TU-GET (PBT) พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,490.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 73 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 23 ชั่วโมง 36 นาที

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบ TU-GET (PBT) เนื้อหาแน่น ครอบคลุม เข้าใจง่าย

ฝึกทำแนวข้อสอบที่ตรงและยาก คล้าย TU-GET ของจริง กว่า 180 ข้อ

สอนโดย ครูคาวา ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี และผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ทบทวนและจับประเด็นไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่พบบ่อยในข้อสอบ TU-GET (PBT) พร้อมกับฝึกทำแนวข้อสอบที่ยากระดับเดียวกับข้อสอบจริง เพื่อเข้าใจโครงสร้างภาษาอย่างถ่องแท้ และนำความรู้ไปใช้ทำข้อสอบและสื่อสารได้

เข้าใจธรรมชาติของข้อสอบ คำศัพท์ และสามารถพัฒนาความรู้ทางคำศัพท์ของตนเอง เพื่อทำข้อสอบ TU-GET (PBT) ส่วนคำศัพท์ มีความรู้ทางคำศัพท์ที่เพียงพอสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจ และมีพื้นฐานคำศัพท์ที่ดีในการพัฒนาภาษาอังกฤษในระยะยาว

ฝึกทำข้อสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมกับข้อสอบที่วัดทักษะการอ่านรูปแบบต่างๆ เพื่อทำข้อสอบ TU-GET (PBT) ส่วนการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สามารถทำข้อสอบ TU-GET ได้ตั้งแต่ 550 คะแนนเป็นต้นไป หรือตามเป้าหมายที่ผู้เรียนหวังไว้ เพื่อนำคะแนนไปใช้สมัครเรียนต่อหรือจบการศึกษาที่ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่รับผลคะแนนนี้ หรือนำไปใช้ในการสมัครงาน
2. เข้าใจไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการอ่านและคำศัพท์ของตนเอง และนำความรู้และทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการเรียน การสอบวัดระดับภาษาชนิดอื่นๆ ในอนาคต และการประยุกต์ในการสื่อสารต่อไป

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. นักเรียน นักศึกษา หรือผู้เรียนวัยทำงาน ที่กำลังเตรียมสอบ TU-GET (PBT) และต้องการทำคะแนนสูงกว่า 550 คะแนนเป็นต้นไป เพื่อใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่อนุญาตให้ใช้ผลสอบนี้ รวมถึงใช้ประกอบการสมัครงานตามหน่วยงานและบริษัทหลากหลายแห่งได้เช่นกัน
2. ผู้ที่เคยสอบได้คะแนนเกือบผ่านเกณฑ์ ต้องการรู้ขอบเขตเนื้อหาและจุดเน้นที่มักออกสอบ และผู้ที่มีพื้นฐานพอสมควร (ได้ 500-600 คะแนน) และอยากพัฒนาคะแนนให้สูงขึ้น
3. ผู้ที่กำลังเตรียมสอบข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาประเภทอื่นๆ ที่คล้ายกับข้อสอบ TU-GET โดยผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่ได้จากคอร์สนี้ในการทำข้อสอบชนิดอื่นได้เป็นอย่างดี เช่น ข้อสอบ CU-TEP ข้อสอบ TOEFL-ITP และข้อสอบ GAT

ผู้สอน

ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา)

ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในสถาบันกวดวิชาและตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มากว่า 6 ปี 

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:46
แนะนำข้อสอบ TU-GET (PBT)
8:15
เอกสารประกอบการเรียน
0:14
PART 1 - STRUCTURE
1. Simple Sentences
4:47
2. Simple Sentences (Exercise)
10:18
3. Prepositional Phrases and Appositive Phrases
6:51
4. Prepositional Phrases and Appositive Phrases (Exercise)
13:24
5. Compound Sentences
13:04
6. Compound Sentences (Exercise)
8:19
7. Parallel Structure
7:59
8. Parallel Structure (Exercise)
12:50
9. Review Test 1 - ทบทวนบทเรียนครั้งที่ 1
22:51
10. Sentence Types
8:31
11. Adverb Clauses
9:56
12. Adverb Clauses (Exercise)
13:39
13. Noun Clauses
19:38
14. Noun Clauses (Exercise)
13:25
15. Adjective Clauses
36:45
16. Adjective Clauses (Exercise)
24:52
17. Participial Phrases
10:58
18. Participial Phrases (Exercise)
28:33
19. Review Test 2 - ทบทวนบทเรียนครั้งที่ 2
33:13
20. Connectors
18:42
21. Connectors (Exercise)
24:53
22. Verb Tenses
29:51
23. Verb Tenses (Exercise)
18:52
24. Active and Passive Verbs
17:36
25. Active and Passive Verbs (Exercise)
19:12
26. If-Clauses
18:09
27. If-Clauses (Exercise)
11:56
28. Nouns and Determiners
16:27
29. Nouns and Determiners (Exercise)
10:24
30. Personal Pronouns
14:12
31. Personal Pronouns (Exercise)
7:42
32. Adjectives and Adverbs
26:48
33. Adjectives and Adverbs (Exercise)
21:53
34. Review Test 3 - ทบทวนบทเรียนครั้งที่ 3
25:54
35. Word Families
18:36
36. Word Families (Exercise)
16:38
37. Gerunds (The -ing form)
4:04
38. Gerunds (The -ing form) (Exercise)
6:09
39. Infinitives
13:37
40. Infinitives (Exercise)
11:37
41. Participial Adjectives (The -ing and -ed forms)
15:55
42. Participial Adjectives (The -ing and -ed forms) (Exercise)
14:02
43. Confusing Words and Structures
24:10
44. Confusing Words and Structures (Exercise)
16:53
45. Review Test 4 - ทบทวนบทเรียนครั้งที่ 4
17:58
46. Practice Test (No. 1-5)
32:27
47. Practice Test (No. 6-10)
43:26
48. Practice Test (No. 11-15)
35:18
49. Practice Test (No. 16-20)
24:48
50. Practice Test (No. 21-25)
24:55
PART 2 - VOCABULARY
1. Estimating Your Vocabulary Size and Setting the Goal - ประเมินจำนวนคำศัพท์ที่คุณรู้และตั้งเป้าหมายในการเรียนคำศัพท์
8:29
2. Developing Vocabulary Knowledge Systematically - พัฒนาความรู้คำศัพท์ของคุณอย่างเป็นระบบ
6:50
3. Learning the Most Useful Words - เรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด
32:06
4. Gap-Filling Items (No. 1-5)
29:01
5. Gap-Filling Items (No. 6-10)
28:57
6. Gap-Filling Items (No. 11-13)
21:26
7. Synonym Items (No. 1-4)
38:10
8. Synonym Items (No. 5-8)
20:22
9. Synonym Items (No. 9-12)
20:22
PART 3 - READING
1. How to Deal with Reading Exams - รับมือกับข้อสอบอ่านอย่างไร
30:46
2. Passage One (Reading Step 1)
10:38
3. Passage One (Reading Step 2+3)
23:28
4. Passage Two (Reading Step 1)
15:31
5. Passage Two (Reading Step 2+3)
37:39
6. Passage Three (Reading Step 1)
19:16
7. Passage Three (Reading Step 2+3)
38:06
8. Passage Four (Reading Step 1)
10:06
9. Passage Four (Reading Step 2+3)
37:16
10. Passage Five (Reading Step 1)
20:00
11. Passage Five (Reading Step 2+3)
55:11

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17