ใส่เกราะป้องกัน รู้ทันการตกแต่งงบการเงิน

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 4,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 34 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 39 นาที

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

มอบเกราะป้องกันสำหรับนักลงทุน รู้ทันผู้บริหารและเทคนิคการทำบัญชี เพื่อตกแต่งงบการเงิน

มีเอกสารประกอบให้ download

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สออนไลน์ "ใส่เกราะป้องกันการลงทุน รู้ทันการตกแต่งงบการเงิน Financial Shenanigans & Creative Accounting" สอนโดยอาจารย์ สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี ซึ่งได้แนะนำวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน

ในคอร์สออนไลน์นี้ อาจารย์สรรพงศ์จะมาสอนให้นักลงทุนวิเคราะห์งบการเงินเป็น เพื่อรู้ทันการตกแต่งงบการเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ที่มักจะพยายามทำให้บริษัทตัวเองดูดีเกินกว่าปกติ

"ถ้าเรารู้ทันวิธีการตกแต่งงบการเงิน การลงทุนของเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น"

โดยอาจารย์สรรพงศ์จะนำเอาประสบการณ์ของตนและเนื้อหามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นจริงให้เห็น พร้อมตัวอย่างจริง เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพการลงทุนอย่างเข้าใจ

สำหรับนักลงทุนสไตล์ VI พลาดไม่ได้กับคอร์สออนไลน์นี้!

ประโยชน์ที่จะได้รับ
เข้าใจหลักและแนวทางการตกแต่งบัญชี การอ่านงบการเงินจำเป็นต้องเข้าใจการเกิดการตกแต่งงบการเงินด้วย ไม่เช่นนั้นจะเกิดการเข้าใจผิดในการวิเคราะห์และอ่านงบการเงินได้

ความรู้ที่ควรมีก่อนเรียนคอร์สนี้
ผู้เรียนควรเข้าใจวิธีการอ่านงบการเงินระดับหนึ่ง

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

หลักสูตรของคอร์สนี้

1. รู้ทัน Creative Accounting (การทำบัญชีอย่างสร้างสรรค์) ที่ใช้ในตลาดหุ้น (1)
1.1 ขอบเขตและนิยามของ Creative Accounting
27:27
1.2 สาเหตุและเงื่อนไขที่จูงใจธุรกิจทำการตบแต่งตัวเลขทางบัญชี
43:38
1.3 ตัวอย่างเงื่อนไขที่จูงใจธุรกิจทำการตบแต่งตัวเลขทางบัญชี
23:36
1.4 ประเภทของ Creative Accounting ที่ทำบ่อยๆ
49:48
1.5 ประเภทของ Creative Accounting ที่ทำบ่อยๆ - Cookie Jar Reserve
22:25
1.6 ประเภทของ Creative Accounting ที่ทำบ่อยๆ - Big Bath
27:05
1.7 ประเภทของ Creative Accounting ที่ทำบ่อยๆ - Big Bet on the Future
45:22
1.8 ประเภทของ Creative Accounting ที่ทำบ่อยๆ - Flushing the Investment Portfolio
53:33
1.9 ประเภทของ Creative Accounting ที่ทำบ่อยๆ - Throw out a Problem Child
18:38
1.10 ประเภทของ Creative Accounting ที่ทำบ่อยๆ - Change GAAP เปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี
2:55
1.11 ประเภทของ Creative Accounting ที่ทำบ่อยๆ - Amortization, Depreciation, and Depletion
8:55
1.12 ตัวอย่างการวิเคราะห์ (BECL)
51:25
1.13 ประเภทของ Creative Accounting ที่ทำบ่อยๆ - Sale/ Leaseback
24:00
2. 7 Financial Shenanigans ที่บริษัทใช้ในการตกแต่งงบการเงิน
2.1 7 Financial Shenanigans ที่บริษัทใช้ในการตกแต่งงบการเงิน
9:56
2.2 Shenanigan No. 1
12:05
2.3 Shenanigan No. 2
19:55
2.4 Shenanigan No. 3
22:49
2.5 Shenanigan No. 4
55:40
2.6 Shenanigan No. 5
13:52
2.7 Shenanigan No. 6
4:29
2.8 Shenanigan No. 7
19:44
2.9 10 Clues to detect Shenanigans (10 เงื่อนไข เพื่อป้องกันการตกแต่งบัญชี)
21:06
3. รู้ทัน Creative Accounting (การทำบัญชีอย่างสร้างสรรค์) ที่ใช้ในตลาดหุ้น (2)
3.1 สัญญาณในงบการเงินที่เราใช้ได้ เพื่อรู้ทันการตกแต่งบัญชี
59:02
3.2 ข้อสังเกตหรือ trick ที่ใช้ตกแต่งบัญชี
19:20
3.3 การปรับแต่งตัวเลขทางบัญชีโดยอาศัยช่องโหว่ที่มีอยู่ในกฎเกณ์ทางบัญชี
15:36
3.4 บัญทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
47:16
3.5 ค่านิยมและกำไรจากการต่อรองจากการซื้อ
33:54
3.6 รับรู้รายได้จากเงินลงทุนในลูกหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จิง
35:22
3.7 การสร้างรายการค้าขึ้นเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางบัญชีที่ต้องการ
4:35
3.8 การพิจารณาแหล่งรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ
18:57
3.9 สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับคุณภาพกำไร
17:50
3.10 อัตราส่วนที่ใช้เป็นตัวชี้สัญญาณเตือนภัย
26:00
3.11 การทุจริตในงบการเงิน และการใช้ M-score เพื่อวัดแนวโน้วการตกแต่งงบ
6:57
3.12 สรุป
16:18