การพูดอย่างมืออาชีพ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 7 นาที

ได้เทคนิคในการสร้างความมั่นใจในการพูดต่อหน้าสาธารณชน

ได้รับเทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ และดึงดูดผู้ฟัง

สอนโดยโค้ชทางด้านการพูดอย่างมืออาชีพที่มีผลงานมากมายมานานกว่า 12 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
การพูดอย่างมืออาชีพถือเป็นทักษะของคนยุคใหม่ พูดดี พูดได้ใจ ทำอะไรก็สำเร็จ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
- ผู้เรียนจะได้รู้เทคนิคในการสร้างความมั่นใจในการพูดต่อหน้าสาธารณชน
- ผู้เรียนจะได้รู้ถึงเทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ และดึงดูดผู้ฟัง
- ผู้เรียนจะได้รู้ถึงเทคนิคการบรรยายอย่างวิทยากรมืออาชีพ
- ผู้เรียนจะได้รู้ถึงเทคนิคการใช้น้ำเสียงให้น่าฟัง
- ผู้เรียนจะได้รู้ถึงเรื่องบุคลิกภาพและการใช้ท่าทางในการพูดต่อหน้าสาธารณชน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
คอร์สนี้เป็นคอร์สที่เหมาะสมทั้งกับผู้บริหารองค์กร หัวหน้างาน ผู้ที่จะต้องนำเสนองานในที่ประชุม วิทยากรภายในองค์กร วิทยากรบรรยายทั่วไป และบุคคลทั่วไปที่ต้องการความมั่นใจในการพูดและแสดงออกมากยิ่งขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- มีใจอยากที่จะพัฒนาด้านการพูดและการสื่อสารของตนเอง
- พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้โดดเด่นด้านการพูด
- พร้อมที่จะกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน

จุดเด่นของคอร์สที่แตกต่างจากคอร์สทั่วไป
คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน ออกมาให้กระชับ เข้าใจง่าย และเข้าถึงแก่นของการพูดอย่างแท้จริง

ผู้สอน

เชิดพงศ์ ดาราษฎร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและการสร้างทีมผู้ก่อตั้งสถาบัน Training Innovation Center

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:08
การพูดอย่างมั่นใจ โดนใจ ประทับใจ
4:31
บทที่ 1 การสร้างความมั่นใจในตัวเอง
1.1 การสร้างความมั่นใจในตัวเอง
3:26
1.2 คุณอยากเป็นนักพูดสไตล์ไหน
3:55
1.3 อยู่กับปัจจุบัน
4:47
บทที่ 2 การพูดแบบกะทันหัน
2.1 มีทัศนคติกับสิ่งนั้นอย่างไร
3:30
2.2 แง่คิดสอนใจหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้
6:11
บทที่ 3 เทคนิคการเล่าเรื่องขั้นเทพ
3.1 การเล่าเรื่อง
12:07
3.2 จุดเด่นของเรื่องเล่า
6:17
3.3 เรียงลำดับการดำเนินเรื่อง (ตามเข็มนาฬิกา)
3:18
3.4 การใช้ตัวอย่างประกอบ และสรุปจบให้ประทับใจ
5:28
บทที่ 4 วิทยากรมืออาชีพ
4.1 เป้าหมายและรูปแบบในการพูด
5:39
4.2 วิทยากรที่ดีต้องวิเคราะห์ผู้ฟัง
11:42
4.3 เริ่มต้นการพูดต่อหน้าสาธารณชน
6:00
4.4 แนวทางการจัดเตรียมโครงสร้างการนำเสนอ
3:34
4.5 เรียนรู้ธรรมชาติของผู้ฟัง
2:33
4.6 ทักษะพื้นฐานในการพูด - ท่าทางประกอบการพูด
4:55
4.7 ทักษะพื้นฐานในการพูด - การใช้น้ำเสียง
6:46
4.8 ทักษะพื้นฐานในการพูด - การแต่งกายและการใช้ไมโครโฟน
5:54
บทที่ 5 เทคนิคการสร้างถ้อยคำธรรมดาให้น่าสนใจ
5.1 การสร้างพลังให้กับคำธรรมดา การสร้างประโยคให้คำมีสัมผัสคล้องจอง และการสร้างความรู้สึกขัดแย้งในประโยคเดียวกัน
8:31
5.2 สร้างคำเปรียบเทียบ เปรียบเปรย ให้คล้ายกับลักษณะหรืออาการที่คนคุ้นเคย
1:16
บทที่ 6 การพูดอย่างมืออาชีพต้องพูดอย่างผู้นำ
6.1 "พูดอย่างไร" สำคัญกว่า "พูดอะไร"
2:15
6.2 การสร้างความแตกต่างในการพูด
13:54

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17