สร้างธุรกิจให้อยู่รอด และรุ่ง อย่างยั่งยืน ด้วย 7 ขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธ์

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 52 นาที

ความรู้ที่จะทำให้ท่านก้าวสู่การเป็นนักวางกลยุทธ์ระดับมืออาชีพ และเป็นผู้บริหารในระดับชั้นนำ

เรียนรู้เทคนิคในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจของท่านให้อยู่รอด และรุ่งอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ทำไมธุรกิจหนึ่งๆ จะสามารถเติบโต และอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ แต่บางธุรกิจกับต้องประสบกับความลุ่มๆ ดอนๆ ประสบพบเจอปัญหาต่างๆ นานา และบางธุรกิจถึงกลับต้องล้มหายตายจากไปโลกธุรกิจ

คำตอบก็คือ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ ในขณะที่ธุรกิจที่ประสบปัญหา หรือประสบกับความล้มเหลว ไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ล้วนแล้วแต่อาศัย “การบริหารเชิงกลยุทธ์” หรือ “Strategic Management” เป็นเครื่องมือในการสร้างการเติบโต และอยู่รอดในทุกสถานการณ์

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจความสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อการเติบโด และอยู่รอดของธุรกิจของท่าน
2. เข้าใจภาพรวมกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
3. เรียนรู้เทคนิคในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
4. นำความรู้เชิงปฏิบัติที่ได้ไปพัฒนากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจของท่าน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. เจ้าของธุรกิจ SMEs
2. ผู้บริหารระดับสูง และระดับ ที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
4. ผู้ที่สนใจ และจริงจังที่จะสร้างธุรกิจเป็นของตนเองผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

ผู้สอน

พ.อ. ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม (Strategic Man)

เจ้าของธุรกิจทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี/ Life Coach /NLP Master Coach/ ที่ปรึกษา และวิทยากร ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
2:49
บทที่ 1 Introduction
ความหมาย และความสำคัญของกลยุทธ์
7:03
ความหมาย และความสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์
2:50
ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์
4:27
ภาพรวมกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
7:51
บทที่ 2 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
ภาพรวมการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
5:42
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในระดับมหภาค
5:47
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในระดับอุตสาหกรรม
5:12
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายในธุรกิจ
5:02
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายในของคู่แข่ง
3:28
บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม
3:29
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
3:20
การวิเคราะห์แนวทางการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจด้วย GE Matrix
5:20
การวิเคราะห์แนวทางการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจด้วย TOWS Matrix
3:02
บทที่ 4 การกำหนด หรือ ทบทวนทิศทางธุรกิจ
การกำหนด และทบทวนพันธกิจ และวิสัยทัศน์
4:37
เทคนิคการกำหนดพันธกิจ และวิสัยทัศน์
2:43
ตัวอย่าง พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ของบริษัทระดับโลก
8:13
บทที่ 5 การกำหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์ 3 ระดับ
7:00
เทคนิคในการกำหนดกลยุทธ์
5:07
ตัวอย่างกลยุทธ์
6:36
การจัดทำแผนกลยุทธ์
5:25
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
4:02
การประเมินผล และการปรับกลยุทธ์
3:18

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17