Strategic Thinking and Planning การคิดและวางแผนกลยุทธ์

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

หลักสูตรนี้จะทำให้เรื่องกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีคิดและวิธีการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไประยุกต์ใช้ได้จริง

สอนโดย ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ที่ปรึกษาและผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ในปัจจุบัน โลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูง และมีการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนที่มีความสามารถในการคิดและวางแผนกลยุทธ์ จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทำให้องค์กรอยู่รอดจากการดิสรัปชั่น รวมถึงสร้างผลกำไรและการเจริญเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

โดยในหลักสูตรนี้จะทำให้เรื่องกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีคิดและสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารงานในระดับต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้เรียนจะสามารถคิดและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ
นิสิต นักศึกษาที่เรียนสาขาบริหารธุรกิจ พนักงานทุกระดับในองค์กร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการคิดและการวางแผนกลยุทธ์

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ มาก่อนหรือไม่
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

ผู้สอน

ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

ที่ปรึกษาและผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:34
บทที่ 1 โลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง (VUCA World and Disruption)
โลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง (VUCA World and Disruption)
5:54
VUCA คืออะไร
9:44
บทที่ 2 ลักษณะสำคัญของนักกลยุทธ์ (Characteristics of Good Strategist)
องค์ประกอบสำคัญของนักกลยุทธ์
6:48
ตัวอย่างงานวิจัยทางด้านกลยุทธ์
1:42
บทที่ 3 กลยุทธ์หมายถึงอะไร (What is Strategy?)
กลยุทธ์หมายถึงอะไร
6:49
ความแตกต่างของการคิดและการวางแผนกลยุทธ์
1:21
บทที่ 4 กระบวนการการวางแผนกลยุทธ์
กระบวนการการวางแผนกลยุทธ์
3:49
บทที่ 5 การกำหนดทิศทาง
การกำหนดทิศทาง (Creating Direction)
4:22
บทที่ 6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)
2:02
สภาพแวดล้อมภายนอกคืออะไร (External Environment)
5:48
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (5 Forces Analysis)
7:41
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
5:45
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
6:29
SWOT Analysis
1:19
บทที่ 7 การกำหนดกลยุทธ์
การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
4:24
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)
9:54
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)
14:13
กลยุทธ์ระดับหน้าที่และปฏิบัติการ (Functional Level Strategy)
6:39
กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
10:12
บทที่ 8 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล
การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล (Strategy Execution and Evaluation)
7:38

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17