บัญชีภาษีขายของออนไลน์ แพลตฟอร์ม LAZADA ป้องกันภาษีย้อนหลัง

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,590.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 41 นาที

สอนอย่างละเอียดทุกขั้นตอน จนคุณสามารถยื่นภาษีได้เอง อย่างถูกต้องและครบถ้วน

มีคู่มือประกอบการเรียนรู้ดูในทุกหัวข้อ เพื่อความเข้าใจและเห็นภาพชัดเจน

มีไฟล์ Ebook และตัวอย่างไฟล์ Excel เทคนิคการยื่นภาษีขายของออนไลน์ ให้ดาวน์โหลดในคอร์สเรียน

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ เจ้าของเพจ "บัญชีภาษีเชิงรุก by ครูออม"

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สอบรม “บัญชีภาษีขายของออนไลน์ แพลตฟอร์ม LAZADA ป้องกันภาษีย้อนหลัง” ที่เนื้อหาครบถ้วนมากที่สุด สอนตั้งแต่พื้นฐานด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจออนไลน์ เพื่อนำไปใช้จริง กับข้อมูลอัพเดทล่าสุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- จุดเสี่ยงภาษีย้อนหลัง ร้านค้าออนไลน์ LAZADA
- รายได้อะไรบ้างต้องใช้ยื่นภาษี (ร้านค้าออนไลน์กว่า 90% ยื่นภาษีไม่ครบ โดนค่าปรับ)
- เทคนิคการนำรายงาน Income and Order Report มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจ อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เจ้าของธุรกิจ “ขายของออนไลน์” ทั้งแบบ “บุคคลธรรมดา” และ “นิติบุคคล”
- ผู้ที่กำลังตัดสินใจอยาก “ขายของออนไลน์”
- ผู้ที่ต้องการอยากเริ่มต้นธุรกิจให้ถูกต้อง และป้องกันภาษีย้อนหลัง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีและภาษีมาก่อน แค่อยากเริ่มต้นให้ถูกต้องก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้อย่างครบถ้วน

ผู้สอน

ณัฐพัชร์ พหลโยธิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี SHOPEE และ LAZADA ประสบการณ์กว่า 5 ปี เจ้าของแฟนเพจ "บัญชีภาษีเชิงรุก by ครูออม"

บัญชีภาษีเชิงรุก by ครูออม

ภาษีนั่นให้รางวัลกับคนที่มีความรู้ทางการเงิน

หลักสูตรของคอร์สนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้
บทที่ 1 เตรียมความพร้อมเริ่มต้นธุรกิจ (How to start an online business)
ตอนที่ 1 กลุ่มเสี่ยงสูงขายของออนไลน์ ร้านค้า LAZADA
3:07
ตอนที่ 2 แนวทางตรวจสอบภาษีออนไลน์
11:25
ตอนที่ 3 ประเด็นร้านเดียว รับเงินหลายบัญชีธนาคาร หลายคน ต้องระวังอะไรบ้าง
3:22
ตอนที่ 4 ประเด็นภาษีย้อนหลัง ร้านค้ารับเป็นเงินสด (ไม่ยื่นภาษี)
2:58
ตอนที่ 5 ไม่เคยยื่นภาษีมาก่อน อยากทำให้ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร
5:34
บทที่ 2 เทคนิคการจัดรายงานขายและค่าใช้จ่าย – ร้านค้า LAZADA (Excel for online business)
ตอนที่ 1 จัดทำรายงาน LAZADA ค่าธรรมเนียม ค่าขนส่ง
22:09
ตอนที่ 2 เทคนิคจัดรายงานบัญชีภาษี LAZADA
9:09
ตอนที่ 3 จัดรายงานบัญชีภาษี LAZADA ด้วย PivotTable
11:31
ตอนที่ 4 สรุป รายงานบัญชีภาษี LAZADA
14:02
ตอนที่ 5 วิธีบันทึกบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่าย LAZADA
12:57
บทที่ 3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – ร้านค้า SHOPEE (Personal Income Tax for online business)
ตอนที่ 1 ภาษีเงินได้ ขายของออนไลน์
31:37
ตอนที่ 2 ยื่นภาษีปลายปี ภ.ง.ด.90 ขายของออนไลน์
17:37
ตอนที่ 3 ยื่นภาษีกลางปี ภ.ง.ด.94 ขายของออนไลน์
26:25
ตอนที่ 4 วางแผนยื่นภาษี ค่าใช้จ่ายตามจริง
17:12
ตอนที่ 5 ขายของผ่าน eBay Alibaba เสียภาษีอะไรบ้าง
2:53
บทที่ 4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล - ร้านค้า LAZADA (Corporate Income Tax for online business)
ตอนที่ 1 เอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับการขาย
9:32
ตอนที่ 2 ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ (จีน) ต้องทำอย่างไร
3:05
ตอนที่ 3 ใช้บัตรเครดิตกรรมการจ่ายค่าโฆษณา Facebook Google ต้องทำอย่างไร
2:32
ตอนที่ 4 วิธีวางแผนเงินเดือน "กรรมการ"
2:18
ตอนที่ 5 สินค้าเกินจากรายงาน แก้ไขอย่างไร
5:03
ตอนที่ 6 สินค้าขาดจากรายงานหรือให้สินค้าฟรี จัดการอย่างไร
4:45
ตอนที่ 7 เอกสารบัญชี สำหรับธุรกิจไม่จด VAT
3:04
ตอนที่ 8 ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่
9:19
ตอนที่ 9 ยื่นหัก ณ ที่จ่ายขาด แก้ไขอย่างไร (ภ.ง.ด.1/3/53)
4:24
บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขายของออนไลน์ - ร้านค้า LAZADA (Value Added Tax for online business)
ตอนที่ 1 Tax Point จุดกำเนิดภาษี ขายของออนไลน์
6:12
ตอนที่ 2 จด VAT ต้องเก็บเอกสารอะไรบ้าง
2:39
ตอนที่ 3 ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ต้องขออนุญาตหรือไม่
3:31
ตอนที่ 4 ประเด็นภาษี ธุรกิจจด VAT ต้องระวังอะไรบ้าง
3:26
ตอนที่ 5 วิธีป้องกัน "ใบกำกับภาษีปลอม"
2:59
ตอนที่ 6 ออกใบกำกับภาษี 1 วัน 1 ใบ ต้องทำอย่างไร
6:26
ตอนที่ 7 แก้ไขใบกำกับภาษีซื้อ ได้หรือไม่
17:17
ตอนที่ 8 ออกใบกำกับภาษีผิด ต้องทำอย่างไร
6:44
Bonus ท้ายบท
ตอนที่ 1 ภาษี e-Service กับภาษีย้อนหลัง
6:16
ตอนที่ 2 จุดเสี่ยงบัญชีภาษี เงินยืมกรรมการ
15:12
ตอนที่ 3 วิธีคำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนกรรมการ และพนักงาน
6:02
ตอนที่ 4 วางแผนภาษีเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า
17:10
ตอนที่ 5 วางแผนภาษีร้านค้า "คนละครึ่ง" ป้องกันภาษีย้อนหลัง
12:04

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17