Pivot Automation: สร้างสรรค์ Pivot แบบอัตโนมัติ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,590.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 76 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 26 นาที

คอร์สนี้ จะเปลี่ยนชีวิตการทำ Pivot จากวิธีเดิม ๆ ไปเป็น "อัตโนมัติมากขึ้น สะดวกมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

คอร์สนี้ ทุกคนจะได้รับประสบการณ์การทำ Pivot ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่ไฉไล และ Wow มากกว่าเดิม

คอร์สนี้ ทุกคนจะได้รับไฟล์พร้อมคำสั่งสำเร็จรูป Pivot Automation.xlsm ที่สามารถเรียนรู้/นำไปใช้งานต่อได้ทันที

เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกับ Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 2016 เป็นต้นไป (ระบบปฏิบัติการ Windows)

เกี่ยวกับคอร์สนี้

โบนัสพิเศษ!!! 
สำหรับทุกคนที่สมัครคอร์สนี้ ทุกคนจะได้รับของขวัญสุดพิเศษนั่นก็คือ "ชุดคำสั่ง Macro แบบสำเร็จรูปที่อยู่เบื้องหลังของปุ่มคำสั่งต่าง ๆ"
ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปดู เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือลองปรับแต่งแก้ไขด้วยการลองผิดลองถูก
หรือจะลองสร้างคำสั่งเพื่อต่อยอด/เพิ่มเติมด้วยตนเองก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญนะครับ
(สามารถดาวน์โหลดได้ในคอร์สหลังจากที่สมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว)

Pivot Automation: สร้างสรรค์ Pivot แบบอัตโนมัติ
คอร์สนี้จะเปลี่ยนชีวิตการทำ Pivot Table & Pivot Chart จากวิธีเดิมๆ (Manual) ไปเป็น "อัตโนมัติมากขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

คอร์สนี้เหมาะมากๆ สำหรับคนที่กำลังประสบกับปัญหา
1. ต้องทำ Pivot เป็นประจำ รูปแบบ Pivot ก็เดิมๆ ซึ่งกว่าจะได้ผลลัพธ์จะต้องใช้เวลาไปตั้งมากมาย
2. หลายๆ ครั้ง ต้องทำ Pivot ใหม่ เพราะข้อมูลที่เพิ่มขึ้น/ตารางข้อมูลที่เปลี่ยนไปจากเดิม
3. หลายๆ ครั้ง จำเป็นต้องนำ Pivot ที่มีอยู่แล้วไปทำเป็น Pivot ใหม่อีกครั้ง (Pivot ซ้อน Pivot)

แต่ติดปัญหาตรงที่ไม่สามารถทำได้ทันที จะต้อง Copy & Paste เป็นตารางธรรมดาก่อน แล้วจึงทำ Pivot ใหม่ได้

และคอร์สนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการ
1. ประสบการณ์การใช้ Pivot ทีเป็นแบบอัตโนมัติสุด ๆ แตกต่างไปจากชีวิตการทำงานแบบเดิม ๆ
2. ตัวช่วย เพื่อลดเวลาในการทำ Pivot สามารถทำ Pivot ได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น
3. นำเสนอข้อมูลบน Excel ด้วยตารางสรุป+กราฟ แบบอัตโนมัติ
4. ทำรายงานสรุป/วิเคราะห์ข้อมูล หลากหลายมุมมอง แบบอัตโนมัติ

(จริง ๆ แล้ว) ใคร ๆ ก็เรียนได้...เพราะ
คอร์สนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่ใช้ Excel สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย ๆ แค่เพียง
1) โหลดไฟล์ต้นแบบ/ไฟล์สำเร็จรูป Pivot Automation ของผมไป
2) Copy ข้อมูลเฉพาะที่สนใจไปวางบนชีต MyData
3) คลิกปุ่ม WowPivot แล้วเรียนรู้วิธีการใช้งานจากคอร์สนี้ได้ทันที

ความรู้พื้นฐานก่อนเรียนคอร์สนี้
1) เคยใช้งานคำสั่ง Pivot Table แบบเดิม ๆ (Insert -> Pivot Table) มาก่อน
2) หรือเคยผ่านการเรียนคอร์สนี้มาก่อน Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ

แล้วเจอกันในคอร์สนี้นะครับทุกคนครับ
สมเกียรติ ช่วยมาก
"เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์"

ผู้สอน

สมเกียรติ ช่วยมาก

Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
2:09
คอร์สนี้สอนอะไร ไปดูตัวอย่างกัน
7:12
คอร์สนี้เหมาะมาก ๆ สำหรับผู้ใช้ Excel ทุกคนทั่วโลก
1:54
Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน
ตัวอย่างประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับ
1. Sum Count Average Max Min ด้วย Pivot แบบอัตโนมัติ
1:17
2. Pivot อัตโนมัติในมิติ Rows & Values (Rows 1 ฟิลด์)
1:52
3. Pivot อัตโนมัติในมิติ Rows & Values (Rows 2 ฟิลด์)
1:29
4. Pivot อัตโนมัติในมิติ Rows & Columns & Values
1:22
5. Pivot อัตโนมัติในมิติแบบผสมผสาน
1:08
6. Dashboard อัตโนมัติด้วย Pivot (ตัวอย่าง 1)
1:24
7. Dashboard อัตโนมัติด้วย Pivot (ตัวอย่าง 2)
2:47
8. Sort ใน Pivot แบบอัตโนมัติสุดๆ
1:27
9. Filter ใน Pivot แบบอัตโนมัติสุดๆ
2:02
10. ประยุกต์ใช้ Pivot กับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (ยืดหยุ่นสูง)
3:47
บทที่ 1: แนะนำเริ่มต้นใช้งานไฟล์ต้นแบบ Pivot Automation
Step 1 หลังจากดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้ว แนะนำให้ทำแบบนี้
1:22
Step 2 เงื่อนไขการใช้งานเริ่มต้น
1:30
Step 3 ทดสอบใช้งานข้อมูล 2 คอลัมน์
1:55
Step 4 ทดสอบใช้งานข้อมูล 3 คอลัมน์
2:02
Step 5 ทดสอบใช้งานข้อมูลมากกว่า 3 คอลัมน์
2:34
บทที่ 2: ใช้งาน Pivot อัตโนมัติในมิติ Values
2.1 Pivot Values กับตัวเลข 1 คอลัมน์
2:59
2.2 Pivot Values กับตัวเลข >1 คอลัมน์
3:01
2.3 Pivot Values + Filter
2:50
บทที่ 3: ใช้งาน Pivot อัตโนมัติในมิติ 1 Row (Rows 1 ฟิลด์)
3.1 Pivot 1 Row กับตัวเลข 1 คอลัมน์
6:14
3.2 Pivot 1 Row กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Format
2:29
3.3 Pivot 1 Row กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Chart
6:55
3.4 Pivot 1 Row กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Sort
5:39
3.5 Pivot 1 Row กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Filter
6:10
3.6 Pivot 1 Row กับตัวเลข >1 คอลัมน์
4:33
3.7 Pivot 1 Row กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Format
2:37
3.8 Pivot 1 Row กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Chart
2:36
3.9 Pivot 1 Row กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Sort
2:30
3.10 Pivot 1 Row กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Filter
4:29
บทที่ 4: ใช้งาน Pivot อัตโนมัติในมิติ 2 Rows (Rows 2 ฟิลด์)
4.1 Pivot 2 Rows กับตัวเลข 1 คอลัมน์
4:50
4.2 Pivot 2 Rows กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Format
3:10
4.3 Pivot 2 Rows กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Chart
4:40
4.4 Pivot 2 Rows กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Sort
3:24
4.5 Pivot 2 Rows กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Filter
3:08
4.6 Pivot 2 Rows กับตัวเลข >1 คอลัมน์
4:14
4.7 Pivot 2 Rows กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Format
3:02
4.8 Pivot 2 Rows กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Chart
3:20
4.9 Pivot 2 Rows กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Sort
3:53
4.10 Pivot 2 Rows กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Filter
3:25
บทที่ 5: ใช้งาน Pivot อัตโนมัติในมิติ 1R1C (Rows/Columns อย่างละ 1 ฟิลด์)
5.1 Pivot 1R1C กับตัวเลข 1 คอลัมน์
5:16
5.2 Pivot 1R1C กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Format
2:22
5.3 Pivot 1R1C กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Chart
2:54
5.4 Pivot 1R1C กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Sort
6:02
5.5 Pivot 1R1C กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Filter
5:42
5.6 Pivot 1R1C กับตัวเลข >1 คอลัมน์
4:18
5.7 Pivot 1R1C กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Format
4:48
5.8 Pivot 1R1C กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Chart
4:08
5.9 Pivot 1R1C กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Sort
4:36
5.10 Pivot 1R1C กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Filter
3:21
บทที่ 6: ใช้งาน Pivot อัตโนมัติในมิติผสมผสาน
6.1 Loop-1, Loop-2, Loop-3 (ตัวเลข 1 คอลัมน์)
3:32
6.2 Loop-1, Loop-2, Loop-3 (ตัวเลข >1 คอลัมน์)
2:58
6.3 Loop-1, Loop-2, Loop-3 + Format + Chart + Sort + Filter
4:39
บทที่ 7: สร้าง Dashboard ง่าย ๆ ด้วย Pivot Automation
7.1 Dashboard อัตโนมัติตัวอย่างที่ 1
7:11
7.2 Dashboard อัตโนมัติตัวอย่างที่ 2
1:47
7.3 Dashboard อัตโนมัติตัวอย่างที่ 3
2:22
7.4 Dashboard อัตโนมัติตัวอย่างที่ 4
1:29
7.5 Dashboard อัตโนมัติตัวอย่างที่ 5
1:52
7.6 Dashboard อัตโนมัติตัวอย่างที่ 6
2:45
บทที่ 8: ตัวอย่างการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้ (Transform Data) แบบอัตโนมัติ
8.1 ตัวอย่างการ Transform ตัวเลข
3:40
8.2 ตัวอย่างการ Transform ตัวเลข (ต่อ)
4:43
8.3 ตัวอย่างการ Transform ข้อความ
3:37
8.4 ตัวอย่างการ Transform วันที่
5:17
8.5 ตัวอย่างการ Transform วันที่ด้วย PivotTable
5:24
บทที่ 9: Pivot Automation กับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ
9.1 Normal Range
2:29
9.2 Format as Table
2:53
9.3 PivotTable
4:54
9.4 ทดสอบใช้งานกับข้อมูล 1,000,000 รายการ (แหล่งข้อมูลภายใน)
3:02
9.5 ทดสอบใช้งานกับข้อมูล 1,000,000 รายการ (แหล่งข้อมูลภายนอก)
8:33
บทที่ 10: สรุป/Tips&Tricks/แนะนำต่อยอด
10.1 สรุปมุมมองใน Pivot Automation ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุด
2:24
10.2 Tips & Tricks กราฟแท่งผสมกับกราฟเส้น
1:47
10.3 Tips & Tricks กับมิติ Rows 2 ฟิลด์ และ Columns 1 ฟิลด์
4:51
10.4 Tips & Tricks กับมิติ Rows 2 ฟิลด์ และ Columns 2 ฟิลด์
4:49
10.5 Tips & Tricks กับมิติ Rows 2 ฟิลด์, Columns 2 ฟิลด์ และ Filters 1 ฟิลด์
2:53
10.6 แนะนำการต่อยอด คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
4:14
Post-Test แบบทดสอบหลังเรียน

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17