การโค้ชตนเอง - การทำงานยุคดิจิทัล (Self-efficacy in Digital transformation)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,290.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 56 นาที

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำงานในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน และยกระดับการทำงานและการสื่อสารร่วมกันในองค์กร

เรียนรู้ไปกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management Coach พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ท่ามกลางสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้การดำเนินชีวิต การทำงานและวัฒนธรรมปรับเปลี่ยนไป พร้อมกับแนวคิดใหม่ ๆ ของคนในสังคมสู่โลกแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บุคลากรในหลายองค์กรดำเนินงานตามรูปแบบที่องค์กรกำหนด ทว่ายังขาดความเข้าใจในแนวทางการทำงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเอง และประสิทธิภาพของงาน สู่การทำงานวิถีปรกติใหม่

จุดเด่นของคอร์ส
การตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงาน สู่การปรับปรุง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด รวมถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีพื้นฐานการทำงานในหลักสูตรนี้ จะทำให้ทุกท่านสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง และมีแนวทางสร้างประสิทธิภาพของงานยุคใหม่ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่หรือตำแหน่งงาน สู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ

เนื้อหาที่สำคัญภายในคอร์ส
- การทำงานยุคดิจิทัล
- เราจะโค้ชตนเองได้อย่างไร
- การถามและการตอบตนเอง
- บทสรุปการพัฒนาการทำงานในยุคดิจิทัล

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
เหมาะสำหรับหัวหน้างาน พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านการทำงานในยุคดิจิทัลให้ก้าวทันโลกและทันสมัย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ มาก่อนการเรียนคอร์สนี้

ผู้สอน

สิริษา แสงไชย

โค้ชด้านการบริหารจัดการ พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ ธุรกิจ SME และบริษัทข้ามชาติ

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:28
การทำงานยุคดิจิทัล
1.1 ยุคดิจิทัลคืออะไร
7:05
1.2 ระบบคลาวด์ และการเปลี่ยนแปลงการทำงาน
6:59
1.3 เปรียบเทียบการทำงานยุคก่อน และการทำงานยุคดิจิทัล (Part 1)
7:45
1.4 เปรียบเทียบการทำงานยุคก่อน และการทำงานยุคดิจิทัล (Part 2)
13:43
1.5 การทำงานยุคดิจิทัล
8:18
1.6 เทคนิคการปรับนิสัยการทำงานในยุคดิจิทัล
12:27
1.7 ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล
15:27
1.8 ข้อพึงตระหนักในการทำงานระบบดิจิทัล
4:17
เราจะโค้ชตนเองได้อย่างไร
2.1 การโค้ชคืออะไร?
6:13
2.2 หลักการโค้ช และวิธีการโค้ชตนเอง
5:23
การถามและการตอบตนเอง
3.1 กฎเหล็กการโค้ชตนเอง
5:48
3.2 คำถามเบื้องต้นสำหรับการโค้ชตนเอง - SPECIFIC
5:23
3.3 คำถามเบื้องต้นสำหรับการโค้ชตนเอง - MEASURABLE
4:16
3.4 คำถามเบื้องต้นสำหรับการโค้ชตนเอง - ACHIEVABLE
2:35
3.5 คำถามเบื้องต้นสำหรับการโค้ชตนเอง - RELEVANT
2:31
3.6 คำถามเบื้องต้นสำหรับการโค้ชตนเอง - TIME-BOUND
3:13
บทสรุปการพัฒนาการทำงานในยุคดิจิทัล
บทสรุป
3:34

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17