ลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน Value/ Growth Investment ตอนที่ 1

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,500.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 40 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 28 นาที

สอนจากประสบการณ์ตรงของเซียนหุ้นแนว VI นิ้วโป้ง อธิป กีรติพิชญ์

คอร์สนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้สนใจการลงทุนโดยเฉพาะ

สอนแต่ล่ะบทเรียนผ่านวีดีโอสั้นๆ ที่เต็มไปด้วยเนื้อหา

สามารถดูเมื่อไหร่และที่ไหนก็ได้ ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันชำระเงิน

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ตอนที่ 1 ของคอร์ส “ลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน Value/Growth Investment”

การลงทุนโดยเน้นปัจจัยพื้นฐานของหุ้น หรือ Fundamental Investing ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีอย่าง Warren Buffet นักลงทุนชื่อดังจากวอลล์สตรีทอย่าง Peter Lynch หรือกูรูหุ้นแห่งประเทศไทยอย่าง ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร โดยจะมุ่งเน้นหาหุ้นระยะยาว ที่มีพื้นฐานดี มีการเจริญเติบโต และในราคาถูก

ในคอร์สนี้ คุณนิ้วโป้ง อธิป กีรติพิชญ์ ผู้แต่งหนังสือ “ติวหุ้น รวยด้วย VI” และวิทยากรจาก stock2morrow จะนำเอาประสบการณ์ 11 ปีในการลงทุนแบบ fundamental มาถ่ายทอดให้กับทุกคนที่สนใจในการลงทุน โดยเขาจะเริ่มตั้งแต่การสอนแนวคิดของนักลงทุนระยะยาว (mindset) การวิเคราะห์การไหลเข้าออกของเงินทุนในตลาดหุ้นไทย เพื่อหาโอกาสในการลงทุน (fund flow analysis) และการแกะและวิเคราะห์งบการเงิน อาทิ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในสไตล์ของนักลงทุนแบบ fundamental (financial statement analysis) นอกจากเนื้อหาที่ครบครันแล้ว คุณนิ้วโป้งยังมี case study ต่างๆประกอบการสอน โดยคุณนิ้วโป้งจะนำเอาเนื้อหามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นจริง เพื่อให้ทุกคนรู้ว่านักลงทุนแนว fundamental วิเคราะห์การลงทุนกันอย่างไร

ใครอยากลงทุนอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน ห้ามพลาดเด็ดขาด

หมายเหตุ: คอร์สนี้ถ่ายทำจากการสัมมนา "ลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน Fundamental VI"

ตอนที่ 1: พื้นฐาน, ทัศนคติ, เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน
ตอนที่ 2: การหามูลค้าที่แท้จริงของหุ้น, Qualitative Analysis, จิตวิทยาการลงทุน, แนวทางการสร้าง Portfolio [คลิ๊กที่นี่]

ติดต่อสอบถาม: 081-996-7150 (จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 17:00 น.) หรือ info@SkillLane.com
 

ผู้สอน

อธิป กีรติพิชญ์

นักลงทุนหุ้นแนว VI ผู้เขียนหนังสือ Best Seller ‘ติวหุ้นรวยด้วยวีไอ’

stock2morrow

สถาบันฝึกอบรมอันดับหนึ่งด้านการลงทุนและพัฒนาตัวเอง

หลักสูตรของคอร์สนี้

Section 0: แนะนำคอร์ส
Video 0: แนะนำคอร์ส
1:42
Section 1: ภาพตลาด กลไก และทัศนคติการลงทุน
Video 1: แนะนำตัวผู้สอน
6:11
Video 2: SET Index 39 ปี
5:12
Video 3: ตัวละครในตลาดหุ้นไทย
6:47
Video 4: พลังงานที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทย
4:00
Video 5: เม็ดเงินต่างชาติกับตลาดหุ้นไทย
10:20
Video 6: สถาบันไทยกับตลาดหุ้นไทย
0:50
Video 7: ปัจจัยราคาหุ้นไทย
12:59
Video 8: คุณเป็นนักลงทุนแบบไหน
8:43
Video 9: หลักการลงทุนแนวคุณค่า (Value Investing)
10:56
Section 2: เรียนรู้จาก VI ระดับตำนาน
Video 10: เรียนรู้จาก VI ระดับตำนาน
1:30
Video 11: Benjamin Graham
2:14
Video 12: Philip A. Fisher
6:44
Video 13: Peter Lynch
3:41
Video 14: Warren E. Buffet
9:44
Video 15: ดร.นิเวศน์ เหมวิชรวรากร
2:26
Video 16: 3 คำถาม ก่อนซื้อขายหุ้น
2:43
Video 17: "Must Do" สำหรับนักลงทุนแนว VI
0:43
Video 18: สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง
1:14
Section 3: Basic ที่ทุกคนต้องรู้
Video 19: Technical Term ที่จำเป็นต้องรู้ - P/E Ratio
10:54
Video 20: หุ้น 6 ประเภทของ Peter Lynch
7:07
Video 21: ความสำคัญของการอ่านงบการเงินสำหรับนักลงทุน
0:58
Video 22: งบการเงินออกเมื่อไร
3:14
Video 23: งบการเงินรวม-งบการเงินเฉพาะ...ดูงบไหน
1:42
Video 24: ข้อมูลงบการเงินและอื่นๆ...เอามาจากไหน
4:15
Video 25: อ่าน 56-1...เพื่อรู้จักธุรกิจมากขึ้น
2:27
Section 4: งบการเงินสำหรับนักลงทุน
Video 26: ส่วนประกอบของงบการเงิน
0:44
Video 27: งบกำไรขาดทุน (P&L, Income statement)
27:35
Video 28: Case study - แกะงบกำไรขาดทุนของ Symphony
45:22
Video 29: งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล, Balance Sheet)
36:32
Video 30: งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล, Balance Sheet) (ต่อ)
20:54
Video 31: Case study - แกะงบดุลของ Symphony
10:06
Video 32: งบกระแสเงินสด (Cash flow statement)
28:23
Video 33: หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3:07
Section 5: เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน
Video 34: เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน - วิเคราะห์แนวตั้ง
3:17
Video 35: เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน - วิเคราะห์แนวนอน
0:34
Video 36: เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน - อัตราส่วนทางการเงิน
12:28
Video 37: เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน - Case study
6:02
Video 38: เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน - วงจรเงินสด
3:12
Video 39: แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
0:37