เข้าใจพื้นฐาน รู้ทันเทคนิค สไตล์ VI

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 4,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 36 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 15 ชั่วโมง 28 นาที

สอนโดยนักแกะงบอันดับ 1 ของเมืองไทย เจ้าของหนังสือ แกะงบการเงินสไตล์ VI

เน้นการเข้าใจพื้นฐานหุ้นและการใช้เทคนิควิเคราะห์หุ้นควบคู่กันไป

มีสไลด์ประกอบการสอนให้ Download

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สนี้เน้นการเข้าใจพื้นฐานหุ้นและผสมผสานการใช้เทคนิควิเคราะห์รูปแบบราคา แนวโน้ม และปัจจัยพื้นฐานควบคู่กันไป โดยเมื่อคุณวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นจนมั่นใจแล้ว เทคนิค หรือ คอนเซปต่างๆ จะเป็นตัวบอกว่าหุ้นอยู่ใน uptrend หรือไม่ ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ

เนื้อหาของคอร์สเรียน : 

1. ทำไมการวิเคราะห์ทั้งสองแนวทางใช้ร่วมกันได้ อะไรคือจุดร่วม อะไรคือความต่างของนักลงทุนทั้งสองแนว อะไรที่ห้ามในการใช้ร่วมกัน (มุมมองที่แตกต่าง วัตถุประสงค์ที่ต่างกัน)

2. การวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นด้วยอัตราส่วนทางการเงิน และการอ่านค่าสัญญาณทางธุรกิจจากแนวโน้มราคาทางเทคนิค

3. การวิเคราะห์เทคนิคที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับพื้นฐานได้มีอะไรบ้าง ได้ทุกตัวหรือไม่

4. ทฤษฎีดาวกับการวิเคราะห์แนวพื้นฐานนำมาประยุกต์อย่างไร

5. การมองหาราคาพื้นฐานร่วมกับการวิเคราะห์กราฟ

6. การใช้แนวโน้มราคาคาดการณ์ธุรกิจ และการใช้อ้ตราส่วนทางธุรกิจคาดการณ์แนวโน้ม

7. วิเคราะห์ผิดทางเกิดได้ทั้งสองแนวทาง (พื้นฐานหรือเทคนิค) การทบทวนกระบวนคิด

8. การใช้เทคนิคช่วยคาดการณ์แนวโน้มอื่นๆ ทางเศรษฐกิจ

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ : 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าหุ้นตัวใดมีพื้นฐานดี และสามารถใช้เทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปตัดสินใจซื้อหุ้นได้

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
เกริ่นก่อนเข้าคอร์ส
9:16
1. เข้าใจพื้นฐานรู้ทันเทคนิค
1.1 แนวคิดพื้นฐานการลงทุน
17:49
1.2 การศีกษาเทคนิคเคิลต้องเข้าใจ Price action
13:58
1.3 Trendline
52:03
1.4 ปัจจัยพื้นฐานกับ Price Pattern แบบต่างๆ
44:46
1.5 ปัจจัยพื้นฐานกับ Trendline
50:29
1.6 หลักสำคัญของทฤษฎี Dow
45:22
1.7 ทฤษฎี Dow ไม่ใช่ Elliote Wave
11:55
1.8 การนำเรื่อง Fibonacci มาประยุกต์ใช้กับ Elliote Wave
27:23
1.9 Golden Ratio - Fibonacci number
21:42
1.10 เรื่องต้องรู้ และการตัดสินใจหรือการเลือกกลยุทธ์ในช่วง Trend ต่างๆ
33:04
2. Fundamental analysis และ Technical analysis
2.1 แนวคิดสำคัญของ Technical analysis
28:33
2.2 จุดอ่อนของ fundamental analysis และ Technical analysis
28:39
2.3 ความแตกต่างและข้อผิดพลาดในการใช้ Fundamental analysis ร่วมกับ Technical analysis
16:18
2.4 ลักษณะหุ้นที่ควรลงทุน
42:59
2.5 หุ้นที่ได้เปรียบในการลงทุนระยะยาว
32:57
2.6 กรณีศึกษาสมมติ ประกันชีวิต
17:17
2.7 สรุป 13 ข้อของหุ้นที่ได้เปรียบในการลงทุนระยะยาว
28:50
2.8 เรื่องยาก Valuation
38:41
2.9 SMA - Simple Moving Average / EMA - Exponential Moving Average
18:09
2.10 MACD - Moving Average Convergence Divergence
29:20
2.11 RSI - Relative Strength Index
8:22
2.12 ทำไม Convergence-Divergence ใช้ดูการกลับตัวได้ (Ending of trend)
40:46
2.13 การใช้พื้นฐาน + EMA + RSI + Trend
10:43
3. ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงิน
3.1 ILINK
1:02:29
3.2 MINT
34:36
3.3 SCC
22:52
3.4 GLOW
25:24
3.5 CPN
15:23
3.6 BDMS
11:04
3.7 BH
19:14
3.8 RATCH
18:22
3.9 ARROW
13:15
3.10 IFEC
14:43
3.11 ANAN
12:28
3.12 TPIPL
9:00