Grammar Turbo แกรมม่าเทอร์โบ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,390.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 27 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 23 นาที

อัดแน่นด้วยเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษครบทุกเรื่องที่สำคัญ

สอนตั้งแต่พื้นฐานให้สามารถใช้งานได้จริงในสนามสอบ และเทคนิคการจดจำหลากหลาย

แถมฟรีเอกสารประกอบการเรียนรู้คอร์ส Gamma Turbo

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เจาะครบทุกเรื่องไวยากรณ์สำคัญ ปูพื้นฐานเน้น ๆ เนื้อหาแน่น มีเทคนิคการจำต่าง ๆ เช่น เพลง กลอน ฯลฯ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในทุกระดับ

เนื้อหาทั้งหมดประกอบไปด้วย 19 บทเรียนสำคัญ ได้แก่
1. English Structure
2. Part of Speech
3. Noun
4. Article
5. Qualifier
6. Pronoun
7. Adjective
8. Adverb
9. Verb
10. Subject & Verb agreement
11. Preposition
12. Conjunction
13. Interjection
14. Tense
15. Passive Voice
16. If Clause
17. Sentence
18. Question tag
19. Comparison

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้รับความรู้เรื่องไวยากรณ์ที่สำคัญครบทุกเรื่อง
2. แถมฟรีหนังสือแบบเรียน 1 เล่ม

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่สนใจเรียนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเบื้องต้นก็สามารถเรียนได้
- ผู้ที่ต้องการจะสอบแข่งขันในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเกรดในชั้นเรียน การสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น
- ผู้ที่ต้องการสอบข้าราชการต่าง ๆ เช่น กพ. ท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ เป็นต้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษในเบื้องต้น โดยบทเรียนนี้จะมีการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานให้อยู่แล้ว

ผู้สอน

โสภิดา กุลวงศ์ (Teacher Peh)

ปูพื้นฐานไวยากรณ์แน่น เข้าใจ เห็นผลมั่นใจ 100%

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:48
บทที่ 1 Part of Speech
English Structure
22:18
Part of Speech (ประเภทของคำต่าง ๆ)
30:23
เฉลยข้อสอบ Part of Speech
5:51
Noun (คำนาม)
30:53
Article (คำนำหน้านาม)
20:44
Qualifier (คำบอกปริมาณ)
24:11
Pronoun (สรรพนาม)
37:20
Adjective (คำคุณศัพท์)
29:08
Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)
18:06
Verb (กริยา)
21:27
Finite Verb & Non-Finite Verb (กริยาแท้และกริยาไม่แท้)
32:33
Modal Verb (กริยาช่วย)
15:00
Subject & Verb agreement (ความสอดคล้องระหว่างประธานหรือกริยา)
15:48
Preposition (บุพบท)
12:26
เฉลยแบบฝึกหัด Preposition
2:15
Conjunction (คำสันธาน)
12:51
Interjection (คำอุทาน)
7:21
บทที่ 2 Sentence
Comparison (การเปรียบเทียบ)
8:50
Tense (กาลเวลา)
26:19
Present Tense (กาลปัจจุบัน)
41:45
Past Tense (กาลอดีต)
31:15
Future Tense (กาลอนาคต)
15:46
Passive Voice (ประโยคประธานถูกกระทำ)
21:32
If-Clause (ประโยคเงื่อนไข)
29:02
Sentence (ประโยครูปแบบต่าง ๆ)
33:39
Question Tag (ประโยคคำถามท้ายประโยคบอกเล่า)
15:15

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17