค้าต่างชาติ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

พัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบ Windows Forms Modern UI ด้วยภาษา Visual Basic .NET กับฐานข้อมูล SQL Server ให้สวยงามเหมือนธีม Material Design ของ Google

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic .Net ได้อย่างคล่องแคล่ว
- สามารถออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server 2019 ได้
- สามารถใช้ ADO .Net ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server 2019 ได้
- สามารถใช้คำสั่ง SQL (CRUD Operations) จัดการฐานข้อมูล SQL Server ได้
- สามารถออกแบบและสร้าง Windows Forms Application ได้
- สามารถออกแบบ Windows Forms แบบ Modern UI โดยใช้ MaterialSkin ได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic .Net
- เหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนรู้การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server 2019
- เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออกแบบ Windows Forms แบบ Modern UI โดยใช้ MaterialSkin

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ติดตั้งโปรแกรม และ ใช้งาน Computer - Windows
- หากมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม VB.NET มาก่อน จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
- Visual Studio Community 2019 (Free), SQL Server 2019 (Free)

ผู้สอน

ธานินทร์ แสงงาม (iBasskung)

โปรแกรมเมอร์อิสระ มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมให้กับองค์กร และรับงาน Freelance จากลูกค้าต่างชาติ

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
5:27
บทที่ 1 - พื้นฐาน Windows Forms Application
ตอนที่ 1 - พื้นฐานการใช้สีโดยใช้ KnownColor enumeration
36:58
ตอนที่ 2 - การใช้งานสีแบบ Hex, RGB, ARGB และ การแปลงค่าสี
36:29
ตอนที่ 3 - การเปลี่ยนสีและธีมของ Windows Forms โดยการเขียนโค้ด (Part 1)
10:55
ตอนที่ 4 - การเปลี่ยนสีและธีมของ Windows Forms โดยการเขียนโค้ด (Part 2)
25:34
ตอนที่ 5 - การทำ Windows Forms App ให้ใช้ได้หลายภาษา (Multi-language)
23:56
ตอนที่ 6 - การบันทึกการตั้งค่าของโปรแกรม (Save User Settings)
26:00
บทที่ 2 - พื้นฐาน MaterialSkin for .NET WinForms
ตอนที่ 7 - การติดตั้งและใช้งาน MaterialSkin
6:08
ตอนที่ 8 - การเปลี่ยน Theme และ Color Scheme (ธีมและชุดสี) เบื้องต้น
8:48
ตอนที่ 9 - เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Hello World ใน MaterialSkin
12:35
ตอนที่ 10 - การใช้ String Array กับโปรแกรม Hello World
9:29
ตอนที่ 11 - การเปลี่ยนธีม (Theme) ขณะโปรแกรมทำงาน (Runtime)
4:52
ตอนที่ 12 - การเปลี่ยนชุดสี หรือ Color Scheme ขณะโปรแกรมทำงาน (Runtime)
11:52
บทที่ 3 - การสร้างฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2019
ตอนที่ 13 - แนะนำ Workshop การทำงานร่วมกับ SQL Server
5:28
ตอนที่ 14 - สร้างฐานข้อมูล และ ตาราง ใน SQL Server 2019 (Part 1)
15:33
ตอนที่ 15 - สร้างฐานข้อมูล และ ตาราง ใน SQL Server 2019 (Part 2)
1:34
บทที่ 4 - สร้างโปรแจค Visual Basic .NET ใน Visual Studio 2019
ตอนที่ 16 - สร้างโปรเจคใหม่ (New project) และ ติดตั้ง MaterialSkin
7:17
ตอนที่ 17 - ออกแบบฟอร์มสำหรับการดึงข้อมูลจาก SQL Server มาแสดงใน DataGridView
5:45
ตอนที่ 18 - สร้าง Module กลาง สำหรับเก็บคำสั่งสำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server
16:25
ตอนที่ 19 - การเขียน Function สำหรับ SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE และ ค้นหาข้อมูล
10:05
ตอนที่ 20 - การใช้งาน Function เพื่อดึงข้อมูล และ การแสดงชื่อ DataTable ใน DataSet
18:16
ตอนที่ 21 - การดึงข้อมูลจาก SQL Server มาแสดงใน DataGridView
8:10
บทที่ 5 - Workshop สร้าง Windows Forms App ด้วย VB.NET กับ SQL Server แบบ Modern UI
ตอนที่ 22 - แนะนำโปรแกรมสำหรับการทำ CRUD Operation
1:17
ตอนที่ 23 - การดาวน์โหลด Icons สำหรับใช้ในโปรเจค
1:39
ตอนที่ 24 - การเพิ่มฟอร์มหลัก (Main Form) เข้ามาในโปรเจค และกำหนด Startup form
6:08
ตอนที่ 25 - การเปลี่ยนธีม (Theme) และ ชุดสี (Color Scheme) ในเหตุการณ์ Form Load
6:26
ตอนที่ 26 - การกำหนด Navigation Drawer (เมนูด้านซ้าย) ให้กับ Form
5:07
ตอนที่ 27 - การเพิ่มรูปภาพ icon ให้กับ Navigation Drawer โดยใช้ ImageList
7:43
ตอนที่ 28 - การประยุกต์ใช้งาน Material Card และ Material Label
6:29
ตอนที่ 29 - การใช้งาน Table Layout Panel เพื่อจัดวาง Material Button
11:04
ตอนที่ 30 - การเขียนคำสั่งเพื่อเปิด Link หรือ Web Address สำหรับเยี่ยมชมเว็บไซต์
5:43
ตอนที่ 31 - การเพิ่ม Binding Navigator Control ที่หน้า Employees Page
2:40
ตอนที่ 32 - การเพิ่มคอนโทรล Material TextBox และ Combo Box
8:33
ตอนที่ 33 - การเพิ่มคอนโทรล Material Button และ Data Grid View
9:19
ตอนที่ 34 - เขียนคำสั่ง SQL INNER JOIN และ กำหนด Binding Source ให้กับ Binding Navigator
19:24
ตอนที่ 35 - การทำ Data Binding สำหรับ Material TextBox
10:53
ตอนที่ 36 - การเพิ่ม Please Select เป็นตัวเลือกให้กับ ComboBox และทำ Complex Data Binding
8:25
ตอนที่ 37 - การตั้งค่า Main Form ให้ Active เมื่อเปิดโปรแกรม
3:45
ตอนที่ 38 - การเขียนคำสั่งให้ Cursor ใป Focus ที่ TextBox และ เลื่อนไปท้ายสุด
7:07
ตอนที่ 39 - การทำงานกับเหตุการณ์ Tab Control Selected Index Changed
3:51
ตอนที่ 40 - เขียนคำสั่งให้กับปุ่ม Add New เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ INSERT ข้อมูล
10:37
ตอนที่ 41 - การ Loop เข้าไปใน Material Tab Control เพื่อ Clear คอนโทรลที่อยู่ข้างใน
7:39
ตอนที่ 42 - การเขียนคำสั่ง SQL DELETE Statement เพื่อลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล
16:32
ตอนที่ 43 - ตรวจสอบการป้อนข้อมูล Input Validation สำหรับ Material TextBox และ Combo Box
9:57
ตอนที่ 44 - การเขียนคำสั่งสำหรับเพิ่มข้อมูลโดยใช้ SQL INSERT INTO Statement
15:18
ตอนที่ 45 - การเขียนคำสั่งสำหรับแก้ไขข้อมูลโดยใช้ SQL UPDATE Statement
8:35
ตอนที่ 46 - การเขียนโค้ดเพื่อค้นหาข้อมูล (Search Data) โดยใช้ Wildcard Character
11:30

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17